Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Jämeräntaival 3

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020. Bakom övergången finns AUS strategi som sporrar studentkåren att gå i bräschen i miljöfrågor. Förändringen innebär betydande steg mot ekologiskare studentboende och en kolneutral studentkår.

”Kolavtrycket för energianvändningen i AUS bostäder står för en betydande andel av AUS totala kolavtryck. Beslutet att övergå till de fossilfria energialternativen på marknaden är en strategienlig självklarhet”, berättar AUS styrelseordförande Olli Kesseli. Genom att välja redan befintliga ekologiska alternativ för el och uppvärmning befrämjar AUS det snabba behovet av en mer omfattande fossilfri och kolneutral energianvändning.

Beträffande fjärrvärme har man i AUS fastigheter i Esbo övergått till Fortums EkoPlus-fjärrvärme i början av år 2020. Fjärrvärmen för Esbo fastigheter har producerats av värmen från avfallsvatten, servercentralens spillvärme och pellets - i fortsättningen sannolikt även med geotermisk dvs. underjordisk värme.  Från och med början av året har fjärrvärmen i Helsingfors fastigheter producerats av spillvärmen från avfallsvatten som en del av Helens system för förnybar fjärrvärme, där CO2-utsläppet för värme är 0g/kWh.

Inköpselen i AUS fastigheter i Esbo har redan under en längre tid producerats med vattenkraft och elen kommer även i fortsättningen att produceras kolneutralt. Inköpselen för fastigheterna i Helsingfors konkurrensutsätts som bäst enligt samma principer. Så snart som möjligt kommer alltså även fastigheterna i Helsingfors att övergå till kolneutral el.

Mer information

 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbarhet
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Havainnekuva seuraavan lukuvuoden Design-kalenterin kannesta
Ajankohtaista Publicerat:

Vinnaren i designkalendertävlingen har utsetts

Följande läsårskalender förverkligas utifrån Mirka Larjomaas förslag Elementary School Nostalgia.
Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.