Medlemskap och studiekort

Forskarstuderande

Doktorander kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Det lagstadgade automatiska medlemskapet i studentkåren upphör när den högre högskoleexamen är avlagd. Det finns betydande skillnader när det gäller tjänster och förmåner för grundexamensstuderande och doktorander.
Kuvapankki_Juttelua_1

Tjänster, förmåner och rättigheter för en doktorand

Doktoranderna kan bli medlemmar i AUS genast då de blivit accepterade som doktorander. Annars kan man bli medlem i AUS vid nästa anmälningstillfälle. Kolla medlemsavgiften för doktorander här.

En doktorand är efter att ha betalat medlemsavgiften lika mycket medlem i studentkåren som en grundexamensstuderande är. När en doktorand har blivit medlem kan han/hon skaffa sig ett grönt doktorandstudiekort. Det finns betydande skillnader när det gäller tjänster och förmåner för grundexamensstuderande och doktorander.
 

Vad får en doktorand?

Studentkårsmedlemmar har bland annat rätten att rösta och kandidera i studentkårens val.

En doktorand som blivit medlem är dessutom berättigad till tjänster och förmåner som studentkåren själv erbjuder. Sådana är till exempel studentkårens och dess föreningars evenemang och verksamhet, intressebevakning, rådgivning, hyrning av lokaler till medlemspriset och hyrning av paketbilen. Intressebevakning vid Aalto-universitetet görs i samarbete med doktorandföreningen Aallonhuiput.

Doktorander har dessutom tillgång till förmånliga motionstjänster i TH:s och HSE:s motionsutrymmen samt via Universitetssport. Universitetssports tjänster kan köpas till ett subventionerat pris genom att visa upp doktorandstudiekortet eller Aalto-universitetets personalkort.

Det går att ansöka om studiestöd för att avlägga vetenskapliga doktorandstudier. Tilläggsinformation: www.kela.fi

Till vad är doktoranderna inte berättigade?

Doktoranderna har inte rätt till SHVS:s tjänster, Matkahuoltos eller HRT:s studentrabatt eller till studerandenas måltidsstöd. Doktorandernas rätt att använda SHVS:s tjänster upphörde den 1 augusti 2009. En del av studentrestaurangerna ger emellertid lite rabatt på priset av en normal lunch om man visar doktorandernas studiekort.Doktorander har huvudsakligen ingen tillgång till studiebostäder, men kan via HOAS söka bostad i ett par bostadsfastigheter avsedda för detta syfte.

Doktorander börjar omfattas av VR:s studierabatt!

Från och med 1.1.2024 beviljar VR resebiljettrabatt även till doktorander. VR:s logga har nu lagts till Franks digitala studiekort för doktorander vilket är en förutsättning för att få rabatt. Loggan hittar du vid behov genom att klicka på streckkodssymbolen i studiekortsvyn. Observera att VR:s logga inte finns i doktorandernas gamla plastkort och VR därför inte beviljar rabatt.

Som doktorand kan du om du vill, bli medlem i studentkåren vid samband med anmälan i OILI-tjänsten. Efter anmälningstiden fungerar inte längre OILI:s betallänk. Om du inte betalat medlemsavgiften när du anmält dig kan du bli studentkårsmedlem genom att betala medlemsavgiften med kontoöverföring. Du får betalningsanvisningar genom att ta kontakt med Aaltos studerandetjänster [email protected].

Doktorandskort, medlemsavgift och förening

Läs mer om studiekortet, medlemsavgiften och Doktorandernas förening Aallonhuiput.

Aallonhuiput är en år 2009 grundad förening som förenar doktorander från olika högskolor vid Aalto-universitetet. Aallonhuiput är AUS särställda studentförening och sysslar med intressebevakning som sakkunnig i doktorandfrågor. Att delta i Aallonhuiputs verksamhet kräver inte medlemskap i AUS.

Tilläggsinformation: https://www.aallonhuiput.fi/

Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår.

Medlemskap och studiekort
Opiskelijakortin kuva

Studiekortet

Studiekortet är det officiella beviset på din studentstatus. När du betalat studentkårsavgiften kan du beställa ett plastkort och/eller ett digitalt kort.

Medlemskap och studiekort
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat