Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Coronavåren har förnyat högskolornas studerandeurval.  Andelen som väljs på basis av studentexamen har beslutats att öka till 80 % för nybörjarplatserna i den gemensamma antagningen till diplomingenjörsutbildningen. I den gemensamma antagningen för ekonomivetenskaper ökades andelen som väljs på basis av studentexamen till 85 %.  De kvarvarande andelarna väljs på basis av urvalsproven. Aalto ensam beslutar inte om studenturvalen för branscherna utan samarbetar tätt med övriga universitet.

Förändringarna är påfrestande för de sökande: redan avlagda studentexamina kan inte längre påverkas och den rejält minskade möjligheten att bli vald på basis av inträdesprovet kommer säkert att orsaka mer stress för dem som förbereder sig för inträdesprovet. 

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021. Den här våren har varit exceptionell på många sätt och högskolorna har haft det svårt när de anpassat sig till den nya situationen. Det viktigaste är att hålla fast vid utbildningstillgängligheten: studievalen på andra stadiet eller framgången i studentskrivningarna får inte definiera möjligheten att komma in på universitetet.

När studerandeurvalen för år 2021 planeras bör betygspoängsurvalets storlek och andelen förstagångsplatser granskas på nytt. I ekonomiska vetenskaper är betygsurvalet endast till för förstagångssökande och inom teknik kan även de som fått goda studentexamensresultat hamna på urvalsprov i stället för att bli antagna genom betygsurval, om ansökningsmålens tröskelvillkorskriterier inte uppfylls. Är ansökning till Aalto ett möjligt alternativ och hur mycket kan vi öka pressen på unga?

Aalto-universitetets studentkår är ändå nöjd med att universiteten hittat lösningar för att genomföra studerandeurvalen trots svåra omständigheter denna vår. Det är också bra att urvalsproven på Aalto förverkligas så att sökandenas förberedelser inte går till spillo. Aalto-universitetets studentkår vill uppmana sökandena att fortsätta med förberedelserna inför urvalsprovet och önskar lycka till inför prövningen!

 

Mer information:

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, tel. 040 610 5744

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, tel. 050 520 9438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kuvapankki_Opiskelu_2
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Pride-kulkue 2018
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande Publicerat:

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.