EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
happy student holding an EU flag
 1. Vad är Europeiska unionen?

  EU är ett ekonomiskt och politiskt förbund för 27 europeiska medlemsstater som grundades år 1993. De viktigaste målen är befrämjandet av fred, stabilitet och förmögenhet. Finland gick med i Europeiska unionen år 1995 efter en folkomröstning.

 2. Organ

  EU:s huvudorgan är Europeiska kommissionen, Europas parlament och Europarådet.

  27 kommissionärer hör till Europakommissionen- en från varje land. Kommissionen gör förslag om författningar och övervakar verkställandet av dem. Europarådet som består av medlemsstaternas regerings-eller statsöverhuvuden fastställer EU:s politiska riktlinjer.

  Europas parlament diskuterar lagstiftningsinitiativ och godkänner författningarna. EU:s medlemsstaters medborgare väljer sina representanter till Europas parlament vart femte år. I valet i Finland år 2024 väljs 15 medlemmar till parlamentet. I EU-valet är alla länder sina egna valkretsar så du kan rösta på vilken kandidat som helst från ditt eget land.

  Tillsammans förbereder och verkställer de här organen lagar och försäkrar att unionen verkar smidigt och demokratiskt.

 3. Hur hänger EU ihop med utbildning?

  Även om europeiska universitet huvudsakligen är självständiga institutioner kan EU ändå driva utbildningspolitik. EU:s mest kända utbildningsprestationer är Erasmus+-utbytesprogrammet, Europeiska universitet - initiativet och Bolognaprocessen. 

  Europeiska universitet-initiativet är ett initiativ som huvudsakligen finansieras av EU som strävar att sammanföra europeiska högskolor. Inom nätverket Europeiska universitet kan studenterna flexibelt studera vid nätverkets universitet vilket gör mobiliteten och internationell utbildning lättare. Aalto-universitetet hör till UNITE! -alliansen.

  Bolognaprocessen är Europeiska ländernas gemensamma strävan att förenhetliga högskoleutbildningssystemet och göra examina och behörigheterna mer jämförbara och förenligare mellan olika länder. 

  Erasmus+ - är EU:s unika program som erbjuder studenterna möjlighet att studera eller avlägga praktik i olika länder i Europa. För många studenter är Erasmus+-utbytet en livsförändrande och oförglömlig erfarenhet. 
   

Kom ihåg att rösta i EU-valet! Förhandsröstningen pågår fram till 4 juni och den egentliga valdagen är 9 juni. Läs mer: vaalit.fi/sv

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.