Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, bostadsrättsföreningen, berättar om sitt år i hyresgästdemokratin.

Sofia Tynkkynen, ordförande för ASY, berättar om sin resa till hyresgästdemokrati och reflekterar över sitt år i hyresgästkommittén. Genom sina erfarenheter och prestationer belyser Sofia hur viktigt det är med delaktighet och inflytande för att forma en gemensam boendemiljö.

I hyresgästkommitténs uppdrag ingår att främja byggnadens levnadsstandard och gemenskap. Kommittén kan anordna aktiviteter för de boende, t.ex. trädgårdsfester, fritidsaktiviteter, brädspel eller matlagningskvällar, och renovera de boendes klubbrum. Under sin mandatperiod utarbetar boendekommittén en budgetplan för användningen av de pengar som är öronmärkta för boendeaktiviteter. Invånarkommittén kan komma med egna och andra invånares idéer till AUS för att förbättra faciliteterna.

Alla invånare som fyllt 18 år och som vill kan ställa upp i valet till invånarkommittén. Invånarna bestämmer själva hur många invånare som ska väljas till invånarkommittén. Under sin mandatperiod bestämmer boendekommittén hur många möten de ska hålla och när.

Bostadsrättsföreningen består av representanter för de boende, som vanligtvis är ordförande i boendekommittén. På ASY:s möten behandlas ekonomi- och fastighetsfrågor som rör hela hyresgästbasen.

I början av varje år bildas ASY genom att alla ordförande i hyresgästkommittéerna bjuds in till bostadsföreningens första möte, där representanter och en ordförande väljs. ASY sammanträder minst fyra gånger per år.
Asukastoiminta

Hur kom det sig att du ville engagera dig i hyresgästdemokrati?

En vän till mig var slottsvärd i mitt hus, och de marknadsförde det som en enkel och rolig aktivitet. Tack vare deras rekommendation bestämde jag mig för att engagera mig i hyresgästdemokrati och blev till slut ordförande i boendekommittén.

Vad förväntade du dig av ditt år i boendekommittén, och har du uppnått dessa saker under året?

Jag ville förbättra gården till vårt hus och förbättra gemenskapen. Vi gjorde sedan några inköp till gården och anordnade en grillfest i slutet av sommaren, där grannarna kunde träffa varandra. I december planerar vi fortfarande att organisera ett kartingprov för de boende. Så målen uppnåddes!

Hur bestämde du dig för att engagera dig i ASY?

Min vän som är slottsvaktmästare rekommenderade mig också att gå med i ASY. I ASY var jag intresserad av att påverka boendet utöver frågorna i min egen byggnad och det lilla antalet möten övertygade mig om att det skulle finnas tillräckligt med tid för detta.

Vilka tycker du har varit de viktigaste ämnena som diskuterats i ASY under 2023?

De viktigaste ärendena på ASY:s möten i år har varit ändring av boknings- och betalningspraxis för bastur, konkurrensutsättning av fastighetstjänster och priserna på dörröppningstjänster.

Rekommenderar du invånaraktiviteter till invånarna och varför?

Jag rekommenderar det definitivt! Det ger dig inflytande över vad som händer i byggnaden, hur hyresgästbudgeten används och du lär känna dina grannar. Du kan engagera dig på ditt eget schema och göra stor skillnad även med ett litet bidrag!

Är du intresserad av hyresgästdemokrati? 

Delta i 2023 års årliga hyresgästmöten den 29 eller 30 november och anmäl dig till hyresgästkommittén. Som ordförande i boendekommittén kan du också ställa upp i valet till bostadsrättsföreningen för år 2024. I boendekommittén kan du till exempel påverka hur din byggnads budget används och hjälpa till att organisera aktiviteter och evenemang för de boende.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Facelift_1
Ajankohtaista Publicerat:

Otsvängen 18 B & C-trappornas trivselrenoveringar är färdiga

Otsvängen 18 B- och C-trappornas facelift dvs. trivselrenoveringar har blivit färdiga. Projektet framskred inom utsatt tidtabell och mycket lyckat ur fastighetsägarens synvinkel. Trivselrenoveringarna gjordes under tiden 11/2023 - 3/2024.
House
Ajankohtaista Publicerat:

Drömmer du om en studentlägenhet på AUS? Ansök redan idag!

Vi uppmuntrar alla sökande som inte fick igenom sina ansökningar under Domo-övergången att skicka in en ny ansökan nu!