Medlemskap och studiekort

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår (AUS).

Anmälningstiden för läsåret 2024 - 2025

Anmälningstiden för läsåret 2024–2025 är 2.5–30.8.2024 för redan redan inskrivna studerande. Nya studerande kan anmäla sig efter att antagningsresultatet har publicerats t.o.m. 30.8.2024. 

Anmälningstiden för vårterminen 2025 är 25.11.2024–3.1.2025.

Observera att du endast kan ändra din närvaroanmälan under anmälningstiden. Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro också utanför anmälningstiden.

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår (AUS).

Som medlem av studentkåren har du rätt till flera förmåner. Du får bland annat Studierabatt hos VR och Matkahuolto, måltidsstöd från FPA och du kan beställa ett studiekort.

Mer information om läsårsanmälan finns på Aaltos webbplats.

Aalto Studentguide - Läsårsanmälan

Aalto: Nya studerande

Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiftens belopp 2024–2025

Grundexamensstuderande och utbytesstuderande

65,00 € / hela läsåret
32,00 €  / höstterminen
33,00 € / vårterminen


Forskarstudenter

45,00 € / hela läsåret
22,00 € / höstterminen
23,00 € / vårterminen

Läs mer om tjänsterna för forskarstudenter.

Kom även ihåg att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande till FPA.

OBS! I samband med anmälan kan du inte längre betala gillets eller ämnesföreningens medlemsavgift. Medlemsavgifterna betalas i fortsättningen direkt till ifrågavarande förening.

Att betala studentkårens medlemsavgift

Nya studerande

Anmäl dig som närvarande i Studieinfots OILI-tjänst när du anmält dig som närvarande och betala studentkårens (AUS) medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas med nätbankskoder. Gillenas och ämnesföreningarnas medlemsavgifter betalas dirket till ämnesföreningen eller gillet. Studieförmånerna för nya studerande såsom studiekortet börjar fungera först när det nya läsåret börjar 1.8 eller på våren 1.1.

Om du inte kan betala medlemsavgiften via OILI ta kontakt med Aaltos studerandeservice ([email protected]).

Först när du anmält dig som närvarande är det möjligt att använda Aaltos tjänster, att få studentnummer och anmäla sig till kurser.

En förstaårsstuderande kan efter att ha tagit emot sin studieplats frånvaroanmäla sig enbart på grund av militärtjänstgöring, civiltjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom eller skada som förhindrar inledandet av studierna. Mer information om anmälan finns på universitetets webbplats.

Utbytesstuderande

Utbytesstuderande kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Du kan bli medlem när du fått Aalto-universitetets studentnummer. Du kan bo i AUS bostäder enbart om du är medlem i studentkåren. En utbytesstuderande kan bli medlem i studentkåren när som helst så det är möjligt att gå med även efter att anmälningstiden upphört.

Hur bli medlem?
En utbytesstuderande kan bli studentkårsmedlem genom att betala medlemsavgiften. Observera att medlemskapet är frivilligt för utbytesstuderande och att medlemsavgiften inte återbetalas om du skulle avbryta ditt medlemskap. Bli medlem först när du är säker på att du är på väg att studera vid Aalto-universitetet och vill bli medlem i studentkåren. Du kan be om betalinformationen av Aaltos studerandeservice ([email protected]).
 

Studerande som fortsätter sina studier

Anmäl dig som närvarande och betala studentkårsavgiften i OILI-tjänsten.  Medlemsavgiften kan betalas med nätbankskoder  och då registreras betalningen och anmälan automatiskt i studentregistret.

OBS! I samband med anmälan kan man inte längre betala medlemsavgiften för gillet eller ämnesföreningen. Medlemsavgiften betalas i fortsättningen direkt till ifrågavarande förening.

Om du inte kan betala medlemsavgiften direkt via OILI ta kontakt med din studiebyrå eller Aaltos studerandeservice ([email protected]).

Forskarstuderande

Som forskarstuderande kan du bli medlem i studentkåren om du vill i samband med anmälan i OILI-tjänsten. Medlemsavgiften är mindre än för grundexamensstuderande för förmånerna är snävare.

Återbetalning av kåravgiften

Ansökning om återbetalning ska göras med formuläret längst nere på sidan senast:

30.9. beträffande höstterminen
31.1. beträffande vårterminen

Kontakta universitetets studerandeserviceställe som registrerar ändringar i närvaroanmälan i studentinformationssystemet.

Observera att läsårsanmälningstiden vanligen löper ut några veckor tidigare än AUS ansökningstid för återbetalning av kåravgiften. Du bör ha bytt din närvaroanmälan till frånvaroanmälan under läsårsanmälningstiden så att medlemsavgiften kan återbetalas.

AUS styrelses upprepandebeslut om medlemsavgiftsåterbetalningar finns i år 2022 första mötesprotokoll.

Läsårsdekal

Läsårsdekalen får du endast från den studentkår som beviljat ditt studiekort. AUS servicebyrå ger alltså läsårsdekaler endast för AUS studiekort och endast till de medlemmar som betalat kåravgiften. Också studiekort som på sin tid beviljats av Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO) och Tekniska högskolans studentkår (THS) räknas som AUS studiekort.

Vi rekommenderar även att ladda Frank Appens digitala studiekort som är gratis så får du i bruk alla studieförmåner. Det digitala kortet börjar fungera 1-3 dygn efter att medlemsavgiften och närvaroinformationen skrivits in.

Som AUS medlem kan du även ta ibruk det digitala studiekortet i Pivo.

Du kan hämta läsårsdekalen till studiekortet från servicebyrån under öppettiderna.

Återbetalningsformulär

Du kan anhålla om återbetalning av medlemsavgiften med denna blankett.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat