Undervisnings- och kulturministeriet beviljade AUS bidrag - berätta hur vi kan förbättra studenternas välbefinnande under coronatiden!

Aalto-universitetets studentkår beviljades ett specialbidrag av undervisnings- och kulturministeriet för AUS projekt som stöder studenternas välbefinnande och gemenskaplighet under distanstiden. Nu frågar vi dig student: vad skulle vi kunna göra för att öka ditt välbefinnande och gemenskapligheten?
Kuvassa kuvitus, jossa violetilla pohjalla on käsi, jonka päällä on violetti sydän

Aalto-universitetets studentkår har beviljats ett specialbidrag på 100 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet. Bidraget möjliggör genomförandet av projektet som befrämjar Aaltostudenternas välbefinnande. Projektets syfte är att lindra studenternas upplevelser av ensamhet samt förebygga och underlätta mentala hälsoproblem genom att stöda studenternas välbefinnande under undantagstiden.

Vi ber våra medlemmar berätta med blanketten om hurdana tjänster och åtgärder som bäst skulle befrämja välbefinnandet och gemenskapligheten. På basis av förslagen beslutar vi om konkreta åtgärder som bidraget allokeras till.

”Varje student borde ha möjlighet att delta och dra nytta av studentkårens tjänster och vara en del av gemenskapen oavsett läge. Vi hoppas att vi med åtgärderna i projektet kan hjälpa studenterna över den här svåra tiden”, summerar AUS verksamhetsledare Elina Nieminen.

Pandemiläget har inverkat negativt på studenternas välbefinnande, gemenskapskänsla och integreringen av internationella studenter och nya studenter i Aaltogemenskapen samt åtkomsten till AUS tjänster. AUS verksamhet och serviceförmåga har en central roll i stödandet av Aalto-universitetsstudenternas välbefinnande. Många av studentkårens tjänster har hittills baserat sig på fysisk kontakt och närvaro på campuset men under pandemitiden har fysisk närvaro inte varit möjligt.

”Finansieringen har stor betydelse i den här situationen och ger oss möjlighet att utveckla våra tjänster i en riktning som stöder våra studenter allt bättre i den här exceptionella situationen”, säger Nieminen.

Tilläggsinformation:

Elina Nieminen, Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare, +358 50 520 9415

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tempaus ökar uppskattningen av frivilligarbete i Finland

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen.