Sök till slottsvärd eller invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Invånarna kan verka som slottsvärdar, på husmöten, i invånarrådet och i samarbetsorgan för boendet. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Hae linnanisännäksi

Slottsvärdar och husmöten

Alla AUS fastigheter har en egna slottsvärdar. Hen är en förtroendeperson som invånarna utsett och verkar som kontaktperson mellan invånarna och studentkåren. Till slottsvärdens uppgifter hör bland annat att granska husets skick och svara på invånarnas frågor om huset.

Slottsvärdarna väljs på husmötena som ordnas varje år i november-december. Mandatperioden är ett kalenderår. För slottsvärdarna ordnas möten och rekreation regelbundet, och i början av mandatperioden även utbildning för uppdraget.  För uppdraget betalas ett månatligt arvode om 90 euro och slottsvärdens emblem och band får användas som akademiska ordnar.

Husmöten hålls årligen och alla invånare i ifrågavarande hus är välkomna på mötet. Föredragningslistan delas ut som ett meddelande till varje bostad och hängs upp på husets anslagstavla. På mötet väljs slottvärden och invånarrådet. Dessutom kan aktuella utvecklingsområden för boendet diskuteras.

Invånarrådet

På husmötena kan  även ett invånarråd utses som kan ge förslag för boendetrivseln, utveckla lokalerna i huset och ordna mångahanda verksamhet för invånarna. Utvecklingsförslagen kan även skickas till AUS för att få hjälp med att förverkliga förslagen. Invånarråden får finansiering av studentkåren till exempel för gemensamma möbelanskaffningar och tillställningar. Mångaslags idéer kan förverkligas, till exempel  kan gemensamma lokaler inredas, tillställningar för invånare ordnas och till exempel  husets länkbastutider påverkas.

I invånarrådet kan 3–8  personer sitta och rådets ordförande är husslottsvärden.
 

Samarbetsorgan för boende ASY

Syftet med samarbetsorganet för boende är att utveckla AUS boende som en mer omfattande helhet. Medlemmarna i samarbetsorganet utvecklar slottsvärdarnas verksamhet och kan om de så önskar påverka reglementet för boendet. Dessutom utnämner samarbetsorganet sina representanter till bostadskommittén och ekonomidirektionen.

I januari väljs 6–10 slottsvärdar och 2–3 studentkårsrepresentanter till samarbetsorganet för boende.

AYY bryr sig om sina invånare och vill utveckla bostäder baserat på elevernas åsikter och idéer. Du kan be din slottsvärd eller AUS's boenderådgivare för mer information om dessa uppgifter. Du är alltid välkommen att berätta med nya idéer för förbättring!

Sök till volontär
Kampsujaosto ja ilmapallot

Sök till volontär

Detta är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.

Sök till volontär
Atlantinkatu 7_6

Invånardemokrati - aktivt grannskap

I invånarverksamheten har du möjlighet att påverka boendetrivseln och gemenskapligheten. Vet du redan vem som är slottsvärd i ditt hus eller skulle du själv vara intresserad att vara en del av invånarkommittén?

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.