Läsårsanmälan slutar den 1.9 – kom också ihåg hälsovårdsavgiften

Du kan anmäla dig till läsåret 2023–2024 och samtidigt betala studentkårens medlemsavgift fram till den 1.9. Hälsovårdsavgiften betalas separat till FPA för att du ska kunna använda SHVS tjänster.
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

Kåravgiften

Universitetsstuderande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande för höst- och vårterminen. Endast som studerande som har anmält sig som närvarande kan du avlägga studier, få handledning och ta din examen. I samband med närvaroanmälan betalas Aalto-universitetets studentkårs kåravgift som berättigar till olika medlemsförmåner och tjänster.

Läs mer om betalningen av kåravgiften

Läsårsanmälan

Anmälningstiden för nya studenter börjar genast när studerandeurvalet publicerats, du kan alltså anmäla dig genast när du fått information om studieplats. Anmäl dig så snart som möjligt, senast 31.7.2023.

Anmälningstiden för fortsättande studenter för läsåret 2023-2024 är 2.5  - 1.9.2023. Det lönar sig att närvaro- eller frånvaroanmäla sig för hela läsåret. För vårterminen 2024 finns ändå en separat anmälningstid 27.11.2023-5.1.2024.

Observera att du endast kan ändra din närvaroanmälan under anmälningstiden. Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro också utanför anmälningstiden.

Mer information om läsårsanmälan finns på Aaltos webbplats.

Aalto Studentguide - Läsårsanmälan

Aalto: Nya studerande

Nya studerande har tillgång till förmåner från och med början av augusti

Läsåret startar officiellt 1.8, då alla studentförmåner börjar gälla för nya studerande. Även om en ny studerande gör sin anmälan genast i maj, börjar studentstatusen och förmåner i anknytning till den gälla först i början av augusti. Ett digitalt studentkort kan beställas via Frank eller Pivo. Plastkorten kan beställas via Frank. Mera information hittar du på Franks och Pivos webbsida. Observera också att det tar 1–5 vardagar för uppgifter att överföras från universitetet till exempel till Frank.

  • Du hittar närmare anvisningar för nya studerande för början av läsåret på AUS webbplats.
  • Du hittar svar på vanliga frågor här.
     

Det lönar sig för utbytesstuderande att anmäla sig när informationen om inledandet av studierna har bekräftats

Alla universitetets grundexamensstuderande betalar studentkårens kåravgift, och detta gäller även internationella grundexamensstuderande. Utbytesstuderande kan om de så vill bli medlemmar i studentkåren. Det är möjligt att bo i AUS lägenget bara som AUS medlem. Observera att kåravgiften inte återbetalas till utbytesstuderande om medlemskapet återkallas. Därmed lönar det sig att betala AUS kåravgift först när det är säkert att studierna börjar enligt planer.

Läs mer om kåravgiften som utbytesstuderande

Front door of YTHS in Töölö.

Hälsovårdsavgift för studerande hösten 2023

Alla studerande betalar hälsovårdsavgiften på eget initiativ till Folkpensionsanstalten (FPA) via FPA:s e-tjänst.

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 36,80 euro per termin år 2023. AUS kan inte kontrollera om du redan har betalat avgiften – kontakta därför FPA i oklara situationer.

Läs svaren på vanliga frågor

A big tree in front of metro station in the summer. A student walking by.

Ofta förekommande frågor om medlemstjänster

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

Ofta förekommande frågor om medlemstjänster
Pyöräily

Medlemskap och studiekort

När du är medlem i studentkåren kan du utnyttja alla AUS tjänster och otaliga studentförmåner nationellt och till och med globalt. Läs mer om medlemskapet och studiekort.

Students walking with a banner "The best students life in the world"

Tjänster för medlemmarna

Aalto-universitetets studentkår erbjuder sina medlemmar många olika tjänster, till exempel förmånliga studentbostäder, evenemangslokaler att hyra, intressebevakning och olika förmåner. Läs mer om studentkårens tjänster!

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Välkommen till Aalto-universitetet och studentkåren!

På den här sidan har vi samlat viktig information och tips för studiestarten.

Din studentkår
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.