AYY ja TF: Aalto-yliopiston fysiikan ruotsinkielisen opetuksen heikentämistä harkittava uudelleen

Toivomme painokkaasti, että suunnitelmaa ruotsinkielisen fysiikan opetuksen siirtämisestä pelkkien videoitujen luentojen ja laskuharjoitusten varaan arvioitaisiin uudestaan.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa 28.3. hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan vuoden 2022 syksystä alkaen ei Aallon fysiikan peruskursseilla pidettäisi lainkaan ruotsinkielisiä lähiluentoja. Ruotsiksi opintonsa suorittavat joutuisivat tukeutumaan videoituihin luentoihin ja vanhempien opiskelijoiden pitämiin laskuharjoituksiin samalla, kun suomenkielisessä fysiikan opetuksessa olisi yhä tarjolla lähiluentoja. Ruotsinkielisille opiskelijoille olisi tarjolla lehtorin vastaanottoaika. 

Päätös asiasta tehtiin ilman, että opiskelijaedustajilla olisi ollut minkäänlaista todellista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Aallon ruotsinkielisiä opiskelijoita edustavalta Teknologföreningeniltä ei myöskään kysytty kommenttia asiaan. Näin merkittäviä muutoksia ei voi valmistella ilman opiskelijoiden osallistamisen ja kuulemisen takaamista. Koko Aallon ruotsinkielisen opetuksen tarjontaa tulisi käsitellä kokonaisuutena. 

Aalto-yliopisto on lain mukaan kaksikielinen yliopisto. Aallon on vastattava siitä, että ruotsinkielentaitoisia osaajia koulutetaan riittävä määrä maamme tarpeisiin. Tehtävän toteuttaminen vaarantuu, jos ruotsinkielisille opiskelijoille ei tarjota samantasoista opetusta fysiikassa kuin suomenkielisille. Aallon omien kielellisten linjausten mukaan opetushenkilökunnan pedagogisiin vaatimuksiin kuuluu mm. hyvä kielitaito. Jos ruotsinkieliset opiskelijat eivät saa riittävästi tukea perusopinnoissa, vaarantuu myös menestys myöhemmin opinnoissa.

Päätös asettaa ruotsinkieliset opiskelijat eriarvoiseen asemaan suomenkielisiin verrattuna. Fuksivuoden kurssit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös tärkeä tapa verkostoitua keskenään ja opetushenkilökunnan kanssa. Ilman lähiluentoja ruotsinkieliset fuksit jäävät kotiin katsomaan videoita, kun suomenkieliset kohtaavat kampuksella ja pääsevät vuorovaikutukseen heidän äidinkieltään puhuvan opetushenkilökunnan kanssa.

Ruotsinkielisten opiskelijoiden määrä Aallossa on kasvussa. Aallon lakisääteisen velvoitteen ja omien kielilinjausten toteutuminen on kyettävä varmistamaan. Toivomme painokkaasti, että suunnitelmaa ruotsinkielisen fysiikan opetuksen siirtämisestä pelkkien videoitujen luentojen ja laskuharjoitusten varaan arvioitaisiin uudestaan. On tärkeää, että Aallon maine laadukasta ruotsinkielistä opetusta tarjoavana huippuyliopistona säilyy.

 

Wilma Branders

Hallituksen puheenjohtaja

Teknologföreningen

 

Otto Usvajärvi

Hallituksen puheenjohtaja

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

 

Prof. Paul Lillrank

Puheenjohtaja

Ruotsinkielisten opintoasioiden vastuuopettajaryhmä

 Aalto-yliopisto

 

Lisätietoja:

 

Branders: 040 824 4118

Usvajärvi: 050 342 8663

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Pictured AYY board members 2023 smiling and holding plants
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n vuoden 2023 hallitus on valittu

Kokouksessaan 24.11.2022 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi hallituksen muodostajan, Ida Parkkisen, esityksen hallituskokoonpanosta vuodelle 2023. Kokouksessa valittiin myös edustajiston varapuheenjohtajat.
kuvassa Antti Regelin nojaa seinään ja hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Antti Regelin valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2023

Antti Regelin on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäseneksi vuodelle 2023. Espoon Korpilammella 18.–19.11. pidetty liittokokous äänesti hallituksen jäsenistä lauantai-iltana.
Nea Baarman hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Nea Baarman aloittaa AYY:n vaikuttamisen ja viestinnän päällikkönä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi vaikuttamisen ja viestinnän päälliköksi on valittu Nea Baarman.
Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista Julkaistu:

HSL:n hallitus teki 1.11. päätöksiä opiskelijan etuuksista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta seuraa tilannetta ja on valmis puuttumaan epäkohtiin jatkossakin.