Medlemskap och studiekort

Studiekortet

Studiekortet är det officiella beviset på din studentstatus. När du betalat studentkårsavgiften kan du beställa ett plastkort och/eller ett digitalt kort. Giltighetstiden för plastkortet anges med en läsårsdekal.

För vad behöver jag ett studiekort?

Studiekortet berättigar till otaliga nationella och lokala studerandeförmåner. Studiekortet är också ett behändigt sätt att styrka din studentstatus till exempel på studentrestaurangerna eller UniSport.

Om du börjar studera på hösten börjar det digitala studiekortet fungera från den 1 augusti. Likaså kan du avhämta läsårsdekalen som intygar giltigheten under öppettiderna från 1.8.

Plastkortet kan beställas via Frank, det digitala studiekortet kan beställas via Frank eller Kide.appen. 

Vad är det för skillnad mellan studiekortet i plast och det digitala studiekortet?

Båda är lika bra bevis på din studentstatus och du kan fritt välja vilken som helst eller ta båda.

Plastkortet:

 • kostar
 • längre leveranstid
 • läsårdekalen ska förnyas varje läsår
 • fungerar till slutet av september eller januari även om du skulle bli utexaminerad mitt under vår/höstterminen.
 • fungerar även då när din mobil inte fungerar
 • godkänns lättare i länder där det digitala kortet inte är allmänt

Digitalt kort:

 • gratis
 • tidvisa funktionsstörningar möjliga i applikationen
 • om ditt namn eller ditt studieområde vid Aalto byts uppdateras informationen automatiskt när du meddelat ändringarna till Aaltos studerandeservice.
 • det digitala studiekortet slutar fungera ungefär en månad efter att du blivit utexaminerad
   

 Plastkortet

Du kan beställa plastkortet  här. Frank levererar plastkortet per post. Kortet kostar 25 € inkl. postkostnader.

När du fått ditt plastkort ska du avhämta läsårsdekalen som visar giltighetstiden. Dekalen kan hämtas gratis på AUS servicebyrå under öppettiderna på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-15 (kontrollera undantagstider  här).

Dekalerna för läsåret 2024–2025 delas ut på AUS servicebyrå från den 1.8.2024 under öppettiderna. På dekalen står 9/2025 dvs. kortet är i kraft till slutet av september 2025.

Om du anmält dig som närvarande för enbart höstterminen får du en dekal som är i kraft till slutet av januari 2025.
 

När och var fås läsårsdekalen?

Det tar 1–5 dygn för ditt medlemsskap att uppdateras i vårt system så vänta några dagar från betalningen av medlemsavgiften innan du kommer och hämtar läsårsdekalen. Vi kan inte ge dekalen om din studentstatus inte ännu syns i vårt system. 

Läsårsdekalen får du endast från den studentkår som beviljat ditt studiekort. AUS servicebyrå ger alltså läsårsdekaler endast för AUS studiekort och endast till de medlemmar som betalat kåravgiften. Också studiekort som på sin tid beviljats av Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY), Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO) och Tekniska högskolans studentkår (THS) räknas som Aaltos studiekort.

Om du till exempel har studierätt vid både Helsingfors universitet och Aalto och det står Helsingfors universitet på ditt studiekort i plast måste du hämta dekalen från Helsingfors Universitets Studentkår (HUS). Om du anmält dig som närvarande till endast Aalto måste du skaffa dig ett helt nytt studiekort i plast för att få läsårsdekalen från AUS eller övergå till att använda digitalt studiekort.

Att avhämta läsårsdekalen till övriga högskolors studiekort från AUS eller Aaltos studiekort från övriga studentkårer

Om du vistas vid en annan ort än högskolan som du anmält dig till som närvarande kan du avhämta läsårsdekalen från de flesta studentkårer nära dig. En liten hanteringsavgift kan debiteras för avhämtning av dekalen. Ta kontakt med medlemsservicen vid din egen studentkår.

Läsårsdekalen per post

Du kan få läsårsdekalen till Aaltos studiekort även genom att posta kortet till oss, adress: AYY Jäsenpalvelut, Otsvängen 25, 02150 Esbo. Bifoga utöver ditt studiekort även ett svarskuvert försett med frimärke och din adress i kuvertet. AUS ansvarar inte för sändelser som försvunnit med posten.

Att avhämta läsårsdekalen i stället för en annan

Din kompis kan hämta din läsårdekal till ditt studiekort i stället för dig om hen har ditt studiekort med sig och din studentstatus uppdaterats i vårt system.

Läsårsdekalen kan endast beviljas genom att fästa det på studiekortet hos medlemsservicen. Dekalen kan inte tas med.

Opiskelijakortti_1_kännykässä

Frank App och det digitala studiekortet

Du kan ladda ner Frank App till din telefon och utnyttja rabatterna i appen gratis. Du kan ladda ner det digitala studiekortet när du betalat studentkårsavgiften. Till kortbeställningen bifogas ett elektroniskt fotografi.

Observera att det är möjligt för nya studenter att ladda studiekortet först när medlemsinformationen överförts från universitetet till Frank. Det tar vanligen 1–5 dagar efter att man blivit medlem.

Bekanta dig med Frank på adressen frank.fi.

Både Franks digitala kort och plastkortet kan kompletteras med en internationell ISIC-licens som accepteras globalt som studentbevis. Med ISIC-kortet får du till exempel studierabatt hos många flygbolag.  Kilroy säljer flygbiljetter till studentpris i Finland.

Frank Alumni - rabatt även för nyutexaminerade

Franks användare kan nu utnyttja Franks rabatter och bläddra bland arbetsplatsannonser även efter utexamineringen. Studentkortsvyn har stängts för Alumni-användarna men i övrigt kan den nyutexamierade studenten använda nästan alla förmåner och annonser liksom tidigare.

Användaren blir automatiskt Alumn när studentstatusen upphör. För att utnyttja Frank Alumn ska studenten redan vara Frankanvändare under studierna. Frank Alumns användare får använda tjänsten under 24 månader. 

Person with overalls holding a phone with a digital student card on the screen

Kide.app digitala studiekortet

Kide.apps digitala studentidentifikation dvs. studiekortet är en service som Kide.appen producerar och upprätthåller för studerande. Med kortet får du olika förmåner för olika tjänster och produkter.

Studiekortet är giltigt under ett läsår och studentens när-/frånvarostatus dvs. studentstatus kontrolleras månatligen med Haka-identifikation. Kortets giltighetstid upphör om studentstatusen förändrats så att den inte längre motsvarar de fastställda kraven för kortet.

Frank och Kide.apps digitala studiekort skiljer sig från varandra genom att Frank bestyrker din studentstatus utifrån uppgifterna i AUS medlemsregister som överförts från Aaltos studentregister då Kide.appen däremot kontrollerar din studentstatus med Haka-identifikation.

Mer information om Kide.appen finns här.

Person with overalls holding a phone with a digital student card on the screen

Det digitala studiekortet Pivo tas ur bruk 4.9.2024

OP tar Pivo ur bruk 4.9.2024. Du kan använda Pivos studiekort normalt fram tills dess inom ramen för studiekortets giltighetstid. Du kan ta i bruk Frank eller Kide.appens digitala studiekort.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat