Vädjan: Påverkansfrid och tryggare rum bör garanteras i Aaltogemenskapen

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans.
Vaikuttamisrauha

Dentillspetsade krigssituationen mellan Israel och Hamas som började den sjunde oktober har underblåser hat, rädsla och otrygghet överallt i världen. Hatet som väller fram ur antisemitism, islamofobi och främlingsrädsla har också lyfts fram i Finland. Kriget inverkar även på Aaltogemenskapens studenter och deras familjer. AUS vill visa sin solidaritet för deras nödlägesom situationen ofrånkomligen orsakar. Aalto-universitetets studentkår fördömer allt våld som riktas mot civila i Palestina och Israel.

Vi har alla sett hur civila lider av kriget i nyheter, sociala medier och stöddemonstrationer. Stöddemonstrationer har även ordnats på Otnäs campusområde. Aalto-universitetets studentkår (AUS) vädjar till hela Aaltogemenskapen att påverkansfrid garanteras på campusområdena. Fredliga demonstrationer, stödevenemang och att lyfta fram konflikter är en väsentlig del av ett välmående medborgarsamhälle. Planering och genomförande av evenemang som tar ställning till Israel-Palestina-konflikten bör garanteras i samma utsträckning som övrig politisk verksamhet på campusområdet.  

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans. Hatretorik och diskriminering som baserar sig på enskilda egenskaper bör fördömas. För att försäkra oss om att vår gemenskap är så trygg som möjligt för alla, bekanta dig med AUS principer för tryggare rum

Kriget inverkar på mångas psykiska hälsa och studieförmåga. Att söka hjälp rekommenderas oberoende av om situationen inverkar direkt eller indirekt, om situationen känns ångestfylld. Nedan finns källor där du får hjälp om du är orolig eller rädd.

Starting point of wellbeing

AaltoAPUA phone number 050 46 46 462 

Aalto chaplains 

FSHS 

MIELI Ry crisis helpline 

Sekaisin Chat 

Social- och krisjouren | Västra-Nylands välfärdsområde (luvn.fi)  

Krisjouren | Helsingfors stad 

Kontaktperson:

Nea-Bettina Baarman

Chefen för påverkan och kommunikation

[email protected]

Ida Parkkinen 

AUS styrelseordförande

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
Wilma pitää kirjekuorta, jossa lukee "kansanedustajalle opiskelijalta"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brev till riksdagsledamöter

Vi gav varje riksdagsledamot ett brev denna vecka.
Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Purple background with white text
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.