Medlemskap och studiekort

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår.

Som medlem av studentkåren har du rätt till flera förmåner. Du får bland annat studierabatt hos VR och Matkahuolto, måltidsstöd från FPA, och du kan beställa ett studiekort.

Anmälningstiden för läsåret 2021–2022 är 3.5. – 10.9.2021. Det lönar sig att närvaro- eller frånvaroanmäla sig för hela läsåret.

Det finns dock också en separat anmälningstid för vårterminen 2022, då du vid behov kan ändra dina anmälningsuppgifter. Anmälningstiden för vårterminen 2021 är 29.11.2021 – 7.1.2022.

Observera att du endast kan ändra din närvaroanmälan under anmälningstiden. Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro också utanför anmälningstiden.

Studielivet: Läsårsanmälan

Nya studerande: Välkommen till Aalto-gemenskapen!

 

Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiftens belopp 2021–2022

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande

63,00 € / hela läsåret
30,00 €  / höstterminen
33,00 € / vårterminen

Doktorander

43,00 € / hela läsåret
20,00 € / höstterminen
23,00 € / vårterminen

Från och med januari 2021 ska yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Reformer av studerandehälsovården 2021

Betalning av medlemsavgift

Nya studerande

Förstaårsstuderande betalar sin medlemsavgift enligt universitetets anvisningar via Studieinfo

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Om du inte kan anmäla dig som närvarande i OILI kan du kontakta studerandeservice ([email protected]).

Observera särskilt att en förstaårsstuderande efter att ha tagit emot sin studieplats kan frånvaroanmäla sig enbart på grund av militärtjänstgöring, civiltjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom eller skada som förhindrar inledandet av studierna.

Utbytesstuderande

Utbytesstuderande kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Observera att studerande som är frivilliga medlemmar i studentkåren inte får tillbaka medlemsavgiften om de avbryter medlemskapet. Om du inte kan  betala medlemsavgiften via WebOodi kan du kontakta studerandeservice ([email protected]).

Anvisningar för redan inskrivna studerande

Anmäl dig som närvarande i WebOodi 3.5–30.7.2021 eller i Oili efter att serviceavbrottet i studieregistersystemen upphört i augusti 2021. Betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS) och den frivilliga studentföreningsavgiften genom att använda nätbankskoder eller ett credit/debit-kort som stöds av tjänsten. Då registreras betalningen och anmälan direkt i studieregistret.

Om du inte kan  betala medlemsavgiften via WebOodi kan du kontakta studerandeservice ([email protected]).

Återbetalning av kåravgiften

Ansökningar om återbetalning ska göras med formuläret längst nere på sidan senast

30.9 för höstterminen
31.1 för vårterminen

Kontakta studerandeservicestället som registrerar ändringar i närvaroanmälan i studentinformationssystemet.

Observera att läsårsanmälningstiden vanligen löper ut några veckor tidigare än AUS ansökningstid för återbetalning av kåravgiften.

AUS styrelses årsbeslut om återbetalning av medlemsavgifter vårterminen 2018 och läsåret 2018-2019 finns i styrelsens protokoll för årets första möte och i administrativa stadgarna.

Läsårsdekal

Läsårsdekalen får du endast från den studentkår som beviljat ditt studiekort. AUS servicebyrå ger alltså läsårsdekaler endast för AUS studiekort och endast till de medlemmar som betalat kåravgiften. Också studiekort som på sin tid beviljats av Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO) och Tekniska högskolans studentkår (THS) räknas som AUS studiekort.

På hösten organiserar vi en separat läsårsdekal servicepunkt på vår byrån från 23 augusti till 10 september. Vi kommer att uppdatera öppettiderna på denna sida i början av augusti.

 

Återbetalningsformulär

Du kan ansöka om återbetalning av kåravgiften med det här formuläret.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat