Undervisnings- och kulturministeriet beviljade AUS bidrag - berätta hur vi kan förbättra studenternas välbefinnande under coronatiden!

Aalto-universitetets studentkår beviljades ett specialbidrag av undervisnings- och kulturministeriet för AUS projekt som stöder studenternas välbefinnande och gemenskaplighet under distanstiden. Nu frågar vi dig student: vad skulle vi kunna göra för att öka ditt välbefinnande och gemenskapligheten?
Kuvassa kuvitus, jossa violetilla pohjalla on käsi, jonka päällä on violetti sydän

Aalto-universitetets studentkår har beviljats ett specialbidrag på 100 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet. Bidraget möjliggör genomförandet av projektet som befrämjar Aaltostudenternas välbefinnande. Projektets syfte är att lindra studenternas upplevelser av ensamhet samt förebygga och underlätta mentala hälsoproblem genom att stöda studenternas välbefinnande under undantagstiden.

Vi ber våra medlemmar berätta med blanketten om hurdana tjänster och åtgärder som bäst skulle befrämja välbefinnandet och gemenskapligheten. På basis av förslagen beslutar vi om konkreta åtgärder som bidraget allokeras till.

”Varje student borde ha möjlighet att delta och dra nytta av studentkårens tjänster och vara en del av gemenskapen oavsett läge. Vi hoppas att vi med åtgärderna i projektet kan hjälpa studenterna över den här svåra tiden”, summerar AUS verksamhetsledare Elina Nieminen.

Pandemiläget har inverkat negativt på studenternas välbefinnande, gemenskapskänsla och integreringen av internationella studenter och nya studenter i Aaltogemenskapen samt åtkomsten till AUS tjänster. AUS verksamhet och serviceförmåga har en central roll i stödandet av Aalto-universitetsstudenternas välbefinnande. Många av studentkårens tjänster har hittills baserat sig på fysisk kontakt och närvaro på campuset men under pandemitiden har fysisk närvaro inte varit möjligt.

”Finansieringen har stor betydelse i den här situationen och ger oss möjlighet att utveckla våra tjänster i en riktning som stöder våra studenter allt bättre i den här exceptionella situationen”, säger Nieminen.

 

 

Tilläggsinformation:

Elina Nieminen, Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare, +358 50 520 9415

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Jämlikhetsanalysen av sångboken har blivit färdig - bearbetningen av den nya sångboken framskrider

Jämlikhetsanalysen av Teekkarilauluja-sångboken lyfter fram missförhållanden i sångkulturen. Speciellt problematiskt upplevdes det återkommande manliga perspektivet och bindandet av kvinnans roll till mansaktören. I sångtexterna förekom även våldsamma, homofobiska, rasistiska och övriga diskriminerande ord. Analysen ger en bra utgångspunkt för Aalto-universitetets studentkårs jämlikhetsarbete och sångboksredaktionens arbete. Den nya sångboken är under bearbetning.
Kuvassa Väreen ulkoseinälle ripustettuna lakanat, joille on maalattu teksti "Valoisaa Wappua". Lakanaa katsoo henkilö opiskelijahaalarissa ja teekkarilakissa.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

WappenHjälp mitt under corona - Aalto-universitetets studerande inleder en insamling för att minska ungas ensamhet

WappenHjälp-insamlingen som ordnas av Aalto-universitetets studentkårs Phuxkommitté inleds 31 mars i Otnäs. WappenHjälp stöder HelsingforsMissionens kamp mot ungas ensamhet. Coronatiden har framhävt många ungas ångest om ensamheten.
AYY:n toimisto ulkoa
Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: servicebyrån endast öppet för flyttare och evenemangslokalerna har fortfarande stängt

AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk.
Talvi-ilta Otaniemessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Nya ordningsregler för kännedom till invånare, föreningar och hyreslokalanvändare

Ändringar har främst gjorts gällande Teknologbyns tystnadstid och förrådsutrymmen. Invånarrepresentanterna var med och beredde ändringarna redan under föregående år.