TEK: s donationspengar har beslutats att användas för upprustning av Smökki

Styrelsen vid Aalto-universitetets studentkår har beslutat att använda Tekniikan akateemisets donation om 33 700 euro för anskaffning av festbelysning och bättre ljudåtergivning till Servin Mökki samt för att förbättra den allmänna tillgängligheten. Styrelsen anser att Servin Mökki är en central plats för teknologkulturen i Otnäs och vill öka trivseln i den traditionella lokalen genom att förbättra de här sakerna samt inklusiviteten. Planeringsidéer behövs av Aaltogemenskapen.
TEK projektin kuva 30000 euroa teekkariudelle

Vilken donation, varför ett sådant beslut?

Tekniikan Akateemiset TEK donerade 33 700 euro till AUS i slutet av år 2018 för befrämjandet av teknologverksamheten och teknologkulturen i Otnäs. Projektet har befrämjats av anställda och förtroendepersoner som utnämnts av generalsekreteraren; Anna Halsas, Lauri Jurvanen och Essi Puustinen. Under beredningen var linjen att donationspengarna skulle ha långvariga positiva effekter för teknologkulturen och att pengarna inte skulle användas till att befrämja studentkårens normala verksamhet.

Under våren samlades in idéer av teknologgemenskapen för användningsändamålet för donationen i form av workshopar och enkäter.  Teknologgillena och Teknologsektionen röstade fram sin favorit bland de utvalda idéerna.

Mest understöd fick förbättrandet av  festbelysningen och ljudåtergivningen i Servin Mökki  Tillgänglighet togs upp i  TEK-enkäten för Aaltos teknologer, så styrelsen diskuterade även Servin Mökkis allmänna tillgänglighet samt förbättrandet av den. Styrelsen anser att alternativet som fick flest röster lämpar sig bra som användningsändamål för donationen eftersom Servin Mökki till sin historia och nuvarande användning är en central plats för teknologkulturen i Otnäs. Genom att förbättra tillgängligheten och omständigheterna ökas trivseln  i den traditionella lokalen samt inklusiviteten. 

Övriga mål som fick betydande poäng avgränsades utanför eftersom de ansågs redan befrämjas utan donation eller ha fått finansiering någon annanstans ifrån.

Delta i förverkligandet?

Projektet kommer att förverkligas i två steg. Angående tillgängligheten befrämjas projektet av AUS fastighetssektor. Gemenskapen ombeds av idéer för  förbättring av festbelysningen och ljudåtergivningen. För detta ordnas en planeringskväll den 29 augusti kl. 17-19 i Servin Mökki. Alla som har intresse av att befrämja ärendet  är välkomna att ge idéer. Anmäl dig till planeringskvällen: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/smokin-suunnitteluilta/

Dessutom kan ni ta kontakt med projektteamet angående idéer för båda delprojekten (kontaktuppgifter nedan).

Frågor?

Om ni har frågor om styrelsens beslut kan ni ta kontakt: [email protected].

Projektteamet som ansvarar för projektets framskridande och genomförande kan utan tvekan kontaktas vid alla andra frågor: [email protected], [email protected] och [email protected] 

 Trevlig sommar och på återkommande i augusti!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.