Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
helsinki kiinteistö

År 2022 fattade AUS styrelse ett principbeslut om att avskaffa hyresgarantierna. Den här praxisändringen innebär att alla inte debiteras en garantiavgift utan hyresgarantierna debiteras endast i vissa fall. I fortsättningen kommer en garantiavgift att tas ut av personer som har betalningsanmärkningar eller vars kreditupplysningar inte kan kontrolleras, till exempel internationella studenter som anländer till Finland.  Utbytesstudenter och de som flyttar in i vänners lägenheter kommer också att debiteras en garantiavgift. 

Kredituppgifterna kontrolleras i samband med bostadserbjudandet och den kund som betalar hyresgarantin betalar den i samband med att bostadserbjudandet godkänns.  Innan hyreskontraktet träder i kraft kontrolleras att garantiavgiften har mottagits. 

Ändring av datum och belopp för hyresgarantin 

Enligt tidigare praxis faktureras hyresgarantin i efterskott i samband med den första hyresbetalningen.  I framtiden kommer avgiften att betalas när hyresavtalet undertecknas.   

Den nuvarande hyresgarantin är 250,00 euro. I fortsättningen kommer avgiften normalt att motsvara en månadshyra, men vid utebliven betalning kan vid behov ett belopp motsvarande 2-3 månadshyror tas ut.   

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.