AYY hakee asukkaitaan kehittämään maailman parasta opiskelija-asumista

Kaikilla AYY:n kiinteistöjen asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan asumiseensa ja koko AYY:n asumistoiminnan tulevaisuuteen.
7 young people smiling and standing in the stairway
Linnanisännät 2021

Yhteishallintolaki velvoittaa järjestämään vuokralaisille mahdollisuuden järjestäytyä ja päästä vaikuttamaan asioihin. AYY:llä asukastoimintaa toteutetaan yhteishallintolain ja asuntoloiden hallinto-ohjesäännön mukaisesti. AYY päivittää vuoden 2022 aikana asumisdemokratian toimielimiä ARAn antaman ohjeistuksen mukaan. 

Tulevan vuoden aikana asukkaat pääsevät vaikuttamaan linnanisäntinä ja asukasneuvostossa, sekä talokokouksissa, joissa asukastoimijat valitaan marras-joulukuussa. Löydät kutsun talokokoukseen talosi ilmoitustaululta viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kutsut jaetaan myös paperisena jokaiseen huoneistoon. Vuonna 2021 talokokoukset järjestetään viikoilla 47-49. 

AYY:n asukkaat voivat hakea myös asukasedustajaksi talousjohtokuntaan. Talousjohtokuntaan haetaan erillisellä lomakkeella.

Linnanisännät valitaan talokokouksissa

Linnanisäntä on asukkaiden valitsema luottamushenkilö, joka toimii asukkaiden ja ylioppilaskunnan välisenä yhteyshenkilönä. Linnanisäntien tehtäviin kuuluu mm. kuukausittainen talokierros, joka auttaa talon kunnon valvomisessa ja epäkohtien tiedottamisessa. Tehtäviin kuuluu myös kutsua talokokous koolle, toimia asukasneuvoston puheenjohtajana ja valvoa asukkaiden oikeuksia. 

Tehtävien hoitamisesta maksetaan kuukausittainen 90 euron palkkio ja akateemisena tunnuksena saa käyttää linnanisännän nauhaa ja merkkiä. Linnanisännät valitaan vuosittain järjestettävissä talokokouksissa marras-joulukuussa, ja tehtäviin koulutetaan toimikauden alkaessa.

Talokokoukseen voivat osallistua kaikki asukkaat

Vuosittain järjestettäviin talokokouksiin ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat. Tiedot oman talon kokouksen ajankohdasta ja paikasta sekä esityslista jaetaan talon ilmoitustaululla ja tiedotteena jokaiseen asuntoon. Kokouksessa valitaan linnanisäntä ja asukasneuvosto. Lisäksi voidaan keskustella oman talon asioista, kuten esimerkiksi yhteistilojen käytöstä tai yhteisistä tarpeista. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Asukasneuvosto valitaan talokokouksessa

Talokokouksissa valitaan asukasneuvosto, joka voi tehdä esityksiä asumisviihtyvyyteen, kehittää talon tiloja ja järjestää asukkaille monenlaista toimintaa. Kehittämisehdotuksia voi välittää myös AYY:lle, jolloin ehdotusten toteuttamiseksi saa apua. Asukasneuvostot saavat rahoitusta ylioppilaskunnalta esimerkiksi talon asukkaiden yhteisiin kalustehankintoihin ja illanviettoihin.  

Asukasneuvostoon voidaan valita 3-8 henkilöä. Puheenjohtajana toimii talon linnanisäntä.

Asumisen yhteistyöelin ASY

Asumisen yhteistyöelimen tarkoituksena on kehittää AYY:n asumista laajempana kokonaisuutena. Yhteistyöelimen jäsenet kehittävät linnanisäntien toimintaa. Lisäksi yhteistyöelin nimittää edustajansa asuntotoimikuntaan ja talousjohtokuntaan. 

Asumisen yhteistyöelimeen valitaan tammikuussa 6-10 linnanisäntää ja 2-3 ylioppilaskunnan edustajaa.

