AYY ja TF: Aalto-yliopiston fysiikan ruotsinkielisen opetuksen heikentämistä harkittava uudelleen

Toivomme painokkaasti, että suunnitelmaa ruotsinkielisen fysiikan opetuksen siirtämisestä pelkkien videoitujen luentojen ja laskuharjoitusten varaan arvioitaisiin uudestaan.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa 28.3. hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan vuoden 2022 syksystä alkaen ei Aallon fysiikan peruskursseilla pidettäisi lainkaan ruotsinkielisiä lähiluentoja. Ruotsiksi opintonsa suorittavat joutuisivat tukeutumaan videoituihin luentoihin ja vanhempien opiskelijoiden pitämiin laskuharjoituksiin samalla, kun suomenkielisessä fysiikan opetuksessa olisi yhä tarjolla lähiluentoja. Ruotsinkielisille opiskelijoille olisi tarjolla lehtorin vastaanottoaika. 

Päätös asiasta tehtiin ilman, että opiskelijaedustajilla olisi ollut minkäänlaista todellista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Aallon ruotsinkielisiä opiskelijoita edustavalta Teknologföreningeniltä ei myöskään kysytty kommenttia asiaan. Näin merkittäviä muutoksia ei voi valmistella ilman opiskelijoiden osallistamisen ja kuulemisen takaamista. Koko Aallon ruotsinkielisen opetuksen tarjontaa tulisi käsitellä kokonaisuutena. 

Aalto-yliopisto on lain mukaan kaksikielinen yliopisto. Aallon on vastattava siitä, että ruotsinkielentaitoisia osaajia koulutetaan riittävä määrä maamme tarpeisiin. Tehtävän toteuttaminen vaarantuu, jos ruotsinkielisille opiskelijoille ei tarjota samantasoista opetusta fysiikassa kuin suomenkielisille. Aallon omien kielellisten linjausten mukaan opetushenkilökunnan pedagogisiin vaatimuksiin kuuluu mm. hyvä kielitaito. Jos ruotsinkieliset opiskelijat eivät saa riittävästi tukea perusopinnoissa, vaarantuu myös menestys myöhemmin opinnoissa.

Päätös asettaa ruotsinkieliset opiskelijat eriarvoiseen asemaan suomenkielisiin verrattuna. Fuksivuoden kurssit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös tärkeä tapa verkostoitua keskenään ja opetushenkilökunnan kanssa. Ilman lähiluentoja ruotsinkieliset fuksit jäävät kotiin katsomaan videoita, kun suomenkieliset kohtaavat kampuksella ja pääsevät vuorovaikutukseen heidän äidinkieltään puhuvan opetushenkilökunnan kanssa.

Ruotsinkielisten opiskelijoiden määrä Aallossa on kasvussa. Aallon lakisääteisen velvoitteen ja omien kielilinjausten toteutuminen on kyettävä varmistamaan. Toivomme painokkaasti, että suunnitelmaa ruotsinkielisen fysiikan opetuksen siirtämisestä pelkkien videoitujen luentojen ja laskuharjoitusten varaan arvioitaisiin uudestaan. On tärkeää, että Aallon maine laadukasta ruotsinkielistä opetusta tarjoavana huippuyliopistona säilyy.

 

Wilma Branders

Hallituksen puheenjohtaja

Teknologföreningen

 

Otto Usvajärvi

Hallituksen puheenjohtaja

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

 

Prof. Paul Lillrank

Puheenjohtaja

Ruotsinkielisten opintoasioiden vastuuopettajaryhmä

 Aalto-yliopisto

 

Lisätietoja:

 

Branders: 040 824 4118

Usvajärvi: 050 342 8663

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Maailman kestävintä opiskelijan elämää?

AYY:n strategian mukaisesti ylioppilaskunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mutta riittääkö pelkkä hiilineutraaliuden tavoittelu? Toimintamme kestävyyttä ei voida arvioida vain yhdellä mittarilla.
Teemu Palkki blogikuva
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Artsilaisten viesti ei saa jäädä kuulematta

Tänä keväänä Väreessä ei ole voinut olla huomaamatta opiskelijoiden mielenilmauksia. Koulutuspoliittinen asiantuntija Teemu Palkki avaa ylioppilaskunnan näkökulmia taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tilanteeseen.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Julkaistu:

Tilojen ennakkovarauskierros syksylle 2022

AYY:n piirissä olevilla yhdistyksillä on ennakkovarausoikeus kertavuokrattaviin sauna-, juhla- ja kokoustiloihin. Tällä varauskierroksella voi varata tiloja aikavälille 8.8.2022 - 8.1.2023.
Antti Ilmavirta
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Antti Ilmavirta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toiminnanjohtajaksi

AYY:n edustajisto valitsi Antti Ilmavirran AYY:n toiminnanjohtajan tehtävään kokouksessaan 20.4.2022. Ilmavirta aloittaa tehtävässään 3. toukokuuta.