Medlemskap och studiekort

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår (AUS).

Som medlem av studentkåren har du rätt till flera förmåner. Du får bland annat studierabatt hos VR och Matkahuolto, måltidsstöd från FPA, och du kan beställa ett studiekort.

Anmälningsperioden för läsåret 2022 - 2023 börjar 2.5.2022 och slutar 2.9.2022. Det lönar sig att närvaro- eller frånvaroanmäla sig för hela läsåret. Det finns i alla fall en annan anmälningstid för vårterminen 2023, 28.11.2022 - 5.1.2023.

Observera att du endast kan ändra din närvaroanmälan under anmälningstiden. Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro också utanför anmälningstiden.

Studielivet: Läsårsanmälan

Nya studerande: Välkommen till Aalto-gemenskapen!

 

Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiftens belopp 2022–2023

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande

63,00 € / hela läsåret
30,00 €  / höstterminen
33,00 € / vårterminen

Doktorander

43,00 € / hela läsåret
20,00 € / höstterminen
23,00 € / vårterminen

Kom ihåg att betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Reformer av studerandehälsovården 2021

Betalning av medlemsavgift

Nya studerande

Förstaårsstuderande betalar sin medlemsavgift enligt universitetets anvisningar via Studieinfo

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs. Även om en ny studerande gör sin anmälan genast i maj, börjar studentstatusen och förmåner i anknytning till den gälla först i början av augusti. Om du börjar på vårterminen, börjar förmåner gälla den 1.1.

Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Om du inte kan anmäla dig som närvarande i OILI kan du kontakta studerandeservice ([email protected]).

Observera särskilt att en förstaårsstuderande efter att ha tagit emot sin studieplats kan frånvaroanmäla sig enbart på grund av militärtjänstgöring, civiltjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom eller skada som förhindrar inledandet av studierna.

Utbytesstuderande

Utbytesstudenter kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Du kan bli medlem när du har fått ett studerandenummer från Aalto-universitetet. Du kan bo i AUS lägenhet bara som AUS medlem. Anmälningsperioden för läsåret 2022 - 2023 börjar 2.5.2022 och slutar 2.9.2022. Det även en separat anmälningstid för vårterminen 2023, 28.11.2022 - 5.1.2023. Som utbytesstudent kan du gå med i studentkåren när som helst, du kan alltså bli medlem också efter att anmälningstiden har gått ut.
  
Hur blir jag medlem?
  
Som utbytesstudent kan du bli medlem i studentkåren genom att betala medlemsavgiften, dvs. kåravgiften. Kåravgiften för höstterminen 2022 är 30 euro. Observera att kåravgiften inte återbetalas om du säger upp ditt medlemskap eftersom medlemskapet är frivilligt för utbytesstudenter. Bli inte medlem förrän du är säker på att du kommer att studera vid Aalto-universitetet och vill gå med i studentkåren.

  1. Betala AUS kåravgift direkt till AUS konto med betalningsuppgifterna nedan. Kom ihåg att använda ditt studerandenummer som referensnummer så att avgiften riktas in korrekt.
  2. Skicka ett kvitto på betalningen till Aaltos studerandeservice på adressen [email protected] så uppdateras uppgifterna om ditt medlemskap i studeranderegistret. Det kan ta 1–5 dagar för informationen att uppdateras. När din betalning har sparats i studeranderegistret får du tillgång till alla medlemsförmåner, till exempel ditt studentkort. Även om en ny studerande gör sin anmälan genast i maj, börjar studentstatusen och förmåner i anknytning till den gälla först i början av augusti.

 

Anvisningar för redan inskrivna studerande

Anmäl dig som närvarande och betala studentkårens kåravgift i OILI-tjänsten. Kåravgiften betalas med nätbankskoder, och då loggas betalningen och anmälan direkt i studeranderegistret. Om du vill kan du samtidigt betala föreningsavgiften för studentföreningen för din bransch. Även forskarstuderande kan anmäla sig som närvarande i OILI.

Om du inte kan betala kåravgiften direkt via OILI ska du kontakta din studiebyrå eller Aaltos studerandeservice ([email protected]).

 

Betalningsuppgifter för AUS kåravgift

I första hand betalas kåravgiften via OILI-tjänsten. Du kan betala kåravgiften direkt till AUS konto om du är utbytesstudent, om du vill ändra din anmälan om frånvaro till närvaro eller om Aalto studerandeservice har rått dig att göra det. Studentorganisationens (ett gille eller en ämnesförening) medlemsavgift kan betalas bara via OILI, inte på AUS konto.

AUS tar inte emot kort- eller kontantbetalningar.

Mottagare: Aalto-universitetets studentkår
Konto: Handelsbanken FI98 3131 1002 1504 84
BIC: HANDFIHH
Belopp: Kolla ovan
Referens: Studerandenummer

Kom ihåg att skicka ett kvitto på den betalda kåravgiften till Aaltos studerandeservice på adressen [email protected] så att uppgifterna om ditt medlemskap uppdateras i studeranderegistret.
 

Återbetalning av kåravgiften

Ansökningar om återbetalning ska göras med formuläret längst nere på sidan senast

30.9 för höstterminen
31.1 för vårterminen

Kontakta studerandeservicestället som registrerar ändringar i närvaroanmälan i studentinformationssystemet.

Observera att läsårsanmälningstiden vanligen löper ut några veckor tidigare än AUS ansökningstid för återbetalning av kåravgiften.

AUS styrelses årsbeslut om återbetalning av medlemsavgifter finns i styrelsens protokoll för årets första möte 2022.

Läsårsdekal

Läsårsdekalen får du endast från den studentkår som beviljat ditt studiekort. AUS servicebyrå ger alltså läsårsdekaler endast för AUS studiekort och endast till de medlemmar som betalat kåravgiften. Också studiekort som på sin tid beviljats av Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO) och Tekniska högskolans studentkår (THS) räknas som AUS studiekort.

Du kan hämta läsårsdekalen från servicebyrån när byrån är öppet.

 

Återbetalningsformulär

Du kan ansöka om återbetalning av kåravgiften med det här formuläret.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat