Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

Undantagstillståndet som coronaviruset medfört har inverkat allvarligt på många studenters vardag: undantagstillståndet har medfört arbetslöshet, försörjningsproblem och problem med att klara sig samt fördröjt studierna. En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas. På grund av undantagstillståndet som coronaviruset medfört har åtminstone invandrare med högskolebakgrund inom den tekniska branschen sannolikare blivit arbetslösa än finländare (1).
Kuvapankki_Opiskelu_2

 

För studier i Finland behövs regelbundna inkomster eller tillräcklig egendom. Av studenter utanför EU- och EES-området krävs utöver läsårsavgifter även att försörjningsförutsättningen för uppehållstillståndet uppfylls (560 e/mån). Om inkomsterna har minskat på grund av att ha mist arbetet kan det vara svårt att få förlängning av uppehållstillståndet under de närmsta månaderna. Det vore ändå till fördel för studenten och hela Finland att en student som påbörjat sina studier i Finland kunde stanna kvar i Finland och avlägga sina studier färdigt och arbeta. Internationella förmågor är en förutsättning för att Finland hålls som ett toppland inom utbildning och kunnande även när försörjningskvoten försvagas.

En del konkreta lösningar är redan under utredning: Tillståndspraxisen för studerandena i Finland lovades förnyas i regeringsprogrammet redan före den här vårens undantagstillstånd och det är fint att AUS ambition om uppehållstillstånd för hela examen även är målet för Finlands regering. En del underlättningar torde utlovas för studerande som inleder sina studier på hösten när författningsändringen som beretts vid undervisnings- och kulturministeriet blir färdig och studerandena skulle kunna bevara sin studieplats även om läsåret inte skulle kunna inledas i Finland.

Mer skulle dock kunna göras. AUS egen delegation beslutar på sitt följande möte i juni om den under undantagstillståndet skulle kunna använda en del av sina medel för att stöda boendet för de studerande som inte omfattas av socialskyddet. På lång sikt vill vi se att alla studerande har möjlighet att koncentrera sig på sina studier och att deras försörjning och uppehåll är säkerställda för hela studietiden. Vi bjuder in Aalto-universitetet, Esbo stad, ministerierna, Migrationsverket och FPA att tänka ut och dela sina lösningar för att trygga internationella studerandenas hållningskraft speciellt nu så att framtiden skulle vara klarare.

 

Tilläggsinformation:  

Imran Shamsul, styrelsemedlem 

Rosa Väisänen, påverkansexpert 

1 TEK: https://lehti.tek.fi/tyoelama/maahanmuuttaja-jaa-todennakoisemmin-tyottomaksi-koronan-takia (på finska)

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.
Accessible Entry
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studerandes krav: Funidata bör inrikta mer resurser till Sisus tillgänglighetsarbete

Aalto-universitetets studentkår kräver, tillsammans med HUS, JYY, LTKY och TREY, att Funidata inriktar mer resurser till att rätta till tillgänglighetsbrister i studieförvaltningssystemet Sisu. Vi kräver även lättillgängliga stödtjänster för de studerande som tillgänglighetsbrister berör.
Students with protest signs
Blog, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Student associations: “Pandemic exit strategy must include the opinions of students”

For the last year CMT (Crisis Management Team) has made the important decisions regarding Aalto University's daily activities. Neuvosto, a committee of chairs of associations at Aalto, wrote a statement about taking students' perspectives and transparency back into decision making.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.