AUS föreslår Tapio Hautamäki till FSF:s styrelseordförande och Frans Cederlöf till FSF:s styrelse.

Frans Cederlöf and Tapio Hautamäki
Frans Cederlöf och Tapio Hautamäki

Aalto-universitetets studentkår föreslår Tapio Hautamäki till ordförande för Finlands studentkårers förbund FSF och Frans Cederlöf till FSF:s styrelse för år 2020.

Hautamäki, 26, studerar tillämpad matematik vid Högskolan för teknikvetenskaper. Det här året har Hautamäki som styrelseordförande varit ledare för en organisation med över 40 anställda och ungefär hundra frivilliga. Hautamäki har även ansvarat för förnyandet av AUS strategi och AUS politiska linjepapper.

”FSF:s kommande strategiarbete kommer att fastställa förbundets tyngpunkter vid tröskeln till FSF:s 100-års jubileumsår. Jag tror att jag skulle vara det bästa valet för att visa riktning för rörelsen. Man måste till exempel lösa hur studentrörelsen hittar sin röst i klimatdebatten”, konstaterar Hautamäki

Cederlöf,22, studerar den byggda miljön på Högskolan för ingenjörsvetenskaper vid Aalto-universitetet. Under de senaste två åren har Cederlöf varit viceordförande för centralorganisationen för svenskspråkiga organisationer i Finland; Svenska Studieförbundet SSF. Tvåspråkiga Cederlöf har även varit aktiv i Finlands Svenska Skolungdomsförbunds FSS och i European Youth Parliaments verksamhet.

”FSF:s verkningsfullhet grundar sig på goda relationer med intressentgrupperna och på aktiva nätverk i Finland och ute i världen. I mitt föreningsarbete har jag ofta märkt att förändringar uppstår lättare genom samarbete än ensam”, betonar Cederlöf

FSF väljer styrelse för 2020 på sitt förbundsmöte 15–16.11.2019 i Lahtis. FSF representerar Finlands universitetsstuderande på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mer information:

Tapio Hautamäki, 040 757 9629

Frans Cederlöf, 050 430 2458

Chefen för påverkan och kommunikation Heikki Isotalo, 040 575 9092

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
AYY:n toimisto ulkoa
Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkår förebygger coronavirusets spridning – ändringar i öppettider och evenemang

AUS följer Finlands regerings och Institutet för hälsa och välfärds (THL) instruktioner för att förhindra smitta. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk. AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. Från och med den 1 juni börjar AUS öppna upp en del funktioner under kontrollerade former.
Pressmeddelande Publicerat:

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.