Aalto-universitetets studentkår har ett nytt policydokument

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har godkänt ett nytt policydokument vid delegationsmötet den 14 december. I år har policydokumentet genomgått en fullständig översyn. Den föregående revideringen ägde rum år 2018. Enligt den nya policyn är AUS bland annat en feministisk och anti-rasistisk studentkår.
Four students laying on top of white paper and reading

Aalto-universitetets studentkår har nya politiska riktlinjer, som godkändes av delegationen vid dess möte den 14 december. Det så kallade policydokumentet fastställer studentkårens inställning till politiska frågor och ger en ram för samhällsdebatten. Policydokumentet fungerar framför allt som ett verktyg för påverkansarbete, såväl som ett vägledande dokument. Förnyelseprocessen fokuserade på att göra både strukturella och innehållsmässiga förändringar. 

I det nya policydokumentet delas studentkårens riktlinjer in i tre påverkansdimensioner: samhället, Aalto-gemenskapen och utbildningspolitiken.

"Förutom strukturella förändringar fanns det ett tydligt behov av att uppdatera politiska linjer till nutiden. Stora förändringar i linjerna syns i kommentarerna om förändringar i studerandenas försörjning och välbefinnande. Dessutom ökade betydelsen av påverkansarbete gentemot universitetet, t.ex. när det gäller utrymmes- och språkprinciper. Det var också ett stort framsteg att officiellt förklara AUS som en feministisk studentkår", kommenterar Ida Parkkinen, studentkårens styrelseordförande. 

Det nya policydokumentet är slutresultatet av samarbetet mellan studentkåren och delegationen. Syftet var att skapa ett policydokument som skulle återspegla studentkårens åsikter. Påverkansutskottet, som bestod av företrädare för olika grupper i delegationen, arbetade i nära samarbete med AUS kontor.

Påverkansutskottet har spelat en nyckelroll när det gäller att skapa nya linjer för policydokumentet: ”Påverkansutskottet deltog i bearbetningen av policydokumentet i god anda under hela förnyelseprocessen. Ibland väckte registreringarna hetsig debatt, vilket definitivt är positivt och passande för situationen. Slutresultatet återspeglar gemenskapens åsikter”, kommenterar påverkansutskottets ordförande Veera Ollikainen

Det nya policydokumentet finns nedan.

Mer information:

Nea Baarman, chef för kommunikationen och påverkansarbetet

[email protected]

Ida Parkkinen, styrelseordförande

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Seitsemän haalareihin ja vihreään liiviin pukeutunutta opiskelijaa Ullanlinnanmäellä vasaran muotoisen mäenlaskuvälineen edessä.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

År 2024 är ett Tempausår

Åtta års väntan har tagit slut. Ryktena stämmer – år 2024 är ett Tempausår! I Tempaus påverkar vi världens gång med glimten i ögat men ändå på allvar.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2024

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning. Den kompletterande utlysningen är öppen 12.2–26.2.2024.
asuminen
Ajankohtaista Publicerat:

Lägenheter tillgängliga

Alla AUS-medlemmar som har utestående bostadsrättigheter via Domo-systemet kan ansöka om AUS-boende.