Ställningstagande: HRT:s ökade kostnader får inte hänga sig på studenternas betalning

På HRT:s styrelses mötes behandling 25.10 står resebiljetternas prisökningar, minskningen av studentrabatten samt begränsandet av rabatten till endast de studenter som får studiestöd. De här ändringarna skulle försvaga studenternas möjligheter att använda kollektivtrafik.
Aalto-yliopiston metroasema

Begränsandet av studeranderabatten skulle lämna studerande vars studiestödsmånader tagit slut utanför stödet. Det nuvarande antalet stödmånader tillåter inte branschbyte eller att studietakten blir långsammare till exempel på grund av psykisk hälsa. Om begränsningen förverkligas riktar den sig till just de studenter som allra mest skulle behöva rabatten.

”Försörjningen och situationen bland de studenter som hamnat utanför studiestödet är särskilt svag och prisökningarna borde inte rikta sig till dem”, säger AUS styrelsemedlem Velma Pohjonen.

Att dessutom binda rabatten till studiestödmånaderna skulle avgränsa internationella studenter helt utanför rabatten för de omfattas inte av det finländska socialskyddet. Målet för huvudstadsregionens städer är att locka internationella studenter att sysselsätta sig på området.

”Vill Esbo och Helsingfors verkligen förmedla budskapet att internationella studenter inte är välkomna hit?” frågar AUS styrelseordförande Otto Usvajärvi.

Ökningen av kostnaderna i  kollektivtrafiken försvagar studenternas möjlighet att använda kollektiv trafik. Man borde således få tillräckliga satsningar av huvudstadsregionens städer för stödandet av kollektivtrafiken. Studenterna får inte hamna ut för att betala HRT:s ökade kostnader.

AUS kräver att HRT:s styrelse annullerar de planerade nedskärningarna i studenternas kollektivtrafikrabatter.

Otto Usvajärvi, AUS styrelseordförande

Velma Pohjonen, AUS styrelsemedlem: socialpolitik och hållbar utveckling

Tilläggsinformation: 

Lauri Jurvanen, påverkansexpert: socialpolitik +358 50 520 9418

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.