Reformer av studerandehälsovården 2021 – de digitala tjänsterna utvidgas och avgiften betalas på eget initiativ till FPA

Avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har tidigare betalats i samband med kåravgiften. Från och med början av 2021 betalar alla studerande hälsovårdsavgiften på eget initiativ till FPA via FPA:s e-tjänst. I samband med reformen utvidgas även servicenätverket och de digitala läkartjänsterna. Aktuella nyheter och svar på ofta ställda frågor hittar du bäst på SHVS och FPA:s webbplatser.
Hei sinä yliopistossa opiskeleva. Terveydenhuoltosi muuttuu 1.1.2021. Ota faktat haltuun yths.fi/yths2021.

Vad för SHVS-reform?

Det har varit ett långvarigt effektmål att få till stånd en situation där alla högskolestuderande omfattas av tjänsterna som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder, att alla högskolestuderande erbjuds likvärdiga tjänster och att SHVS ställning som en aktör inom hälsobranschen förstärks. I början av 2021 är det äntligen dags för reformen och lagändringen, och på grund av dem sker det några förändringar ur Aalto-studerandenas synvinkel.

De primära serviceställena finns fortfarande i Otnäs och Tölö, men du kan även använda de utvidgade digitala läkartjänsterna och e-tjänsterna. En annan förändring är att hälsovårdsavgiften betalas i fortsättningen direkt till FPA. Tidigare betalades den i samband med kåravgiften. I samband med reformen utvidgas också öppettiderna i och med att tjänsterna kan användas under vardagarna året runt, även på sommaren.

SHVS 2021 reform

Vad ska den studerande göra?

Examensstuderandes rätt till hälsovård ändras inte och du kan även i fortsättningen använda SHVS tjänster för behov inom munhälsovård, mentalvård och allmän hälsovård. Det viktiga är att betala hälsovårdsavgiften till FPA så att du kan använda tjänsterna. För hösten 2020 betalades hälsovårdsavgiften i samband med kåravgiften. 

  1. Kontrollera att du har anmält dig som närvarande för vårterminen 2021. Anmäl dig senast 8.1.2021 och betala kåravgiften.
  2. Betala hälsovårdsavgiften på eget initiativ till FPA via FPA:s e-tjänst. 
  3. Förfallodagen för vårterminens avgift är 31.1.2021 om du senast då har anmält dig som närvarande.
  4. Vid problem ska du vända dig till SHVS och FPA. Personalen vid AUS har inte tillträde till dessa aktörers system och kan inte kontrollera om du har betalat hälsovårdsavgiften.
  5. Använd SHVS tjänster som tidigare eller utnyttja de utvidgade distanstjänsterna och digitala tjänsterna.

Närmare anvisningar finns på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/sa-har-betalar-du-halsovardsavgiften-for-hogskolestuderande

OBS! Hälsovårdsavgiften ska betalas om du har anmält dig som närvarande examensstuderande för vårterminen 2021, oberoende av om du använder SHVS tjänster. Läs närmare om undantag för bland annat utbytesstuderande, studerande vid öppna universitetet och forskarstuderande på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande

YTHS muuttuu 2021

SHVS svar på ofta ställda frågor (external link)

Ställ en fråga och se svaren på frågor som redan ställts. Vad ändras i studerandehälsovården och i SHVS utvidgning?

Kela Fpa logo

FPA:s svar på ofta ställda frågor (external link)

Vem ska betala hälsovårdsavgiften? Hur betalar jag? Indrivning av hälsovårdsavgiften?

Information för olika studerande

Anvisningarna ovan gäller både finländska och internationella examensstuderande som har anmält sig som närvarande. Närmare anvisningar för andra grupper finns på FPA:s och SHVS webbplatser, men här är lite information för Aalto-studerande.

Anvisningar till betalning av hälsovårdsavgiften (external link)

Omfattande anvisningar på FPA:s webbplats. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ två gånger per år.

Kela Fpa logo

SHVS 2021 reform (external link)

Vad ändras i studerandehälsovården för högskolestuderande i början av 2021?

YTHS muuttuu 2021

Medlemskap och studiekort

När du är medlem i studentkåren kan du utnyttja alla AUS tjänster och otaliga studentförmåner nationellt och till och med globalt. Läs mer om medlemskapet och studiekort.

Pyöräily

Tjänster för medlemmarna

Aalto-universitetets studentkår erbjuder sina medlemmar många olika tjänster, till exempel förmånliga studentbostäder, evenemangslokaler att hyra, intressebevakning och olika förmåner. Läs mer om studentkårens tjänster!

Students walking with a banner "The best students life in the world"

Studentens rättigheter

Studentkåren ger rådgivning för alla sina medlemmar, förmedlar respons till universitetet och försvarar studentens rättigheter.

Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.