AUS och TF: Försämringen av den svenskspråkiga fysikundervisningen måste övervägas på nytt

Vi önskar eftertryckligen att planen om att flytta den svenskspråkiga fysikundervisningen till endast inspelade föreläsningar och räkneövningar skulle utvärderas på nytt.

Enligt planen som godkänts i akademiska kommittén för högskolan för teknikvetenskaper den 28 mars skulle man från och med hösten 2022 inte alls ordna svenskspråkiga närföreläsningar i Aaltos grundkurser i fysik. De som avlägger sina studier på svenska skulle vara tvungna att stöda sig på inspelade föreläsningar, samt räkneövningar som dras av äldre studerande, samtidigt som det fortfarande skulle ordnas närföreläsningar inom den finskspråkiga fysikundervisningen.

Beslutet fattades utan att studeranderepresentanterna skulle ha haft någon som helst verklig möjlighet att påverka saken. Kommentarer frågades inte heller av Teknologföreningen, som representerar Aalto-universitetets svenskspråkiga studeranden. Så här betydande förändringar kan inte förberedas utan att medverkandet och hörandet av studeranden garanteras. Utbudet av Aaltos svenskspråkiga undervisning borde behandlas som en helhet.

Enligt lagen är Aalto-universitetet ett tvåspråkigt universitet. Aalto bör ansvara för att ett tillräckligt antal svenskkunniga experter utbildas för vårt lands behov. Denna uppgift äventyras, om svenskspråkiga studeranden inte erbjuds fysikundervisning på samma nivå som finskspråkiga. Enligt Aaltos egna språkliga riktlinjer ingår bl.a. en god språkförmåga i de pedagogiska kraven för undervisningspersonalen. Om svenskspråkiga studeranden inte får tillräckligt stöd i grundstudierna, riskeras även senare framgång i studierna.

Beslutet sätter svenskspråkiga studeranden i en ojämlik ställning jämfört med finskspråkiga. Kurserna under phuxåret är även ett viktigt sätt för första årets studeranden att nätverka med varandra och undervisningspersonalen. Utan närföreläsningar blir svenskspråkiga studeranden hemma och ser på videor samtidigt som finskspråkiga möts på campus och får växelverka med undervisningspersonalen som pratar deras modersmål.

Antalet svenskspråkiga studeranden ökar i Aalto. Aaltos lagstadgade plikt och förverkligandet av egna språkliga riktlinjer måste kunna försäkras. Vi önskar eftertryckligen att planen om att flytta den svenskspråkiga fysikundervisningen till endast inspelade föreläsningar skulle utvärderas på nytt. Det är viktigt att Aaltos rykte som ett toppuniversitet som erbjuder högklassig svenskspråkig undervisning bevaras.

Wilma Branders

Styrelseordförande

Teknologföreningen

Otto Usvajärvi

Styrelseordförande

Aalto-universitetets studentkår

Prof. Paul Lillrank

Ordförande

Svenskspråkiga ansvarslärargruppen

Aalto-universitetet

Mer information:

Branders: 040 824 4118

Usvajärvi: 050 342 8663

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.