Lue lisää asumisen vaikuttamisesta

Haku asukasedustajaksi talousjohtokuntaan

Talousjohtokunta tarjoaa opiskelijajäsenelle mielenkiintoisen kaksivuotisen pestin ylioppilaskunnan päätöksenteon ja tärkeän, valmistelevan työn parissa. Johtokunnan jäsenenä pääsee paitsi edustamaan opiskelijan ääntä päätösasioissa, mutta myös kartuttamaan henkilökohtaista osaamista vaativassa päätöksentekotyössä.

Asukkaiden edustajana kaudella 2018-2019 toiminut Ilkka Särkiö kuvaa tehtävää seuraavasti: 

”Talousjohtokunta avaa opiskelijalle huikean näköalapaikan alan ammattilaisten toimintatapoihin ja asiantuntemukseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa ylioppilaskunnan taloudelliseen suunnitteluun. Opiskelijajäsenten osaaminen otetaan vakaavasti ja mahdollisuudet asioihin puuttumiselle ja alkuun panemiselle ovat merkittävät.”

Talousjohtokunta huolehtii ylioppilaskunnan omaisuuden hoitamisesta ja hallinnasta. Johtokunnan 7-9 jäsentä sekä puheenjohtaja kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, jotka tyypillisesti liittyvät seuraaviin taloudellisesti merkittäviin edustajiston päätöksiin tai ylioppilaskunnan talouden tai asuntotoiminnan ohjaukseen.  

Talousjohtokunta työskentelee paitsi kokouksissa, mutta myös kahdessa jaoksessa: kiinteistöjaos käy läpi ja valmistelee tarkemmin kiinteistöhankkeisiin liittyviä asioita, ja sijoitusjaos tapaa varainhoitajia ja käyvät läpi vaihtoehtoja kilpailutustilanteessa. Käytännössä taloustoimikunta antaa kokousten ja jaosten työn perusteella suosituksia hallitukselle ja edustajistolle sekä tukee AYY:n talousjohtajaa ja asuntotoimintaa päätösten valmistelussa. 

Puolet johtokunnan jäsenistä ovat opiskelijoita ja puolet asiantuntijajäseniä, jotka edustavat ammattitaitoja eri osa-alueilta, kuten varainhoidosta, kiinteistöistä sekä taloustoimesta. Edustajisto valitsee opiskelijajäsenet AYY:n hallituksen (2 edustajaa) sekä asukkaiden (2 edustajaa) esityksestä. Kauden kesto on kaksi vuotta, joten vuosittain valitaan yksi AYY:n ja yksi asukkaiden edustaja. 

Hakijoilta edellytetään ylioppilaskunnan päätöksenteon, toiminnanohjauksen ja talouden tuntemusta sekä valmiutta aktiiviseen osallistumiseen kokouksissa. 

Hae talousjohtokuntaan 22.11.mennessä!
(HUOM! Lomakkeella voi hakea useampaan luottamustoimeen. Valitse lomakkeelta haku talousjohtokuntaan ja mainitse hakevasi mukaan ASY:n edustajana.) 

Lue lisää talousjohtokunnasta
 
Tai ota yhteyttä: Monika Kivimäki, AYY:n talousjohtaja ([email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Pictured AYY board members 2023 smiling and holding plants
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n vuoden 2023 hallitus on valittu

Kokouksessaan 24.11.2022 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi hallituksen muodostajan, Ida Parkkisen, esityksen hallituskokoonpanosta vuodelle 2023. Kokouksessa valittiin myös edustajiston varapuheenjohtajat.
kuvassa Antti Regelin nojaa seinään ja hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Antti Regelin valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2023

Antti Regelin on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäseneksi vuodelle 2023. Espoon Korpilammella 18.–19.11. pidetty liittokokous äänesti hallituksen jäsenistä lauantai-iltana.
Nea Baarman hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Nea Baarman aloittaa AYY:n vaikuttamisen ja viestinnän päällikkönä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi vaikuttamisen ja viestinnän päälliköksi on valittu Nea Baarman.
Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista Julkaistu:

HSL:n hallitus teki 1.11. päätöksiä opiskelijan etuuksista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta seuraa tilannetta ja on valmis puuttumaan epäkohtiin jatkossakin.