AUS söker sina invånare att utveckla världens bästa studentboende

Alla invånare i AUS fastigheter har möjligheten att påverka sitt boende och hela AUS boendeverksamhets framtid.
7 young people smiling and standing in the stairway
Slottsvärdar 2021

Lagen om samförvaltning kräver att hyresgäster ordnas en möjlighet att organisera sig och påverka saker. Hos AUS genomförs invånarverksamhet i enlighet med lagen om samförvaltning och förvaltningsreglementet för bostadshus. Under 2022 uppdaterar AUS boendedemokratins organ i enlighet med ARAs anvisningar.

Under det kommande året får invånarna verka som slottsvärdar och i invånarrådet samt på husmöten där invånarfunktionärerna väljs i november-december. Du hittar en inbjudan till husmötet på ditt hus anslagstavla senast 7 dagar före mötet. Inbjudningarna delas också ut i pappersform till varje bostad. År 2021 ordnas husmötena under veckorna 47–49. 

AUS invånare kan också söka till ekonomidirektionens invånarrepresentant. Man söker till ekonomidirektionen med en separat blankett. 

Slottsvärdarna väljs på husmötena

En slottsvärd är en förtroendeperson som invånarna utsett och som verkar som kontaktperson mellan invånarna och studentkåren. Till slottsvärdarnas uppgifter hör bl.a. en månatlig husrunda som hjälper att övervaka husets skick och informera om missförhållanden. Till uppgifterna hör också att sammankalla husmötet, agera som ordförande för invånarrådet och bevaka invånarnas rättigheter. 

För uppdraget betalas ett månatligt arvode om 90 euro, och som akademiska ordnar får man använda slottsvärdens band och emblem. Slottsvärdarna väljs på husmötena som ordnas varje år i november–december, och de inskolas i sina uppgifter i början av mandatperioden.

Alla invånare kan delta husmötet

Alla invånare i huset är välkomna till de årliga husmötena. Husmötets tid och plats samt föredragningslista sätts upp på det ifrågavarande husets anslagstavla och delas ut som ett meddelande till varje bostad. På mötet väljs slottsvärden och invånarrådet. Dessutom kan man diskutera det egna husets ärenden, till exempel användningen av gemensamma utrymmen eller gemensamma behov. Man behöver inte anmäla sig till mötet i förväg.

Invånarrådet väljs på husmötet

På husmötena väljs ett invånarråd som kan göra förslag om att utveckla boendetrivseln eller utrymmena i huset och ordna mångsidig verksamhet för invånarna. Utvecklingsförslag kan också förmedlas till AUS för att få stöd för genomförandet av förslagen. Invånarråden får finansiering från studentkåren till exempel för invånarnas gemensamma möbelanskaffningar och samkväm.

3–8 personer kan väljas till invånarrådet. Invånarrådets ordförande är husets slottsvärd.

Samarbetsorgan för boende ASY

Syftet med samarbetsorganet för boende är att utveckla AUS boende som en mer omfattande helhet. Medlemmarna i samarbetsorganet utvecklar slottsvärdarnas verksamhet. Dessutom utnämner samarbetsorganet sina representanter till bostadskommittén och ekonomidirektionen.

I januari väljs 6–10 slottsvärdar och 2–3 studentkårsrepresentanter till samarbetsorganet för boende.

Läs mer om påverkandet som AUS invånare

Sök som boenderepresentant till ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen erbjuder studerandemedlemmar ett intressant tvåårigt uppdrag med studentkårens beslutsfattande och viktigt förberedande arbete. Som medlem i direktionen kan man både representera studerandenas röst i beslutsärenden och utöka sin personliga kompetens i krävande arbete gällande beslutsfattande. Ilkka Särkiö representerade invånarna under perioden 2018–2019 och beskriver uppdraget på följande sätt: 

”Ekonomidirektionen erbjuder studerande en fantastisk utsiktsplats över experternas verksamhetssätt och expertis inom branschen samt en möjlighet att påverka studentkårens ekonomiska planering. Studerandemedlemmarnas kompetens tas på allvar och de har betydande möjligheter att ingripa och ta initiativ.” 

Ekonomidirektionen sköter om att förvalta och hantera studentkårens egendom. Direktionens ordförande och 7–9 medlemmar sammanträder ungefär en gång i månaden för att diskutera aktuella ärenden som vanligen är kopplade till delegationens följande ekonomiskt betydande beslut eller studentkårens styrning av ekonomin eller bostadsverksamheten.  

Utöver möten arbetar ekonomidirektionen även i två sektioner: fastighetssektionen som noggrannare går igenom och bereder ärenden som anknyter till fastighetsprojekt, och placeringssektionen som möter kapitalförvaltare och går igenom alternativ i konkurrensutsättningssituationer. I praktiken ger ekonomidirektionen rekommendationer utifrån mötes- och sektionsarbetet till styrelsen och delegationen samt stöder AUS ekonomidirektör och bostadsverksamhet i beredningen av beslut. 

Hälften av direktionens medlemmar är studerande och hälften är expertmedlemmar som representerar yrkeskunskaper inom olika delområden, såsom kapitalförvaltning, fastigheter och ekonomibefattningar. Delegationen väljer studerandemedlemmarna på förslag av AUS styrelse (två representanter) och invånarna (två representanter). Mandatperioden är två år, och årligen väljs en representant för AUS och en boenderepresentant. 

Av den sökande förutsätts kännedom om studentkårens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ekonomi samt beredskap för ett aktivt mötesdeltagande. 

Sök till ekonomidirektionen senast den 22 november
(OBS! Blanketten kan användas för att söka till flera förtroendeuppdrag. Välj på blanketten att du söker till ekonomidirektionen och nämn att du söker som en representant för ASY.) 

Läs mer om ekonomidirektionen
 
Eller ta kontakt: Monika Kivimäki, AUS ekonomidirektör ([email protected])

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Tiina Pajukari
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tiina Pajukari har valts till styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2022

Tiina Pajukari har valts till styrelsemedlem för Finlands studentkårers förbund för år 2022. Mötet som ordnades 19–20.11 i Korpilampi i Esbo röstade om styrelsemedlemmarna på lördagskvällen.
Konstantin Kouzmitchev
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Konstantin Kouzmitchev har valts till ordförande för Finlands studentkårers förbund för år 2022

Ordföranden valdes på fredagen på förbundsmötet som ordnas 19–20.11 i Korpilampi i Esbo.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för våren 2022

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 10.1.2022-7.8.2022.
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2021 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2022–2023.