Otsvängen 18 B & C-trappornas trivselrenoveringar är färdiga

Otsvängen 18B- och C-trappornas facelift dvs. trivselrenoveringar har blivit färdiga. Projektet framskred inom utsatt tidtabell och mycket lyckat ur fastighetsägarens synvinkel. Trivselrenoveringarna gjordes under tiden 11/2023 - 3/2024. De bostadsmässiga renoveringsarbetena tog 3 dagar i ettor, 4 dagar i tvåor och i större bostäder 5 dagar. Renoveringsarbetena gjordes under arbetsdagen så invånarna kunde övernatta i sitt eget hem trots renoveringen.
Facelift_1

Varför beslutades genomföra ett facelift, dvs. trivselrenovering? 

Mer omfattande grundrenoveringar var ännu inte aktuella i fastigheten så vi satte i gång mindre trivselrenoveringar för att förbättra bostädernas utseende. Trivselrenoveringarna omfattade i Otsvängen 18 förbättringar i ytmaterialet samt partiellt förnyande av köksmöbler. Våra professionella valde högklassiga och stilfulla material för renoveringen så att bostäderna skulle bli så trivsamma som möjligt. Renoveringen omfattade förnyelsearbeten beträffande bostädernas ytor såsom förnyandet av golv, målning av väggar samt förnyandet av köksmöbler och fast inredning (ej stommar). I badrummen förnyades bland annat möblerna, kranarna, duschväggen och silikonsömmar.   

"Programmeringen och trivselrenoveringens koncept började planeras redan år 2020. Som mål var att hitta ett renoveringssätt som tjänar framför allt kollektivbostäder, eftersom kollektivbostäderna inte töms helt någonsin och renoveringen inte kan förverkligas mellan flyttarna utan att hyresgästernas avtal måste uppsägas. Att renovera alla bostäder i huset på en gång underlättar bostadsbasens planmässiga underhåll och hjälper till att hålla bostäderna så jämna som möjligt", konstaterar ekonomichef Monika Kivimäki som ansvarar för bostadsverksamheten. 

Modellen lämpar sig utmärkt även för objekt som inte har kollektivbostäder och projektet är betydligt enklare att planera utan kollektivbostäder. Jämnhet är viktigt med tanke på jämnställdhet eftersom hyresbestämningen i våra objekt görs självfinansieringsbaserat enligt ARA:s anvisningar.  

Som första projekt valdes Otsvängen då den också innehöll olika kollektivhelheter utöver ettor. Antalet bostadsplatser som skulle renoveras var 136 varav hälften var kollektivbostäder.  Valet av objekt påverkades även av att renoveringen var möjlig att genomföra utan tilläggsfinansiering och utan att höja invånarnas hyra. Gällande kollektivbostädernas skick hade också börjat komma klander och målet var att efter trivselrenoveringen så trivs invånarna bättre och längre.  Som första objekt ville man inte välja ett objekt där badrummens förnyande skulle ha varit aktuellt.   

Projektet lyckades som planerat och enligt tidtabell 

"Tidtabellen som gjorts upp på förhand och genomgången tillsammans med entreprenören var fungerande och projektet förlöpte enligt utsatt tidtabell. Utifrån projektet fick vi även värdefulla idéer för kommande facelift-projekt. I följande projekt kommer vi att allt noggrannare begrunda på förhand vilka saker som tas med i projektet och vad som lämnas bort. Gällande Otsvängen 18 beslutade vi att lämna bort förnyandet av kylskåp och spisar men tog med persienner", berättar Petri Kuusisto, AUS fastighetsteamledare som fungerar som projektchef. 

Projektledningen gällande Otsvängen 18 Facelift-projekt och övervakningen sköttes av Projektinuotit Oy. Då vi övergick till genomförandefasen visste vi att en täckande sanering av ytorna i bostäderna så att man kan bo i bostaden kan leda till problem. Genast i början av projektet fungerade samarbetet mellan beställaren AUS och entreprenören Renevo Oy bra. Schablonen gällande verksamhetsmetoder och information kunde genomföras så att den lämpade sig för Otsvängen 18 då projekthelheten kunde genomföras enligt tidtabell och högklassigt enligt plan. Invånarnas positiva förhållningssätt försäkrade även att projektet lyckas då en renovering i ett objekt där det bos alltid förorsakar olägenheter och extra arbete för invånarna. Projektet var ett gott exempel på att man med hjälp av att blåsa på samma kol kan genomföra saneringsarbete smidigt även i fastigheter där det bos.  
-  Mika Nykänen som fungerat som projektchef delar sina synpunkter om projektet. 

Har AUS planerat fler facelift-projekt för AUS objekt? 

Facelift-projekten kommer att fortsätta. För tillfället håller vi på och kartlägger objektens behov och på basis av dem görs beslut om kommande genomförandeordning samt om objektens facelift-projektomfattning”, berättar Petri Kuusisto.

Otakaari 18 invånar Q&A om Facelift:  

 1. Hur gick det att bo under renoveringen?  
  –Jag bodde hos mina föräldrar under renoveringen  
 2. Hur lyckades trivselrenoveringen? Var material- och färgvalen angenäma?  
  -Att komma tillbaka till bostaden kändes som att jag skulle flyttat till en ny bostad. Att byta ut plastmattan till laminat och förnyandet av ytor gav bostaden ett modernare utseende.  
 3. Tjänar bostaden dig bättre efter trivselrenoveringen?  
  - Jag upplever att en trivsammare bostad gör att livet här är trevligare.  
 4. Vilka saker hade kunnat gå bättre/hade kunnat göras annorlunda?  
  - Jag tycker att renoveringens genomförandesätt var mycket lyckat och att det inte orsakade stor möda med tanke på att man fick en trivsammare bostad.  
 5. Var trivselrenoveringens omfattning lagom, ändamålsenlig, för liten osv.  
  –Trivselrenoveringen var ändamålsenlig och lyckad.  
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.