Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Jämeräntaival 3

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020. Bakom övergången finns AUS strategi som sporrar studentkåren att gå i bräschen i miljöfrågor. Förändringen innebär betydande steg mot ekologiskare studentboende och en kolneutral studentkår.

”Kolavtrycket för energianvändningen i AUS bostäder står för en betydande andel av AUS totala kolavtryck. Beslutet att övergå till de fossilfria energialternativen på marknaden är en strategienlig självklarhet”, berättar AUS styrelseordförande Olli Kesseli. Genom att välja redan befintliga ekologiska alternativ för el och uppvärmning befrämjar AUS det snabba behovet av en mer omfattande fossilfri och kolneutral energianvändning.

Beträffande fjärrvärme har man i AUS fastigheter i Esbo övergått till Fortums EkoPlus-fjärrvärme i början av år 2020. Fjärrvärmen för Esbo fastigheter har producerats av värmen från avfallsvatten, servercentralens spillvärme och pellets - i fortsättningen sannolikt även med geotermisk dvs. underjordisk värme.  Från och med början av året har fjärrvärmen i Helsingfors fastigheter producerats av spillvärmen från avfallsvatten som en del av Helens system för förnybar fjärrvärme, där CO2-utsläppet för värme är 0g/kWh.

Inköpselen i AUS fastigheter i Esbo har redan under en längre tid producerats med vattenkraft och elen kommer även i fortsättningen att produceras kolneutralt. Inköpselen för fastigheterna i Helsingfors konkurrensutsätts som bäst enligt samma principer. Så snart som möjligt kommer alltså även fastigheterna i Helsingfors att övergå till kolneutral el.

Mer information

 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbarhet
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.