AUS och TREY: Strikt NEJ till ny avgiftsbelagd urvalsled

Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering till de pilotprojekt som de vill, så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.
Sinisellä taustalla on AYY:n ja TREY:n logot ja teksti: "Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen."

Tammerfors universitet och Aalto-universitetet är på väg att inleda ett experiment där man via ledstudier som kostar 4960 euro skulle få en studieplats vid någotdera universitets engelskspråkiga kandidatprogram i teknik. Aalto-universitetets och Tammerfors studentkårer är bestörta över statsförvaltningens Talent Boost-program som förberetts som del av piloten och  över genomförandesättet och avgiftsbeläggningen.

Tanken bakom projektet är god: att erbjuda internationella studenter en tillgänglig alternativ väg att söka sig till och förbereda sig för finländska universitetsstudier. Det goda syftet urholkas ändå med en orimlig prislapp. Maximipriset för en studiepoäng vid öppna universitetet är 15 euro då en studiepoäng i ledstudierna kostar 248 euro. Priset motiveras med att ledstudierna genomförs på företagsekonomiska grunder och har prissatts som kompletteringsutbildning. Samtidigt sägs att det är fråga om en utbildningsexportprodukt och inte en ansökningsled.

Kompletteringsutbildningen ska komplettera examina och fördjupa kunnandet. Ledstudier däremot är kurser i matematik och finska språket och kulturer för till och med elever i gymnasieåldern vars egentliga syfte är att erbjuda en plats i examensutbildningen. Ett sådant  grundkurspaket omfattande 20 studiepoäng som genomförs på internet anser vi inte kan anses som utbildningsexport eller kompletteringsutbildning.

”Den finländska högutbildningens tillgänglighet är ett värde av främsta vikt och avgiftsbelagda ledstudier hör inte ihop med det. Undervisnings- och kulturministeriet får inte heller förvänta sig att universiteten skulle hitta på sätt som den avgiftsbelagda kompletteringsutbildningen för att förverkliga ministeriets mål”, betonar AUS styrelseordförande Otto Usvajärvi. ”Att genomföra ledstudier som erbjuds för studerande i gymnasieåldern som avgiftsbelagd kompletteringsutbildning blandar  ihop den kontinuerliga inlärningen med studerandeurvalet.” tillägger Usvajärvi.

”Urvalssystemet kan inte sätta dem som söker till högskolan i en ojämlik ställning. Gällande ledstudier håller det på att ske, för priset är orimligt” fortsätter TREYs styrelseordförande Aleksi Niemi. ”Vi anser att det är en mycket bekymrande utvecklingsgång då avgiftsbelagda vägar till högutbildningen normaliseras. Dyra ledstudier är inte ett godtagbart sätt att locka till sig internationella studenter”, tillägger Niemi.

Vi vill nå studenter från länder därifrån det är svårt eller omöjligt att söka sig till universiteten i Finland. Den nu utvecklade studieledsmodellen med höga avgifter är ändå inte rätt sätt för det. Det är inte hållbart att det för metoderna att locka till sig studenter alltid hittas på en ny finansiering som betalas av studenterna. Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering för sina pilotprojekt så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.

Otto Usvajärvi, Aalto-universitetets studentkår
Aleksi Niemi, Tammerfors universitetet.

Styrelseordförande.

Både AUS och TREY motsätter sig läsårsavgifter för studerande som kommer utanför EU- och EES-området.

Tilläggsinformation: 

University Pathway Finland -marknadsföringssidor

Teemu Palkki

Påverkansexpert, utbildningspolitik, AUS

[email protected]

Jenna Rantanen

Sakkunnig i utbildningspolitik och internationella ärenden, TREY

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
Wilma pitää kirjekuorta, jossa lukee "kansanedustajalle opiskelijalta"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brev till riksdagsledamöter

Vi gav varje riksdagsledamot ett brev denna vecka.
Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Purple background with white text
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.