Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

Undantagstillståndet som coronaviruset medfört har inverkat allvarligt på många studenters vardag: undantagstillståndet har medfört arbetslöshet, försörjningsproblem och problem med att klara sig samt fördröjt studierna. En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas. På grund av undantagstillståndet som coronaviruset medfört har åtminstone invandrare med högskolebakgrund inom den tekniska branschen sannolikare blivit arbetslösa än finländare (1).
Kuvapankki_Opiskelu_2

 

För studier i Finland behövs regelbundna inkomster eller tillräcklig egendom. Av studenter utanför EU- och EES-området krävs utöver läsårsavgifter även att försörjningsförutsättningen för uppehållstillståndet uppfylls (560 e/mån). Om inkomsterna har minskat på grund av att ha mist arbetet kan det vara svårt att få förlängning av uppehållstillståndet under de närmsta månaderna. Det vore ändå till fördel för studenten och hela Finland att en student som påbörjat sina studier i Finland kunde stanna kvar i Finland och avlägga sina studier färdigt och arbeta. Internationella förmågor är en förutsättning för att Finland hålls som ett toppland inom utbildning och kunnande även när försörjningskvoten försvagas.

En del konkreta lösningar är redan under utredning: Tillståndspraxisen för studerandena i Finland lovades förnyas i regeringsprogrammet redan före den här vårens undantagstillstånd och det är fint att AUS ambition om uppehållstillstånd för hela examen även är målet för Finlands regering. En del underlättningar torde utlovas för studerande som inleder sina studier på hösten när författningsändringen som beretts vid undervisnings- och kulturministeriet blir färdig och studerandena skulle kunna bevara sin studieplats även om läsåret inte skulle kunna inledas i Finland.

Mer skulle dock kunna göras. AUS egen delegation beslutar på sitt följande möte i juni om den under undantagstillståndet skulle kunna använda en del av sina medel för att stöda boendet för de studerande som inte omfattas av socialskyddet. På lång sikt vill vi se att alla studerande har möjlighet att koncentrera sig på sina studier och att deras försörjning och uppehåll är säkerställda för hela studietiden. Vi bjuder in Aalto-universitetet, Esbo stad, ministerierna, Migrationsverket och FPA att tänka ut och dela sina lösningar för att trygga internationella studerandenas hållningskraft speciellt nu så att framtiden skulle vara klarare.

 

Tilläggsinformation:  

Imran Shamsul, styrelsemedlem 

Rosa Väisänen, påverkansexpert 

1 TEK: https://lehti.tek.fi/tyoelama/maahanmuuttaja-jaa-todennakoisemmin-tyottomaksi-koronan-takia (på finska)

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Pride-kulkue 2018
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande Publicerat:

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.