Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.

Coronavåren har förnyat högskolornas studerandeurval.  Andelen som väljs på basis av studentexamen har beslutats att öka till 80 % för nybörjarplatserna i den gemensamma antagningen till diplomingenjörsutbildningen. I den gemensamma antagningen för ekonomivetenskaper ökades andelen som väljs på basis av studentexamen till 85 %.  De kvarvarande andelarna väljs på basis av urvalsproven. Aalto ensam beslutar inte om studenturvalen för branscherna utan samarbetar tätt med övriga universitet.

Förändringarna är påfrestande för de sökande: redan avlagda studentexamina kan inte längre påverkas och den rejält minskade möjligheten att bli vald på basis av inträdesprovet kommer säkert att orsaka mer stress för dem som förbereder sig för inträdesprovet. 

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021. Den här våren har varit exceptionell på många sätt och högskolorna har haft det svårt när de anpassat sig till den nya situationen. Det viktigaste är att hålla fast vid utbildningstillgängligheten: studievalen på andra stadiet eller framgången i studentskrivningarna får inte definiera möjligheten att komma in på universitetet.

När studerandeurvalen för år 2021 planeras bör betygspoängsurvalets storlek och andelen förstagångsplatser granskas på nytt. I ekonomiska vetenskaper är betygsurvalet endast till för förstagångssökande och inom teknik kan även de som fått goda studentexamensresultat hamna på urvalsprov i stället för att bli antagna genom betygsurval, om ansökningsmålens tröskelvillkorskriterier inte uppfylls. Är ansökning till Aalto ett möjligt alternativ och hur mycket kan vi öka pressen på unga?

Aalto-universitetets studentkår är ändå nöjd med att universiteten hittat lösningar för att genomföra studerandeurvalen trots svåra omständigheter denna vår. Det är också bra att urvalsproven på Aalto förverkligas så att sökandenas förberedelser inte går till spillo. Aalto-universitetets studentkår vill uppmana sökandena att fortsätta med förberedelserna inför urvalsprovet och önskar lycka till inför prövningen!

Mer information:

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, tel. 040 610 5744

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, tel. 050 520 9438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tempaus ökar uppskattningen av frivilligarbete i Finland

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen.
Fanni Matsson Ullanlinnanmäellä 1.5.2024
Ajankohtaista Publicerat:

Fannis första maj tal

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Fanni Mattsson höll AUS valborgstal på Ulrikasborgbacken den 1.5.2024.