Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.

Ställningstagande

Får publiceras

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.

Demokratidemonstranterna i Hong Kong har centraliserat sin verksamhet till Tekniska universitetets campus där även universitetsstudenter sitter fast. Polisen har blockerat universitetet och använder maktmedel mot demonstranterna, till exempel tårgas. Finska studenter har uppmanats att avlägsna sig från Hong Kong. Studenterna rekommenderas även att följa utrikesministeriets resemeddelanden.

Undertecknade vill uttrycka sin oro för den allvarliga risken för studenternas säkerhet på universitetscampusser i Hongkong. Den lokala polisen måste göra sitt allt för att studenterna tryggt kan ta sig från campus. Utöver principerna för demokrati betonar undertecknade också vikten av att uppnå allmän rösträtt.

Demonstrationerna som började i Hong Kong för ett halvt år sedan inleddes ursprungligen på grund av att man motsatte sig lagförslaget som skulle möjliggöra att brottsmisstänkta överlåts till Fastlandskina. Sedan har demonstrationerna utvidgats till demokratidemonstrationer som bland annat kräver en verklig och lika rösträtt i förvaltningsdirektörsvalet för invånarna i Hong Kong. För tillfället väljs förvaltningsdirektören av ett valutskott som utsetts separat.

 

Tapio Hautamäki

Ordförande

Aalto-universitetets studentkår

 

Andreas Lindén

Ordförande

Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Sanni Lehtinen

Ordförande

Finlands Studentkårers Förbund

 

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.
Accessible Entry
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studerandes krav: Funidata bör inrikta mer resurser till Sisus tillgänglighetsarbete

Aalto-universitetets studentkår kräver, tillsammans med HUS, JYY, LTKY och TREY, att Funidata inriktar mer resurser till att rätta till tillgänglighetsbrister i studieförvaltningssystemet Sisu. Vi kräver även lättillgängliga stödtjänster för de studerande som tillgänglighetsbrister berör.
Students with protest signs
Blog, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Student associations: “Pandemic exit strategy must include the opinions of students”

For the last year CMT (Crisis Management Team) has made the important decisions regarding Aalto University's daily activities. Neuvosto, a committee of chairs of associations at Aalto, wrote a statement about taking students' perspectives and transparency back into decision making.
Kuvapankki_Opiskelu_2
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas.