AYY kiinteistönomistajana valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa

AYY osallistuu energiansäästötalkoisiin panostamalla tehokkaaseen talotekniikkaan, ja sulkemalla asukkaiden omat saunavuorot 1.1.-31.3.2023 ajaksi. Asukkaat pääsevät kuitenkin löylyihin yhteisillä lenkkisaunavuoroilla.
Person walking in the snow in Otaniemi.

Energiakriisin vuoksi AYY on muiden kiinteistöomistajien tavoin pyrkinyt löytämään vaikuttavimpia energiansäästötoimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa syksyn aikana ja lähitulevaisuudessa. AYY haluaa osaltaan auttaa torjumaan uhkaavaa energiakriisiä, jotta sähköä riittäisi kaikille yli talven, eikä kiertäviin sähkökatkoihin tarvitsisi turvautua.  Sähkön hintapiikkien on ennustettu olevan korkeimmillaan talven kylmimpinä kuukausina, ja pahimmillaan voidaan joutua turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin.

Valtio-omisteinen Motiva ja kantaverkkoyhtiö Fingrid ovat jakaneet syksyn kuluessa runsaasti konkreettista tietoa, jota AYY on hyödyntänyt suunnitellessaan kiinteistöjensä energiansäästötoimenpiteitä. AYY on hyödyntänyt materiaaleja myös jäsen- ja asukasviestinnässään, ja jakanut jäsenilleen ja asukkailleen tietoa teoista, joilla jokainen voi auttaa vähentämään sähkökatkojen mahdollisuutta ja energiakriisin taloudellisia vaikutuksia.

Energiankulutusta seurataan ja asukassaunat suljetaan tammi-maaliskuun ajaksi

AYY seuraa asuinkiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta, jolloin esimerkiksi vuotavat vesikalusteet huomataan nopeasti. AYY on käynyt rakennusautomaatiota läpi syksyn mittaan, ja pyrkii erilaisilla toimenpiteillä laskemaan keskilämpötilaa ja välttämään siten turhaa energiahukkaa asumisolosuhteista tinkimättä. Esimerkiksi lämpimän käyttöveden asetukset on säädetty niin, että kiertovesijärjestelmän energianhukka on mahdollisimman pieni. Ilmanvaihtokoneiden lämmitysasetuksia on yhdenmukaistettu, lämmön talteenottojärjestelmien toiminta varmistettu ja lämmityksen säätökäyrät asetettu tasaisemmiksi. AYY seuraa myös toissijaisten tilojen, kuten varastojen ja porraskäytävien lämpötilatasoja, ja pyrkii säätämään ne hieman asuinlämpötilaa alemmas, n. 18 asteeseen. 

Kylmimpinä kuukausina AYY säästää sähköä myös vähentämällä asukassaunavuoroja. Henkilökohtaiset saunavuorot ovat poissa käytöstä 1.1.-31.3.2023 ajan, mutta asukkaat pääsevät löylyihin lenkkisaunavuoroilla. Asukkaiden toiveita yhteisten lenkkisaunavuorojen jaosta ja ajankohdista on kuultu asukaskokouksissa.

Sauna

Asuntojen lämpötilat pysyvät entisellään

Säästötoimenpiteitä ei tehdä asukasviihtyvyyden kustannuksella, vaan AYY huolehtii siitä, että asuinkohteet ovat turvallisia ja terveellisiä. AYY pyrkii pitämään huonelämpötilat 21-22 celsiusasteessa, ja asukkaat voivat itse halutessaan säätää lämpötilaa myös alemmas. AYY:n tavoitteena on löytää automaatiojärjestelmän ylilämpö- ja epätasapainotilanteet, ja korjata ne. Ilmoitathan siis huoltoon, jos asunnossasi on liian kuuma tai kylmä.

Vuonna 2023 energiantehokkuutta tehostetaan edelleen tarkastamalla rakennusautomaatiojärjestelmät säännöllisesti. Näin voidaan optimoida asetukset, löytää mahdolliset kehityskohdat ja tarvittaessa korjata viat. Lisäksi vuoden 2023 aikana kiinteistöissä tehdään tarvittaessa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi valaistuksen ohjausten parantaminen ja valonlähteiden vaihtaminen energiatehokkaimmiksi, poistopuhaltimien vaihtaminen energiatehokkaampiin, ikkunoiden tiivistäminen tai lämpölasien asentaminen lämpövuotojen vähentämiseksi.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY14-vuosijuhlilla myönnetyt huomionosoitukset

AYY:n 14. vuosijuhlilla 18.5.2024 myönnettiin huomionosoituksia ansioituneille Aalto-yhteisön jäsenille.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Tempaus pyrkii lisäämään vapaaehtoistyön arvostusta Suomessa

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa.
Kuvassa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sekä AYY:n ja Kampusjaoston edustajat pitävät kädessään Kukanpäivän viestiä Kauppatorilla
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Julkaistu:
sininen tausta, jonka edessä tekstiä
Ajankohtaista Julkaistu:

AYY:n EU-vaalitapahtumat tulee!

14.5. Otaniemessä tapahtuu, kun Eurooppa on kotisi -kiertue saapuu Otaniemeen 14.5. Osana kiertuetta järjestetään EU-vaalipaneeli ja vaalitori.