AYY ja TREY: Tiukka EI uudelle maksulliselle valintaväylälle

Vaadimme opetus- ja kulttuuriministeriötä järjestämään rahoituksen haluamilleen pilottihankkeille, jotta yliopistojen ei tarvitse kehittää kiertoreittejä kustannusten kattamiseksi.
Sinisellä taustalla on AYY:n ja TREY:n logot ja teksti: "Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen."

Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat käynnistämässä kokeilua, jossa 4960 euroa maksavien polkuopintojen kautta saisi opiskelupaikan jommankumman yliopiston englanninkielisessä tekniikan alan kandidaattiohjelmassa. Aalto-yliopiston ja Tampereen ylioppilaskunnat ovat tyrmistyneitä valtionhallinnon Talent Boost -ohjelman osana valmistellun pilotin toteutustavasta ja maksullisuudesta.

Ajatus hankkeen taustalla on hyvä: tarjota kansainvälisille opiskelijoille saavutettava vaihtoehtoinen väylä hakeutua ja valmentautua suomalaisiin yliopisto-opintoihin. Hyvä tarkoitus kuitenkin vesittyy kohtuuttomalla hintalapulla. Avoimessa yliopistossa opintopisteen maksimihinta on 15 euroa, kun taas polkuopinnoissa opintopiste maksaa 248 euroa. Hintaa perustellaan sillä, että polkuopinnot toteutetaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna täydennyskoulutuksena. Samalla sanotaan, että kyseessä olisi koulutusvientituote eikä hakuväylä.

Täydennyskoulutuksen on määrä täydentää tutkintoja ja syventää osaamista. Polkuopinnot taas ovat jopa lukioikäisille suunnattuja matematiikan ja suomen kielen ja kulttuurin kursseja, joiden tosiasiallinen tarkoitus on tarjota paikka tutkintokoulutukseen. Tällaista 20 opintopisteen laajuista, verkossa toteutettavaa peruskurssipakettia ei mielestämme voida pitää sen enempää koulutusvientinä kuin täydennyskoulutuksenakaan.

“Suomalaisen korkeakoulutuksen saavutettavuus on ensisijaisen tärkeä arvo, jonka kanssa maksulliset polkuopinnot eivät sovi yhteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöskään saa odottaa, että yliopistot keksivät maksullisen täydennyskoulutuksen kaltaisia kehitelmiä ministeriön tavoitteiden toteuttamiseksi”, painottaa AYY:n hallituksen puheenjohtaja Otto Usvajärvi. “Lukioikäisille tarjottavien polkuopintojen toteuttaminen maksullisena täydennyskoulutuksena sekoittaa jatkuvan oppimisen opiskelijavalintoihin”, Usvajärvi lisää.

“Valintajärjestelmä ei saa asettaa korkeakouluun hakeutuvia eriarvoiseen asemaan. Polkuopintojen kohdalla näin olisi kuitenkin käymässä, sillä niiden hinta on kohtuuton”, jatkaa TREYn hallituksen puheenjohtaja Aleksi Niemi. “Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen. Kalliit polkuopinnot eivät ole hyväksyttävä keino kansainvälisten opiskelijoiden houkutteluun”, Niemi täydentää.

Haluamme tavoittaa opiskelijoita myös maista, joista on nykyisin vaikeaa tai mahdotonta hakea Suomen yliopistoihin. Nyt rakennettu polkuopintomalli korkeine maksuineen ei kuitenkaan ole siihen oikea keino. Ei ole kestävää, että uusiin tapoihin houkutella opiskelijoita keksitään aina uusi, opiskelijoiden maksama rahoitus. Vaadimme opetus- ja kulttuuriministeriötä järjestämään rahoituksen pilottihankkeilleen, jotta yliopistojen ei tarvitse kehittää kiertoreittejä kustannusten kattamiseksi.

Otto Usvajärvi, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aleksi Niemi, Tampereen ylioppilaskunta

Hallitusten puheenjohtajat

Sekä AYY että TREY vastustavat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuja.

Lisätietoja:

 

University Pathway Finland -markkinointisivut

 

Teemu Palkki

Vaikuttamisen asiantuntija: koulutuspolitiikka, AYY

[email protected]

 

Jenna Rantanen

Koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, TREY

[email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Kannanotto: HSL:n kasvaneet kustannukset eivät saa kaatua opiskelijan maksettavaksi

HSL:n hallituksen kokouksen käsittelyssä 25.10. on matkalippujen hintojen korotukset, opiskelija-alennuksen pieneminen sekä alennuksen rajaaminen vain opintotukea saaviin opiskelijoihin. Nämä muutokset heikentäisivät opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä.
rauhankyyhky ja Ukrainan lippu
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Tiedote Julkaistu:

Ukrainan sodasta

AYY on huolissaan viimeaikaisista tapahtumista Ukrainassa ja tuomitsee jyrkästi Venäjän sotatoimet.
Kuvassa Samuli Vehkomäki
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

AYY: Opiskelijoita tiedotettava paremmin kampustilan muutoksista

Aaltolaiset opiskelijat havahtuivat muutama viikko sitten ARTS-opiskelijoiden rakentaman terassin poistamiseen Kandidaattikeskuksen kupeesta. AYY jakaa opiskelijoiden huolen siitä, että opiskelijoita ei informoitu asiasta tarpeeksi laajasti eikä ajoissa.
Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Kuntien on mahdollistettava koronapassi myös EU:n ulkopuolella rokotetuille

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia luomaan passin niille, jotka ovat saaneet hyväksytyt rokotukset EU:n ulkopuolella. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat kieltäytyneet noudattamasta ohjeistusta vedoten siihen, ettei tämä ole teknisesti mahdollista. Päätös asettaa rokotetut ihmiset keskenään epätasa-arvoiseen asemaan.