Aalto-universitetets studentkår har ett nytt policydokument

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har godkänt ett nytt policydokument vid delegationsmötet den 14 december. I år har policydokumentet genomgått en fullständig översyn. Den föregående revideringen ägde rum år 2018. Enligt den nya policyn är AUS bland annat en feministisk och anti-rasistisk studentkår.
Four students laying on top of white paper and reading

Aalto-universitetets studentkår har nya politiska riktlinjer, som godkändes av delegationen vid dess möte den 14 december. Det så kallade policydokumentet fastställer studentkårens inställning till politiska frågor och ger en ram för samhällsdebatten. Policydokumentet fungerar framför allt som ett verktyg för påverkansarbete, såväl som ett vägledande dokument. Förnyelseprocessen fokuserade på att göra både strukturella och innehållsmässiga förändringar. 

I det nya policydokumentet delas studentkårens riktlinjer in i tre påverkansdimensioner: samhället, Aalto-gemenskapen och utbildningspolitiken.

"Förutom strukturella förändringar fanns det ett tydligt behov av att uppdatera politiska linjer till nutiden. Stora förändringar i linjerna syns i kommentarerna om förändringar i studerandenas försörjning och välbefinnande. Dessutom ökade betydelsen av påverkansarbete gentemot universitetet, t.ex. när det gäller utrymmes- och språkprinciper. Det var också ett stort framsteg att officiellt förklara AUS som en feministisk studentkår", kommenterar Ida Parkkinen, studentkårens styrelseordförande. 

Det nya policydokumentet är slutresultatet av samarbetet mellan studentkåren och delegationen. Syftet var att skapa ett policydokument som skulle återspegla studentkårens åsikter. Påverkansutskottet, som bestod av företrädare för olika grupper i delegationen, arbetade i nära samarbete med AUS kontor.

Påverkansutskottet har spelat en nyckelroll när det gäller att skapa nya linjer för policydokumentet: ”Påverkansutskottet deltog i bearbetningen av policydokumentet i god anda under hela förnyelseprocessen. Ibland väckte registreringarna hetsig debatt, vilket definitivt är positivt och passande för situationen. Slutresultatet återspeglar gemenskapens åsikter”, kommenterar påverkansutskottets ordförande Veera Ollikainen

Det nya policydokumentet finns nedan.

Mer information:

Nea Baarman, chef för kommunikationen och påverkansarbetet

[email protected]

Ida Parkkinen, styrelseordförande

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.