Tapio Hautamäki valdes till FSF:s ordförande 2020

Tapio Hautamäki, vastavalittu SYL:n puheenjohtaja vuodelle 2020
Tapio Hautamäki, Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020.

Tapio Hautamäki har valts till Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020. Förbundsmötet som pågår i Lahtis röstade om ärendet på fredag.

”Det är en stor ära att få leda studentrörelsen nästa år. FSF har en viktig roll i att verka som den unga generationens röst i samhället. Nästa år har vi en lysande möjlighet att sammanföra den här rörelsen och klargöra vår vision om en bättre morgondag för studenten när det nya årtiondet börjar”, kommenterar Hautamäki.

Hautamäki verkar som Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande det här året. Tidigare har Hautamäki varit viceordförande för AUS styrelse och ansvarat för förnyandet av AUS strategi och politiska linjepapper. År 2020 förnyar FSF även sin egen strategi. 

I morgon, på lördag utser förbundsmötet FSF:s styrelse och beslutar om verksamheten år 2020. Finlands studentkårers förbund representerar över 130 000 universitetsstuderande. Förbundet påverkar utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor på nationell nivå.  

Mer information:

Tapio Hautamäki, 040 757 9629

Chefen för påverkan och kommunikation Laura Luoto, 040 575 9092

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.