AUS som fastighetsägare i nationella energispartalkot

AYY sparar energi genom att följa energi- och vattenförbrukningen i sina bostadsfastigheter, samt genom att minska invånarbastuturer. Privata bastuturer är ur bruk 1.1.-31.3.2023 men invånarna kan bada bastu under länkbastuturerna.
Person walking in the snow in Otaniemi.

På grund av energikrisen har AUS, liksom andra fastighetsägare, strävat att hitta effektiva energisparåtgärder som kunde förverkligas under hösten och inom en  nära framtid. AUS vill hjälpa till att avvärja den hotande energikrisen så att elen skulle räcka till för alla över vintern och man inte skulle vara tvungen att ty sig till roterande elavbrott.  Elens pristoppar har förutspåtts vara som högst under vinterns kallaste månader och som värst kan man vara tvungen att ty sig till roterande elavbrott.

Det statsägda bolaget Motiva och stamnätbolaget Fingrid har under hösten delat rikligt med konkret information som AUS utnyttjat när  fastigheternas energisparåtgärder planerats. AUS har utnyttjat materialen även i medlems- och invånarkommunikationen och delat information bland sina medlemmar och invånare om gärningar som alla kan utföra för att hjälpa till att minska möjligheten för elavbrott och energikrisens ekonomiska verkningar.

AUS följer energi- och vattenförbrukningen i sina bostadsfastigheter och stänger privata bastuturer

AUS följer energi- och vattenförbrukningen i sina bostadsfastigheter så till exempel läckande vattenmöbler märks snabbt. AUS har gått igenom byggnadsautomationen under hösten och strävar att med olika åtgärder sänka systemets medeltemperatur och därmed undvika onödigt energisvinn utan att pruta på boendeförhållandena. Tillexempel har inställningarna för varmt bruksvatten reglerats för att minimera cirkulationsvattensystemets energisvinn, ventilationsmaskinernas värmeinställningar har förenhetligats, värmens tillvaratagningssystemfunktion försäkrats och uppvärmningens karakteristik ställts in jämnare. AUS följer också temperaturnivåer i sekundära utrymmen dvs. förråd och trappuppgångar och strävar att justera dem lite lägre än boendetemperaturen, till ca 18 grader.

Under kallare månader sparar AUS energi genom att minska invånarbastuturer. Privata bastuturer är ur bruk 1.1.-31.3.2023 men invånarna kan bada bastu under länkbastuturerna. Invånarnas önskemål om fördelningen av gemensamma länkbastuturer och tidpunkter har hörts på invånarmötena.

Sauna

Rumstemperaturer byts inte

Regleringsåtgärder görs inte på bekostnad av boendetrivseln utan AUS ser till att våra bostadsobjekt är trygga och hälsosamma. AUS strävar att hålla rumstemperaturen på 21-22 ceslsiusgrader och invånarna kan själva om de vill, justera temperaturen lägre. AUS mål är att hitta automationssystemets övervärme- och obalanssituationer och korrigera dem. Meddela alltså om det är för varmt eller för kallt i din bostad!

År 2023 effektiveras energieffektiviteten genom att granska byggnadsautomationssystemen regelbundet. På så sätt kan man optimera inställningarna, hitta möjliga utvecklingsobjekt och vid behov reparera felen. Under 2023 görs dessutom vid behov åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna. Sådana åtgärder kan tillexempel vara förbättrandet av belysningsstyrningen och  byte av belysningskällorna till energieffektivare, byte av motordrivna ventilatorer till energieffektivare, att täta fönster eller att installera värmeglas för att minska värmeläckage.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2023

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 7.8.2023 - 7.1.2024.
Riksdagsvalet 2023
Ajankohtaista Publicerat:

Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet ordnas återigen denna vår. Se nedan datumen för de viktigaste valevenemangen.
kuvassa kaksi taulua museon seinällä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS konstsamlingar har kompletterats - verken utställda på Museet för studerandekultur

Aalto-universitetets studentkårs konstsamling kompletterades med sju konstverk. Konstverken finns till påseende i Museet för studerandekultur som studentkåren upprätthåller och har öppet på söndagar kl.14-16.
An open laptop on the table next to a coffee cup.
Ajankohtaista Publicerat:

Kan jag få större bostadsbidrag om hyran höjs?

I och med de ökade kostnaderna har flera studentbostadsaktörer varit tvungna att höja hyrorna. Du kan söka mer stöd för boendet om boendekostnaderna stiger.