Tapio Hautamäki valdes till FSF:s ordförande 2020

Tapio Hautamäki, vastavalittu SYL:n puheenjohtaja vuodelle 2020
Tapio Hautamäki, Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020.

Tapio Hautamäki har valts till Finlands studentkårers förbunds ordförande år 2020. Förbundsmötet som pågår i Lahtis röstade om ärendet på fredag.

”Det är en stor ära att få leda studentrörelsen nästa år. FSF har en viktig roll i att verka som den unga generationens röst i samhället. Nästa år har vi en lysande möjlighet att sammanföra den här rörelsen och klargöra vår vision om en bättre morgondag för studenten när det nya årtiondet börjar”, kommenterar Hautamäki.

Hautamäki verkar som Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande det här året. Tidigare har Hautamäki varit viceordförande för AUS styrelse och ansvarat för förnyandet av AUS strategi och politiska linjepapper. År 2020 förnyar FSF även sin egen strategi. 

I morgon, på lördag utser förbundsmötet FSF:s styrelse och beslutar om verksamheten år 2020. Finlands studentkårers förbund representerar över 130 000 universitetsstuderande. Förbundet påverkar utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor på nationell nivå.  

Mer information:

Tapio Hautamäki, 040 757 9629

Chefen för påverkan och kommunikation Laura Luoto, 040 575 9092

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.
AaltoSDG logo text on yellow background
Ajankohtaista Publicerat:

Rakenna kestävämpää Aaltoa AaltoSDG-mobiilisovelluksen avulla

Sovelluksen avulla kiritetään Aallon kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista opetuksen, tutkimuksen, taiteen sekä aaltolaisen arjen näkökulmasta.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.