AUS e-postlisttjänst list.ayy.fi uppdateras 14 december

E-postlisttjänsten list.ayy.fi som AUS erbjuder föreningarna uppdateras till en ny version. Till följd av detta är det ett cirka en timme långt driftsavbrott den 14 december kl. 20:00 – 21:00.

Uppdateringen av listservern förutsätter inga andra åtgärder av användarna än att driftsavbrottet beaktas.

Den viktigaste förändringen i den nya versionen är att lösenorden till listorna avskaffas och i stället införs personliga användarkoder. Du kan använda dina Aalto-koder eller andra Microsoft-koder för att logga in i listtjänsten. Det är också möjligt att skapa separata koder, om du inte har en Microsoft-kod eller inte vill använda den.

Bild på inloggningsformuläret där ”Microsoft Graph”-knappen är understreckad med röd färg.
Via Microsoft Graph-knappen kan du logga in med dina Aalto-koder.

Efter att du bekräftat din e-postadress ser du de listor där du är medlem eller administratör.

Användarinstruktioner för de nya Mailman-versionen hittar du här:

GNU Mailman 3.1 - List Member Manual — Mailman Suite 3.3 documentation

Till administratörerna för listorna

Meddelanden och medlemsförfrågningar som väntar på moderering flyttas inte till den nya versionen av programmet. Säkerställ att de listor som ni administrerar inte har några meddelanden eller medlemsförfrågningar i kö senast den 13 december.

Tidigare har listorna kunnat administreras av alla som har lösenordet till listan. Efter uppdateringen innehas administratörsbehörighet endast av dem, vars e-postadress angetts som ägare till den aktuella listan.  Säkerställ alltså att samtliga administratörer angetts som ägare till listan.

Befintliga länkar till listtjänsten, till exempel för registrering i listan eller visning av arkiv, ändras i samband med uppdateringen. Om det till exempel på föreningens webbplats finns länkar till listtjänsten, ska dessa uppdateras för att de ska fungera även efter uppdateringen.

Vissa föreningar har använt omdirigering av e-post från föreningens egen webbadress till AUS listtjänst. Till exempel har meddelanden från adressen [email protected] dirigerats till listan [email protected]. Detta kommer att fungera även framöver, men i den nya versionen finns även ett direkt stöd för andra domäners e-postlistor. Det betyder att det efter uppdateringen är möjligt att skapa listor vars adress är till exempel [email protected].  Kontakta [email protected] om detta intresserar.

Tidsplan för uppdatering

13 december kl. 20:00

Listorna och deras medlemsuppgifter importeras till det nya systemet. Ändringar som gjorts efter denna tidpunkt i inställningarna eller medlemmarna i listorna överförs inte till den uppdaterade versionen.

14 december kl. 20:00 – 21:00

Driftsavbrott: den gamla e-postservern körs ned och den nya servern införs. Under denna tid förmedlar e-postservern inga meddelanden.

Efter driftsavbrottet kan e-postlisttjänsten återigen användas normalt.

Listornas meddelandearkiv visas inte nödvändigtvis genast i den nya versionen, utan kommer att importeras lista för lista under de följande dagarna.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Fick du flyttarens infobrev till din epost? Om inte, kan du kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Publicerat:

Allmännycklarna tas från slottsvärdarna - ge reservnyckeln till din kompis i grannen

AUS styrelse har idag på sitt möte 06/2021 beslutat ta allmännycklarna av slottsvärdarna och utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande ansökning av studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning

AYY söker de sista studentrepresentanterna för år 2021.
Ajankohtaista Publicerat:

AUS valde studentrepresentanter för 2021

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte den 17 december studentrepresentanterna för år 2021.