AUS kompletterade sin konstsamling – verken utställda på Museet för studerandekultur

Aalto-universitetets studentkår har gjort sina årliga konstanskaffningar. Konstsamlingen kompletterades år 2020 med Gaurika Singhalis och I.K. Rovantos digitala verk och år 2021 med Tatu Rouvinens, Sandra Pramis och Amir Tahvonens keramikverk. I fortsättningen är konstsamlingen en del av den bestående utställningen på Museet för studerandekultur som AUS upprätthåller.
Kuvassa taidehankinnat vuodelta 2021

År 2020-2021 kompletterades AUS konstsamling med sammanlagt sju anskaffningar.

År 2020 utökades AUS konstsamling med digital konst lagom till coronaåret. Sektionen för konstnärlig verksamhet TaiTo inledde en öppen konstansökning för alla studerande vid Aalto. Sammanlagt 13 verk deltog. Medlemmar i juryn var sektionsmedlemmarna Ayano Honda, Santtu Lauronen, Meri-Tuuli Moilanen och Antti Regelin samt mediekonstnären Kasperi Mäki-Reinikka som valde verken Perfect Produce (Gaurika Singhali 2020), Rice and Roll (Gaurika Singhali 2020), sininen talo 2/blue house 2 (I.K. Rovanto 2020) och punainen kuu 51/red moon 51 (I.K. Rovanto 2020) till konstsamlingen.

I november 2021ordnades möjligheten att köpa konst på campuset då TOKYOs julbasar för första gången ordnades på Väre i Otnäs. Till tema för konstanskaffningarna valdes keramik och natur- och färgvärlden som sammanhänger med varandra. Teamet för konstnärlig verksamhet valde tre verk från TOKYOs julbasar bland flera tiotals verk: Tulen kala (Tatu Rouvinen 2021), Hemmo (Sandra Prami 2021) och Sieni (Amir Tahvonen 2021).

Konstverken kan beundras på Museet för studerandekultur som AUS upprätthåller, för studentkårens konstsamling ingår i fortsättningen i museets bestående utställning. Efter att coronabegränsingarna luckrats upp är Museet för studerandekultur återigen öppet som vanligt dvs. under jämna veckor mån kl. 18-20 och sön kl. 14-16 på adressen Bistervägen 3 A.

Studentkåren gör konstanskaffningar årligen. Nästa gång är konstanskaffningar aktuella på hösten 2022.

Tilläggsinformation:

Anna Merikari, sakkunnig för konstverksamhet, Aalto-universitetets studentkår

tfn +358 50 520 9439

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för cirka 15 000 studerande. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor.

Museet för studerandekultur är ett museum i Otnäs i Esbo som frivilliga och museianställda upprätthåller och som presenterar historien och nutiden av Aalto-universitetets studentkårs och föregångarstudentkårers studerandekultur. Museet är beläget på adressen Bistervägen 3 A. Öppet under jämna veckor på mån kl. 18-20 och sön kl. 14-16. Inträdet är gratis. Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.