Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.

Coronavåren har förnyat högskolornas studerandeurval.  Andelen som väljs på basis av studentexamen har beslutats att öka till 80 % för nybörjarplatserna i den gemensamma antagningen till diplomingenjörsutbildningen. I den gemensamma antagningen för ekonomivetenskaper ökades andelen som väljs på basis av studentexamen till 85 %.  De kvarvarande andelarna väljs på basis av urvalsproven. Aalto ensam beslutar inte om studenturvalen för branscherna utan samarbetar tätt med övriga universitet.

Förändringarna är påfrestande för de sökande: redan avlagda studentexamina kan inte längre påverkas och den rejält minskade möjligheten att bli vald på basis av inträdesprovet kommer säkert att orsaka mer stress för dem som förbereder sig för inträdesprovet. 

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021. Den här våren har varit exceptionell på många sätt och högskolorna har haft det svårt när de anpassat sig till den nya situationen. Det viktigaste är att hålla fast vid utbildningstillgängligheten: studievalen på andra stadiet eller framgången i studentskrivningarna får inte definiera möjligheten att komma in på universitetet.

När studerandeurvalen för år 2021 planeras bör betygspoängsurvalets storlek och andelen förstagångsplatser granskas på nytt. I ekonomiska vetenskaper är betygsurvalet endast till för förstagångssökande och inom teknik kan även de som fått goda studentexamensresultat hamna på urvalsprov i stället för att bli antagna genom betygsurval, om ansökningsmålens tröskelvillkorskriterier inte uppfylls. Är ansökning till Aalto ett möjligt alternativ och hur mycket kan vi öka pressen på unga?

Aalto-universitetets studentkår är ändå nöjd med att universiteten hittat lösningar för att genomföra studerandeurvalen trots svåra omständigheter denna vår. Det är också bra att urvalsproven på Aalto förverkligas så att sökandenas förberedelser inte går till spillo. Aalto-universitetets studentkår vill uppmana sökandena att fortsätta med förberedelserna inför urvalsprovet och önskar lycka till inför prövningen!

 

Mer information:

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, tel. 040 610 5744

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, tel. 050 520 9438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.
Accessible Entry
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studerandes krav: Funidata bör inrikta mer resurser till Sisus tillgänglighetsarbete

Aalto-universitetets studentkår kräver, tillsammans med HUS, JYY, LTKY och TREY, att Funidata inriktar mer resurser till att rätta till tillgänglighetsbrister i studieförvaltningssystemet Sisu. Vi kräver även lättillgängliga stödtjänster för de studerande som tillgänglighetsbrister berör.
Students with protest signs
Blog, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Student associations: “Pandemic exit strategy must include the opinions of students”

For the last year CMT (Crisis Management Team) has made the important decisions regarding Aalto University's daily activities. Neuvosto, a committee of chairs of associations at Aalto, wrote a statement about taking students' perspectives and transparency back into decision making.
Kuvapankki_Opiskelu_2
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas.