Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Pride-kulkue 2018

Studenternas försörjningsläge är mycket svagt. För tillfället räcker inte studiepenningen och bostadsbidraget till för att täcka levnadskostnaderna i universitetsstäderna. Nedskärningarna under föregående regeringsperiod minskade nivån på studiepenningen till 250 euro per månad och det nya regeringsprogrammet för inte med sig någon förbättring av studenternas knappa försörjning trots löften som gavs före valet. Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.

Samtidigt som studiepenningen har skurits ned har kraven för att avlägga studierna åtstramats. En stor del av studenterna arbetar under studietiden för att trygga sin försörjning. Det här leder till en situation där studenten tvingas balansera mellan att snabbt avlägga sina studier och att arbeta. Studenterna är även den enda människogruppen som är tvungen att ta lån för att trygga sin försörjning.

Fördröjning av studierna och försörjningsproblem belastar även det mentala välbefinnandet- försörjningsstress fördröjer och försvårar avklarandet av studierna. Skuldsättning på grund av studielån kan bli ett ekonomiskt bekymmer för individen. Studiepenningen bör återföras till den nivå som den var på före nedskärningarna eftersom det skulle vara ett jämlikare och snabbare sätt att förbättra studenternas försörjning.

En rimlig försörjning utan rädsla för skuldsättning uppmuntrar alla människor att studera och utexamineras inom målsatt tid. Satsningar på försörjningen under studietiden höjer befolkningens utbildningsnivå med tiden.

 

Tapio Hautamäki
Styrelseordförande
Aalto-universitetets studentkår

Laura Wathén
Styrelseordförande
Studentkåren vid Helsingfors universitet

Aleksi Kinnunen
Styrelseordförande
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Topias Peltonen
Styrelseordförande
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jenni Tuomainen
Styrelseordförande
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Miriam Putula
Styrelseordförande
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Pia Etelävuori
Styrelseordförande
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Andreas Lindén
Styrelseordförande
Svenska Handelshögskolans Studentkår

Sofia Suomalainen
Styrelseordförande
Konstuniversitetets studentkår

Paula Sajaniemi
Styrelseordförande
Tampereen ylioppilaskunta

Sini Saarinen
Styrelseordförande
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hannes Torppa
Styrelseordförande
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Anna Oksanen
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studenkår

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuvapankki_Opiskelu_2
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande Publicerat:

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.