Många nya anställda på AUS

Aalto-universitetets studentkår har rekryterat flera personer i slutet av våren och under sommaren, för en del personer har även arbetsbilden förändrats. Här kan du läsa kortfattat om dem som under sommaren anställdes av AUS.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

IT-TEAMET

Civiltjänstgöraren Ilari Kuoppala inledde sitt arbete som IT-stödperson i juli. I  juni kompletterades teamet även av Joonas Palosuo.

FASTIGHETSTEAMET

Heikki Niemi  tillträdde som chef för fastighetsenheten den 1 augusti.

SERVICETEAMET

Minna Silvennoinen kompletterar serviceteamet i rollen som  serviceassistent.  Till slutet av januari betjänar hon studenterna vid servicedisken och arbetar även med bakgrundsuppgifter.

Joel Arantola har börjat arbeta som samordnare för nödinkvarteringen. Joel är anställd fram till början av oktober.

Anni Niemelä arbetar som assistent i serviceteamet under tiden 19.8 - 6.9. Hon ansvarar bland annat för dekalutdelningsstället i lärcentrumet.

SAMFUNDSTEAMET

 I augusti har två nya producenter börjat arbeta i samfundsteamet, Eeva Ylimäki och Samu Nurmi. Eeva arbetar som visstidsanställd vikarie för studieledighet under tiden 7.8.2019-30.9.2021. Hon ansvarar bl.a. för  Teknologsektionens evenemangsproduktion. Samu fortsätter sitt halvdagsarbete på TTE-fonden och PTK med titeln TTE-ombud och resten av sin arbetstid kommer han att bland annat ansvara för Campussektionens evenemangsproduktion. Övriga uppgifter gällande evenemang, gemenskapsstrukturprojektet och samordningsansvar fördelas senare mellan hela producentteamet.

Tuulia Telin har valts till föreningssakkunnig. Hon kommer att arbeta som vikarie för studieledighet fram till slutet av februari 2020. I den förnyade arbetsbilden ansvarar föreningssakkunniga även för uppgifter kring mottagandet av nya studenter och studentkårens alumnverksamhet.

KOMMUNIKATIONS- OCH PÅVERKANSTEAMET

Essi Puustinen övergår till uppgiften som kommunikationssakkunnig med ansvar för boende- och fastighetsfrågor från uppgiften som förenings- och kommunikationssakkunnig. 

Och sist men inte minst:  I maj inledde verksamhetsledaren Elina Nieminen och ekonomichefen Monika Kivimäki sina arbeten på AUS.

Varmt välkomna med alla nya och nygamla att göra världens bästa studentliv. Vill du veta mera om personerna och deras arbetsuppgifter? Läs de längre presentationerna om de nya anställda på AUS webbplats i augusti-september.

Mer information:  Verksamhetsledare Elina Nieminen, 050 5209 415 eller [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.