Medlemskap och studiekort

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår (AUS). I AUS medlemsavgift för grundexamenssstuderande ingår den obligatoriska hälsovårdsavgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), som ger dig rätten att anlita SHVS hälsostationer. De övriga avgifterna är frivilliga.

Som medlem av studentkåren har du rätt till flera förmåner. Du får bland annat studierabatt hos VR och Matkahuolto, måltidsstöd från FPA och hälsovård hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), och du kan beställa ett studiekort.

Anmälningstiden för läsåret 2019–2020 är 2.5 – 6.9.2019. Det lönar sig att närvaro- eller frånvaroanmäla sig för hela läsåret.

Det finns dock också en separat anmälningstid för vårterminen 2020, då du vid behov kan ändra dina anmälningsuppgifter. Anmälningstiden för vårterminen 2020 är 25.11.2019 – 10.1.2020.

Observera att du endast kan ändra din närvaroanmälan under anmälningstiden. Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro också utanför anmälningstiden.

Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiftens belopp 2019–2020

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande (inkluderar SHVS hälsovårdsavgift)

119,00 € (inkl. SHVS 57 €) / hela läsåret
58,00 € (inkl. SHVS 28,50 €) / höstterminen
61,00 € (inkl. SHVS 28,50 €) / vårterminen

Doktorander

42,00 € / hela läsåret
20,00 € / höstterminen
22,00 € / vårterminen

Läs mer om doktorandtjänster här.

Nya studerande

Förstaårsstuderande betalar sin medlemsavgift enligt universitetets anvisningar via Studieinfo.

Observera särskilt att en förstaårsstuderande efter att ha tagit emot sin studieplats kan frånvaroanmäla sig enbart på grund av militärtjänstgöring, civiltjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom eller skada som förhindrar inledandet av studierna.

Utbytesstuderande

Utbytesstuderande kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Observera att studerande som är frivilliga medlemmar i studentkåren inte får tillbaka medlemsavgiften om de avbryter medlemskapet.

Betalningsanvisningar

Återbetalning av kåravgiften

Ansökningar om återbetalning ska göras med formuläret längst nere på sidan senast

30.9 för höstterminen
31.1 för vårterminen

Kontakta studerandeservicestället som registrerar ändringar i närvaroanmälan i studentinformationssystemet.

Observera att läsårsanmälningstiden vanligen löper ut några veckor tidigare än AUS ansökningstid för återbetalning av kåravgiften.

AUS styrelses årsbeslut om återbetalning av medlemsavgifter vårterminen 2018 och läsåret 2018-2019 finns i styrelsens protokoll för årets första möte och i administrativa stadgarna.

Läsårsdekal

Läsårsdekalen får du endast från den studentkår som beviljat ditt studiekort. AUS servicebyrå ger alltså läsårsdekaler endast för AUS studiekort och endast till de medlemmar som betalat kåravgiften. Också studiekort som på sin tid beviljats av Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO) och Tekniska högskolans studentkår (THS) räknas som AUS studiekort.

 

Återbetalningsformulär

Du kan ansöka om återbetalning av kåravgiften och SHVS-avgiften med det här formuläret.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat