Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.
Rebecca Adrianzen
Styrelse medlem Rebecca Adrianzen

Coronapassets betydelse i vardagen ökar när restriktionerna återinförs i huvudstadsregionen. Många finländska och internationella studerande har inte möjligheten att skaffa passet, även om de har fått två doser av ett vaccin som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Orsaken är enkel: vaccinerna har skaffats i ett land som inte hör till EU.

”Coronapasset spelar en viktig roll i studentlivet. I och med de nya restriktionerna används coronapasset ofta på årsfester, sits och andra fester. Studerande ordnar evenemang på ett ansvarsfullt sätt i den föränderliga situationen. Många har också väntat länge på att få tillbringa tid med sina studentkompisar igen på ett säkert sätt”, säger AUS styrelsemedlem Rebecca Adrianzen.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.

Esbo, Vanda och Helsingfors måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU. Det borde vara möjligt för alla att delta i evenemang oavsett om man har fått vaccinet i Finland, utomlands under utbytesstudier eller i hemlandet innan man har inlett studier i Finland. Det är speciellt viktigt att säkerställa en jämlik behandling av vaccinerade människor nu när man planerar utvidgandet av användningen av coronapasset.

 

 

Mer information:

 

Rebecca Adrianzen

Styrelsemedlem: internationalism, föreningar, rådet

+358 40 677 2033

 

Fon Krairiksh

Påverkansexpert: internationalism

+358 40 187 6607

 

Källor:

1: Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om utfärdande av covidintyg för vaccinationer som tagits utomlands: https://stm.fi/-/stm-on-antanut-ohjauskirjeen-koronatodistuksen-myontamisesta-ulkomailla-annetuista-rokotuksista?languageId=sv_SE

2: Kommunerna i huvudstadsregionen beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands: https://www.hel.fi/uutiset/sv/sosiaali-ja-terveysvirasto/kommunerna-i-huvudstadsregionen-beviljar-inte-eu-coronaintyg-over-coronavaccinationer-som-getts-utomlands

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar 17.1.-30.1.

Under vecka 3 och 4 har servicebyrån endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.