Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
Mante smiling with an EU flag

9 juni. Datumet som många känner till som Europeiska unionens (EU) parlamentsvaldag! Som förstagångsväljare väntar jag ivrigt på att få ge min röst. Jag har ändå inte alltid varit lika ivrig på att rösta på Europanivå. Orsakerna har bland annat varit bristen på information om hur beslutsfattandet fungerar i EU, avståndet till besluten i Bryssel och deras inverkan på mitt dagliga liv.   

Jag är själv en litauisk medborgare som studerar och bor i Finland. Genom det har jag börjat fundera på hur EU påverkat min resa. Fri rörlighet inom EU möjliggjorde min flytt till Finland smidigt utan visum. Jag kan även resa tillbaka hem spontant och flexibelt med endast id-kort. Eftersom jag är EU-medborgare i en finländsk högskola har jag samma möjlighet till avgiftsfri utbildning som mina finska studiekompisar. Det här är ett privilegium som alla internationella studenter inte får njuta av i Finland. Gällande hälsovård och välbefinnande garanterar det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) åtkomsten till medicinsk nödvändig vård i alla 27 EU-medlemsländer. 

Det här är bara några exempel på EU:s inverkan på det dagliga livet. Det finns även många andra delområden som EU fattar beslut om som påverkar unga vuxna och studerande. Varför är det alltså viktigt att rösta den 9 juni? För det första är röstandet ett direkt sätt att påverka Europas riktning under de följande fem åren. År 2019 röstade endast 23,3 % av finländska 20–24-åringarna i EU-valet ( Statistikcentralen 2019). Vi lever aldrig förut skådade och osäkra tider som kräver att det nyvalda europarlamentet fattar betydande beslut om hur vi bland annat löser frågorna gällande klimatförändringen, mänskliga rättigheter, ekonomins obalans och säkerhet- för att nämna några. 

I det kommande europarlamentvalet kan vi även ändra på narrativet om vem som hör till förvaltningsorganet. År 2019 var Europarlamentsmedlemmarnas medelålder 49,5 år (Europarlamentet 2019). Valet är en utmärkt möjlighet att stöda unga kandidater som är underrepresenterade i Europas parlament. Så kan vi se till att ungas behov blir hörda! 

Besluten på EU-nivå som fattas under de följande fem åren kommer att påverka oss alla i den nära framtiden. Låt oss vara nyfikna och proaktiva i våra egna gemenskaper som studenter och unga och låta om för oss viktiga saker både på nationell och europeisk nivå. Den nionde juni är dagen som vi påverkar Europeiska unionens framtid. Gör din röst hörd och rösta! 
 

Mantė Žygelytė
sturelseviceorsförande
Aalto-universitetets studentkår


Läs mer om EU-valet och om att rösta: vaalit.fi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.