Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.
Rebecca Adrianzen
Styrelse medlem Rebecca Adrianzen

Coronapassets betydelse i vardagen ökar när restriktionerna återinförs i huvudstadsregionen. Många finländska och internationella studerande har inte möjligheten att skaffa passet, även om de har fått två doser av ett vaccin som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Orsaken är enkel: vaccinerna har skaffats i ett land som inte hör till EU.

”Coronapasset spelar en viktig roll i studentlivet. I och med de nya restriktionerna används coronapasset ofta på årsfester, sits och andra fester. Studerande ordnar evenemang på ett ansvarsfullt sätt i den föränderliga situationen. Många har också väntat länge på att få tillbringa tid med sina studentkompisar igen på ett säkert sätt”, säger AUS styrelsemedlem Rebecca Adrianzen.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.

Esbo, Vanda och Helsingfors måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU. Det borde vara möjligt för alla att delta i evenemang oavsett om man har fått vaccinet i Finland, utomlands under utbytesstudier eller i hemlandet innan man har inlett studier i Finland. Det är speciellt viktigt att säkerställa en jämlik behandling av vaccinerade människor nu när man planerar utvidgandet av användningen av coronapasset.

Mer information:

Rebecca Adrianzen

Styrelsemedlem: internationalism, föreningar, rådet

+358 40 677 2033

Fon Krairiksh

Påverkansexpert: internationalism

+358 40 187 6607

Källor:

1: Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om utfärdande av covidintyg för vaccinationer som tagits utomlands: https://stm.fi/-/stm-on-antanut-ohjauskirjeen-koronatodistuksen-myontamisesta-ulkomailla-annetuista-rokotuksista?languageId=sv_SE

2: Kommunerna i huvudstadsregionen beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands: https://www.hel.fi/uutiset/sv/sosiaali-ja-terveysvirasto/kommunerna-i-huvudstadsregionen-beviljar-inte-eu-coronaintyg-over-coronavaccinationer-som-getts-utomlands

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.