AUS och TREY: Strikt NEJ till ny avgiftsbelagd urvalsled

Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering till de pilotprojekt som de vill, så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.
Sinisellä taustalla on AYY:n ja TREY:n logot ja teksti: "Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen."

Tammerfors universitet och Aalto-universitetet är på väg att inleda ett experiment där man via ledstudier som kostar 4960 euro skulle få en studieplats vid någotdera universitets engelskspråkiga kandidatprogram i teknik. Aalto-universitetets och Tammerfors studentkårer är bestörta över statsförvaltningens Talent Boost-program som förberetts som del av piloten och  över genomförandesättet och avgiftsbeläggningen.

Tanken bakom projektet är god: att erbjuda internationella studenter en tillgänglig alternativ väg att söka sig till och förbereda sig för finländska universitetsstudier. Det goda syftet urholkas ändå med en orimlig prislapp. Maximipriset för en studiepoäng vid öppna universitetet är 15 euro då en studiepoäng i ledstudierna kostar 248 euro. Priset motiveras med att ledstudierna genomförs på företagsekonomiska grunder och har prissatts som kompletteringsutbildning. Samtidigt sägs att det är fråga om en utbildningsexportprodukt och inte en ansökningsled.

Kompletteringsutbildningen ska komplettera examina och fördjupa kunnandet. Ledstudier däremot är kurser i matematik och finska språket och kulturer för till och med elever i gymnasieåldern vars egentliga syfte är att erbjuda en plats i examensutbildningen. Ett sådant  grundkurspaket omfattande 20 studiepoäng som genomförs på internet anser vi inte kan anses som utbildningsexport eller kompletteringsutbildning.

”Den finländska högutbildningens tillgänglighet är ett värde av främsta vikt och avgiftsbelagda ledstudier hör inte ihop med det. Undervisnings- och kulturministeriet får inte heller förvänta sig att universiteten skulle hitta på sätt som den avgiftsbelagda kompletteringsutbildningen för att förverkliga ministeriets mål”, betonar AUS styrelseordförande Otto Usvajärvi. ”Att genomföra ledstudier som erbjuds för studerande i gymnasieåldern som avgiftsbelagd kompletteringsutbildning blandar  ihop den kontinuerliga inlärningen med studerandeurvalet.” tillägger Usvajärvi.

”Urvalssystemet kan inte sätta dem som söker till högskolan i en ojämlik ställning. Gällande ledstudier håller det på att ske, för priset är orimligt” fortsätter TREYs styrelseordförande Aleksi Niemi. ”Vi anser att det är en mycket bekymrande utvecklingsgång då avgiftsbelagda vägar till högutbildningen normaliseras. Dyra ledstudier är inte ett godtagbart sätt att locka till sig internationella studenter”, tillägger Niemi.

Vi vill nå studenter från länder därifrån det är svårt eller omöjligt att söka sig till universiteten i Finland. Den nu utvecklade studieledsmodellen med höga avgifter är ändå inte rätt sätt för det. Det är inte hållbart att det för metoderna att locka till sig studenter alltid hittas på en ny finansiering som betalas av studenterna. Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering för sina pilotprojekt så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.

Otto Usvajärvi, Aalto-universitetets studentkår
Aleksi Niemi, Tammerfors universitetet.

Styrelseordförande.

Både AUS och TREY motsätter sig läsårsavgifter för studerande som kommer utanför EU- och EES-området.

 

Tilläggsinformation: 

 

University Pathway Finland -marknadsföringssidor

 

 

Teemu Palkki

Påverkansexpert, utbildningspolitik, AUS

[email protected]

 

Jenna Rantanen

Sakkunnig i utbildningspolitik och internationella ärenden, TREY

[email protected]

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Ställningstagande: HRT:s ökade kostnader får inte hänga sig på studenternas betalning

På HRT:s styrelses mötes behandling 25.10 står resebiljetternas prisökningar, minskningen av studentrabatten samt begränsandet av rabatten till endast de studenter som får studiestöd. De här ändringarna skulle försvaga studenternas möjligheter att använda kollektivtrafik.
rauhankyyhky ja Ukrainan lippu
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande Publicerat:

Om kriget i Ukraina

AUS är bekymrad över de senaste händelserna i Ukraina och fördömer Rysslands krigshandlingar.
Kuvassa Samuli Vehkomäki
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS: Studerande ska informeras bättre om förändringar i campusområdet

Ett par veckor sedan kom studerande vid Aalto till insikt om att terrassen som ARTS-studerande byggt bredvid Kandidatcentret togs bort. AUS delar studerandenas oro om att studerande inte informerades tillräckligt om ärendet i god tid.
Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.