Studerandes krav: Funidata bör inrikta mer resurser till Sisus tillgänglighetsarbete

Aalto-universitetets studentkår kräver, tillsammans med HUS, JYY, LTKY och TREY, att Funidata inriktar mer resurser till att rätta till tillgänglighetsbrister i studieförvaltningssystemet Sisu. Vi kräver även lättillgängliga stödtjänster för de studerande som tillgänglighetsbrister berör.
Accessible Entry

Vi studentföreningar som undertecknat ställningstagandet kräver att Funidata inleder åtgärder för att inrikta mer resurser till att rätta till tillgänglighetsbrister i studieförvaltningssystemet Sisu. Synskadade studerandes erfarenheter av att använda Sisu-systemet, Regionförvaltningsverkets svar på klagomålet gällande Sisu och diskrimineringsombudsmannens utlåtande om Sisu visar alla att Sisu-systemets tillgänglighet är för tillfället på helt otillräckligt nivå vilket ställer studeranden i ett ojämlik ställning.

Sisu är ett studiehanteringssystem som är gemensamt för studeranden, lärare och studieförvaltning och som används vid sju högskolor. För tillfället används Sisu vid Aalto-universitet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitet och på det mest omfattande sätt vid Tammerfors universitet. Sisu kommer att användas även på Yrkeshögskolan Arcada och på Hanken Svenska handelshögskolan. Dessa högskolor äger Funidata Ab som ansvarar för genomförande och utveckling av Sisu-systemet.

I enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster redogörs alla studiehanteringssystemets tillgänglighetsbrister i Sisus tillgänglighetsutlåtande. Det är upprörande att läsa detta tillgänglighetsutlåtande eftersom det finns allvarliga tillgänglighetsbrister i systemet, och enligt utlåtanden kommer en del av dessa brister rättas till så sent som år 2023. I oktober 2020 har det lämnats in ett klagomål gällande Sisu-systemets tillgänglighet vid Helsingfors universitet. På basis av klagomålet har regionförvaltningsverket gett en anmärkning för Helsingfors universitet i juni i år. Regionsförvaltningsverket i Södra Finland anser att det inte finns tillräckliga grunder för att bristerna rättas till först år 2023 och att bristerna bör rättas till utan dröjsmål.

”Det är bra att både regionförvaltningsverket och diskrimineringsombudsmannen har starkt tagit ställning till tillgänglighetsbrister i Sisu och i vilken tidtabell bristerna rättas till. Anmärkningen för Helsingfors universitet visar att man ska ta förverkligandet av tillgängligheten i digitala tjänster på allvar, och att det finns äkta konsekvenser om man uppskjuter kravet att rätta till dessa brister”, konstaterar styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet Jessika Isomeri.

På grund av de nuvarande tillgänglighetsbristerna i Sisu är det nästan omöjligt för en synskadad studerande att använda systemet, och vi i studentföreningar som undertecknat ställningstagandet kan inte godkänna att en sådan situation fortsätter. Vi kräver att Funidata inriktar resurser till att snabbt rätta till tillgänglighetsbristerna i Sisu. ”Tillgänglighetsbristerna i Sisu och övriga utmaningar som gäller systemets användbarhet har varit i kännedom av flera högskolor redan för länge sedan. Till exempel i Jyväskylä har man varit medvetna om många problem i Sisu redan för två år sedan och fortfarande har alla fel inte rättats till.” konstaterar styrelseordförande för Studentkåren vid Jyväskylä universitet Petri Laaksonen.

Funidata har konstaterat i meddelanden som publicerades efter regionförvaltningsverkets beslut att Funidata och högskolor som äger företaget är medvetna om att tillgängligheten i Sisu-systemet inte är på ett tillfredsställande nivå, och att Sisu utvecklas som system fortfarande. Att man ska vänta så länge att de tillgänglighetsbristerna rättas till motiveras med att Funidata har varit tvungen att först inrikta sina resurser till annat utvecklingsarbete. Enligt studentföreningar som undertecknade ställningstagandet är det bra att Sisu vidareutvecklas enligt ägarhögskolornas behov och önskemål men att utvecklingsarbetet inte får förhindra det att tillgänglighetsbrister rättas till. Diskrimineringsombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande gällande Sisu att man inte kan prioritera andra arbeten över de lagstadgade kraven, och att Funidata måste vid behov inrikta mer resurser till tillgängligheten för att Sisu blir tillräckligt tillgänglig.

Vi kräver även att de högskolor som äger Funidata erbjuder stöd för de studerande som tillgänglighetsbrister berör om stödet redan inte erbjuds. Dessa stödtjänster bör vara lättillgängliga för studeranden och möjligheten för att hantera ärenden gällande sina studier bör erbjudas även utanför högskolans arbetstid. Ägarhögskolorna bör betona förbättring av tillgängligheten i sina krav för utvecklingsarbete. ”Varje studerande förtjänar ett tillgängligt och fungerande studiehanteringssystem som möjliggör självständig hantering av studier och stöder deras studier i stället för att försvåra dem. Högskolor har en betydande roll som Funidatas ägare i att med vilken tidtabell och vilka resurser korrigering av tillgänglighetsbrister i Sisu förs fram.” påminner styrelseordförande för Studentkåren vid Tammerfors universitet Iiris Taubert.

Som sin bäst kunde Sisu vara ett verktyg som underlättar studerandes och personalens arbete och enkelt för planering av studier samt kursanmälningar och -utvärderingar samman och på det sättet stöder studiernas hela livscykel. Med brett samarbete mellan högskolor kunde man även möjliggöra individuella och branschövergripande studiestiger för varje studerande. Innan dessa mål kan nås bör Sisu bli användbart och tillgängligt för alla användare.

Undertecknarna:

Milja Leinonen, Styrelseordförande för Aalto-universitets studentkår
Jessika Isomeri, Styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet
Petri Laaksonen, Styrelseordförande för Studentkåren vid Jyväskylä universitet
Anniina Pokki, Styrelseordförande för Studentkåren vid LUT-universitet
Iiris Taubert, Styrelseordförande för Studentkåren vid Tammerfors universitet

Kontaktperson vid AUS:

Teemu Palkki, påverkansexpert (högskolepolitik), [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tempaus ökar uppskattningen av frivilligarbete i Finland

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen.
Fanni Matsson Ullanlinnanmäellä 1.5.2024
Ajankohtaista Publicerat:

Fannis första maj tal

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Fanni Mattsson höll AUS valborgstal på Ulrikasborgbacken den 1.5.2024.