AUS och TF: Försämringen av den svenskspråkiga fysikundervisningen måste övervägas på nytt

Vi önskar eftertryckligen att planen om att flytta den svenskspråkiga fysikundervisningen till endast inspelade föreläsningar och räkneövningar skulle utvärderas på nytt.

Enligt planen som godkänts i akademiska kommittén för högskolan för teknikvetenskaper den 28 mars skulle man från och med hösten 2022 inte alls ordna svenskspråkiga närföreläsningar i Aaltos grundkurser i fysik. De som avlägger sina studier på svenska skulle vara tvungna att stöda sig på inspelade föreläsningar, samt räkneövningar som dras av äldre studerande, samtidigt som det fortfarande skulle ordnas närföreläsningar inom den finskspråkiga fysikundervisningen.

Beslutet fattades utan att studeranderepresentanterna skulle ha haft någon som helst verklig möjlighet att påverka saken. Kommentarer frågades inte heller av Teknologföreningen, som representerar Aalto-universitetets svenskspråkiga studeranden. Så här betydande förändringar kan inte förberedas utan att medverkandet och hörandet av studeranden garanteras. Utbudet av Aaltos svenskspråkiga undervisning borde behandlas som en helhet.

Enligt lagen är Aalto-universitetet ett tvåspråkigt universitet. Aalto bör ansvara för att ett tillräckligt antal svenskkunniga experter utbildas för vårt lands behov. Denna uppgift äventyras, om svenskspråkiga studeranden inte erbjuds fysikundervisning på samma nivå som finskspråkiga. Enligt Aaltos egna språkliga riktlinjer ingår bl.a. en god språkförmåga i de pedagogiska kraven för undervisningspersonalen. Om svenskspråkiga studeranden inte får tillräckligt stöd i grundstudierna, riskeras även senare framgång i studierna.

Beslutet sätter svenskspråkiga studeranden i en ojämlik ställning jämfört med finskspråkiga. Kurserna under phuxåret är även ett viktigt sätt för första årets studeranden att nätverka med varandra och undervisningspersonalen. Utan närföreläsningar blir svenskspråkiga studeranden hemma och ser på videor samtidigt som finskspråkiga möts på campus och får växelverka med undervisningspersonalen som pratar deras modersmål.

Antalet svenskspråkiga studeranden ökar i Aalto. Aaltos lagstadgade plikt och förverkligandet av egna språkliga riktlinjer måste kunna försäkras. Vi önskar eftertryckligen att planen om att flytta den svenskspråkiga fysikundervisningen till endast inspelade föreläsningar skulle utvärderas på nytt. Det är viktigt att Aaltos rykte som ett toppuniversitet som erbjuder högklassig svenskspråkig undervisning bevaras.

 

Wilma Branders

Styrelseordförande

Teknologföreningen

 

Otto Usvajärvi

Styrelseordförande

Aalto-universitetets studentkår

 

Prof. Paul Lillrank

Ordförande

Svenskspråkiga ansvarslärargruppen

Aalto-universitetet

 

Mer information:

Branders: 040 824 4118

Usvajärvi: 050 342 8663

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
Teemu Palkki blogikuva
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Artsstudenternas budskap får inte förbli ohörd

Den här våren har studenternas demonstrationer i Väre inte kunnat förbli obemärkta. Sakkunniga i utbildningspolitik Teemu Palkki belyser studentkårens synpunkter på högskolan för konst och designs situation.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2022

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 8.8.2022-8.1.2023.
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2022

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.