Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Ställningstagande

Får publiceras

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.

Demokratidemonstranterna i Hong Kong har centraliserat sin verksamhet till Tekniska universitetets campus där även universitetsstudenter sitter fast. Polisen har blockerat universitetet och använder maktmedel mot demonstranterna, till exempel tårgas. Finska studenter har uppmanats att avlägsna sig från Hong Kong. Studenterna rekommenderas även att följa utrikesministeriets resemeddelanden.

Undertecknade vill uttrycka sin oro för den allvarliga risken för studenternas säkerhet på universitetscampusser i Hongkong. Den lokala polisen måste göra sitt allt för att studenterna tryggt kan ta sig från campus. Utöver principerna för demokrati betonar undertecknade också vikten av att uppnå allmän rösträtt.

Demonstrationerna som började i Hong Kong för ett halvt år sedan inleddes ursprungligen på grund av att man motsatte sig lagförslaget som skulle möjliggöra att brottsmisstänkta överlåts till Fastlandskina. Sedan har demonstrationerna utvidgats till demokratidemonstrationer som bland annat kräver en verklig och lika rösträtt i förvaltningsdirektörsvalet för invånarna i Hong Kong. För tillfället väljs förvaltningsdirektören av ett valutskott som utsetts separat.

 

Tapio Hautamäki

Ordförande

Aalto-universitetets studentkår

 

Andreas Lindén

Ordförande

Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Sanni Lehtinen

Ordförande

Finlands Studentkårers Förbund

 

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuvapankki_Opiskelu_2
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Lösningar för integration och utmaningar som internationella studenter möter behövs nu

En del internationella studenter som bor i Finland har råkat ut för en speciellt svår situation; internationella studenter omfattas i princip inte av Finlands socialskydd och om arbetsinkomsterna tar slut har studenten kanske blivit ensam när övriga sociala skyddsnätverk saknas.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Coronavåren får inte fastställa framtidens studerandeurval

Aalto-universitetets studentkår önskar att studerandeurvalen våren 2020 inte används som utgångspunkt för urvalen år 2021.
Pride-kulkue 2018
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande Publicerat:

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.