AUS e-postlisttjänst list.ayy.fi uppdateras 14 december

E-postlisttjänsten list.ayy.fi som AUS erbjuder föreningarna uppdateras till en ny version. Till följd av detta är det ett cirka en timme långt driftsavbrott den 14 december kl. 20:00 – 21:00.

Uppdateringen av listservern förutsätter inga andra åtgärder av användarna än att driftsavbrottet beaktas.

Den viktigaste förändringen i den nya versionen är att lösenorden till listorna avskaffas och i stället införs personliga användarkoder. Du kan använda dina Aalto-koder eller andra Microsoft-koder för att logga in i listtjänsten. Det är också möjligt att skapa separata koder, om du inte har en Microsoft-kod eller inte vill använda den.

Bild på inloggningsformuläret där ”Microsoft Graph”-knappen är understreckad med röd färg.
Via Microsoft Graph-knappen kan du logga in med dina Aalto-koder.

Efter att du bekräftat din e-postadress ser du de listor där du är medlem eller administratör.

Användarinstruktioner för de nya Mailman-versionen hittar du här:

GNU Mailman 3.1 - List Member Manual — Mailman Suite 3.3 documentation

Till administratörerna för listorna

Meddelanden och medlemsförfrågningar som väntar på moderering flyttas inte till den nya versionen av programmet. Säkerställ att de listor som ni administrerar inte har några meddelanden eller medlemsförfrågningar i kö senast den 13 december.

Tidigare har listorna kunnat administreras av alla som har lösenordet till listan. Efter uppdateringen innehas administratörsbehörighet endast av dem, vars e-postadress angetts som ägare till den aktuella listan.  Säkerställ alltså att samtliga administratörer angetts som ägare till listan.

Befintliga länkar till listtjänsten, till exempel för registrering i listan eller visning av arkiv, ändras i samband med uppdateringen. Om det till exempel på föreningens webbplats finns länkar till listtjänsten, ska dessa uppdateras för att de ska fungera även efter uppdateringen.

Vissa föreningar har använt omdirigering av e-post från föreningens egen webbadress till AUS listtjänst. Till exempel har meddelanden från adressen [email protected] dirigerats till listan [email protected]. Detta kommer att fungera även framöver, men i den nya versionen finns även ett direkt stöd för andra domäners e-postlistor. Det betyder att det efter uppdateringen är möjligt att skapa listor vars adress är till exempel [email protected].  Kontakta [email protected] om detta intresserar.

Tidsplan för uppdatering

13 december kl. 20:00

Listorna och deras medlemsuppgifter importeras till det nya systemet. Ändringar som gjorts efter denna tidpunkt i inställningarna eller medlemmarna i listorna överförs inte till den uppdaterade versionen.

14 december kl. 20:00 – 21:00

Driftsavbrott: den gamla e-postservern körs ned och den nya servern införs. Under denna tid förmedlar e-postservern inga meddelanden.

Efter driftsavbrottet kan e-postlisttjänsten återigen användas normalt.

Listornas meddelandearkiv visas inte nödvändigtvis genast i den nya versionen, utan kommer att importeras lista för lista under de följande dagarna.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.