Studentkårens röstning i full fart

Vaalipaneelin osallistujat näyttävät kylttejä, joissa lukee JOO

Omröstningen i AUS delegationsval började på måndagen den 28 oktober kl. 12. På torsdag samma vecka var röstningen redan i full gång: över 2000 röster hade givits!

Till äran av valet ordnade AUS även en delegationsvalpanel där kandidater från följande grupper deltog: Vapaus Valita, Våga, Kylterirengas, LUOVA, SCIsma, Grönare Aalto, Pro Arte och Voltti. I valpanelen diskuterades livligt bland annat studentkårernas tvångsmedlemskap, studentcentrumets framtid, AUS byggprojekt samt medlemsavgifter och trespråkighet. 

Betydelsen av att rösta i delegationsvalet lyftes även fram i panelen. Delegationen har en central roll för beslutsfattandet i studentkåren. Delegationen fattar bland annat beslut om studentkårens strategi, värderingar, stadgar, budget, policydokument och om en budget på 17 miljoner på koncernnivå. Under det pågående året har delegationen fattat beslut om t.ex. valet av verksamhetsledare, framtiden för Aino-tidningen och om ändringarna i studentkårens stadgar. Du kan läsa mer om delegationen här.

Över 293 kandidater ställer upp i valet. Du kan bekanta dig med kandidaterna och deras synpunkter här eller använda valkompassen.

Omröstningen pågår fram till tisdagen den 5 november kl. 16. Röstberättigade är alla AUS medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 15.9.2019. Rösta här: https://vaalit.ayy.fi.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.