Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Jämeräntaival 3

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020. Bakom övergången finns AUS strategi som sporrar studentkåren att gå i bräschen i miljöfrågor. Förändringen innebär betydande steg mot ekologiskare studentboende och en kolneutral studentkår.

”Kolavtrycket för energianvändningen i AUS bostäder står för en betydande andel av AUS totala kolavtryck. Beslutet att övergå till de fossilfria energialternativen på marknaden är en strategienlig självklarhet”, berättar AUS styrelseordförande Olli Kesseli. Genom att välja redan befintliga ekologiska alternativ för el och uppvärmning befrämjar AUS det snabba behovet av en mer omfattande fossilfri och kolneutral energianvändning.

Beträffande fjärrvärme har man i AUS fastigheter i Esbo övergått till Fortums EkoPlus-fjärrvärme i början av år 2020. Fjärrvärmen för Esbo fastigheter har producerats av värmen från avfallsvatten, servercentralens spillvärme och pellets - i fortsättningen sannolikt även med geotermisk dvs. underjordisk värme.  Från och med början av året har fjärrvärmen i Helsingfors fastigheter producerats av spillvärmen från avfallsvatten som en del av Helens system för förnybar fjärrvärme, där CO2-utsläppet för värme är 0g/kWh.

Inköpselen i AUS fastigheter i Esbo har redan under en längre tid producerats med vattenkraft och elen kommer även i fortsättningen att produceras kolneutralt. Inköpselen för fastigheterna i Helsingfors konkurrensutsätts som bäst enligt samma principer. Så snart som möjligt kommer alltså även fastigheterna i Helsingfors att övergå till kolneutral el.

Mer information

 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbarhet
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.