Opiskelijoiden vaatimus: Funidatan on lisättävä resursseja Sisun saavutettavuustyöhön

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta vaatii yhdessä HYYn, JYYn, LTKY:n ja TREYn kanssa, että Funidata lisää resursseja opintotietojärjestelmä Sisun saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Vaadimme myös helposti opiskelijoiden saavutettavissa olevia tukipalveluita niille opiskelijoille, joita Sisun saavutettavuuspuutteet koskettavat.
Accessible Entry

Me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt vaadimme, että Funidata aloittaa toimenpiteet kasvattaakseen resurssejaan opintotietojärjestelmä Sisun saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Näkövammaisten opiskelijoiden kokemukset Sisun käytöstä, Etelä-Suomen aluehallintoviraston vastaus Sisusta tehtyyn kanteluun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Sisusta kaikki osoittavat, että Sisun saavutettavuus on tällä hetkellä täysin riittämättömällä tasolla, mikä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Sisu on seitsemässä korkeakoulussa käytössä oleva opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon yhteinen opintotietojärjestelmä. Sisu on tällä hetkellä käytössä Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, LUT-yliopistossa ja laajamittaisimmin Tampereen yliopistossa. Sisu on tulossa käyttöön myös Arcada-ammattikorkeakouluun ja Hanken Svenska handelshögskolaniin. Nämä korkeakoulut omistavat Funidata Oy:n, joka vastaa Sisun toteutuksesta ja kehityksestä.

Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain mukaisesti Sisun saavutettavuusselosteesta selviävät kaikki opintotietojärjestelmän saavutettavuuspuutteet. Saavutettavuusseloste on pöyristyttävää luettavaa, sillä Sisuun liittyy vakavia saavutettavuuspuutteita, joista osan ilmoitettu korjausaikataulu yltää jopa vuoteen 2023. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on tehty lokakuussa 2020 kantelu Sisun saavutettavuudesta Helsingin yliopistossa, minkä pohjalta aluehallintovirasto on antanut Helsingin yliopistolle huomautuksen viime kesäkuussa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan vuoteen 2023 asti ulottuville korjausajoille ei ole riittäviä perusteita ja saavutettavuuspuutteet täytyy viivytyksettä korjata.

“On hyvä, että sekä aluehallintovirasto että yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat ottaneet vahvasti kantaa Sisun saavutettavuuspuutteisiin ja niiden korjausaikatauluun. Helsingin yliopiston saama huomautus on osoitus siitä, että digitaalisten palveluiden saavutettavuuden toteutuminen tulee ottaa vakavasti ja että saavutettavuuspuutteiden korjausten lykkäämisellä on aitoja seurauksia”, toteaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jessika Isomeri.

Nykyisten Sisun saavutettavuuspuutteiden vuoksi Sisun käyttäminen on näkövammaiselle opiskelijalle lähes mahdotonta, emmekä me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt voi hyväksyä tilanteen jatkumista. Vaadimme, että Funidata kohdistaa resursseja Sisun saavutettavuuspuutteiden pikaiseen korjaamiseen. “Sisun saavutettavuuspuutteet ja muut järjestelmän käytettävyyteen liittyvät haasteet ovat olleet tiedossa useissa korkeakouluissa jo pitkään. Esimerkiksi Jyväskylässä monet Sisuun liittyvät ongelmat on tiedostettu jo kaksi vuotta sitten, eikä kaikkia niitä ole vieläkään korjattu.”, toteaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen.

Funidata on todennut aluehallintoviraston päätöksen jälkeen julkaistussa tiedotteessaan Funidatan ja omistajakorkeakoulujen tiedostavan, että Sisun saavutettavuus ei ole tyydyttävällä tasolla, ja että Sisua kehitetään järjestelmänä edelleen. Sisun saavutettavuuspuutteiden pitkiä korjausaikatauluja on perusteltu sillä, että Funidatan resursseja on pitänyt kohdistaa ensin Sisun muuhun kehitystyön. Meidän allekirjoittaneiden opiskelijajärjestöjen mielestä on hyvä, että Sisua kehitetään eteenpäin omistajakorkeakoulujen tarpeiden ja toiveiden mukaan, mutta tämä kehitystyö ei saa seistä saavutettavuuspuutteiden korjausten tiellä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa Sisua koskevassa lausunnossaan, että lakisääteisten vaatimusten ohi ei voi priorisoida muita töitä ja että Funidatan on tarvittaessa kohdennettava lisäresursseja saattaakseen Sisun saavutettavaksi.

Vaadimme myös, että Funidatan omistajakorkeakoulut tarjoavat tukea niille opiskelijoille, joita Sisun saavutettavuuspuutteet koskettavat, ellei tukea ole vielä järjestetty. Näiden tukipalvelujen tulee olla helposti opiskelijoiden saavutettavissa, ja esimerkiksi mahdollisuus hallinnoida omiin opintoihin liittyviä asioita pitää olla myös korkeakoulun toimistoaikojen ulkopuolella. Omistajakorkeakoulujen on painotettava kehitystyövaatimuksissa Sisun saavutettavuuden parantamista. “Jokainen opiskelija ansaitsee saavutettavan ja toimivan opintotietojärjestelmän, joka mahdollistaa opintojen hallinnoinnin omatoimisesti ja tukee heidän opintojaan niiden vaikeuttamisen sijaan. Korkeakouluilla on merkittävä rooli Funidatan omistajina siinä, millä aikataululla ja resursseilla Sisun saavutettavuuspuutteiden korjaamista viedään eteenpäin.”, muistuttaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert.

Parhaimmillaan Sisu voisi olla opiskelijoiden ja henkilökunnan työtä helpottava työkalu, joka tuo kätevästi yhteen opintojen suunnittelun sekä kurssi-ilmoittautumiset ja -arvioinnit tukien opintojen koko elinkaarta. Laajan korkeakouluyhteistyön myötä Sisu voisi myös mahdollistaa yksilölliset ja monialaiset opintopolut jokaiselle opiskelijalle. Ennen näiden tavoitteiden toteutumista Sisusta täytyy kuitenkin tehdä käytettävä ja saavutettava kaikille sen käyttäjille.

Allekirjoittajat:

Milja Leinonen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Jessika Isomeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Petri Laaksonen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Anniina Pokki, LUT-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Iiris Taubert, Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilö AYY:ssä:

Teemu Palkki, vaikuttamisen asiantuntija (koulutuspolitiikka), [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:

Hallituksen leikkausten takia opiskelija-asuntoja jää rakentamatta

Olemme järkyttyneitä Suomen hallituksen viimeaikaisista leikkauksista, jotka laittavat opiskelija-asumisen ja opiskelija-asuntojen rakennuttamisen vaakalaudalle. Hallitus leikkasi kehysriihessään erityisryhmien investointiavustukset opiskelija-asuntorakentamiselta lähes kokonaan, mikä tekee jo suunniteltujen asuntohankkeiden aloittamisesta pääkaupunkiseudulla hyvin epävarmaa ja vaikeuttaa opiskelijoiden asumistilannetta sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) asuntotoimintaa.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Julkaistu:

EU pähkinänkuoressa

Tärkeimmät asiat Euroopan unionista (EU), jotka jokaisen opiskelijan tulisi tietää.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Tempaus pyrkii lisäämään vapaaehtoistyön arvostusta Suomessa

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa.
Kuvassa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sekä AYY:n ja Kampusjaoston edustajat pitävät kädessään Kukanpäivän viestiä Kauppatorilla
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu: