AUS e-postlisttjänst list.ayy.fi uppdateras 14 december

E-postlisttjänsten list.ayy.fi som AUS erbjuder föreningarna uppdateras till en ny version. Till följd av detta är det ett cirka en timme långt driftsavbrott den 14 december kl. 20:00 – 21:00.

Uppdateringen av listservern förutsätter inga andra åtgärder av användarna än att driftsavbrottet beaktas.

Den viktigaste förändringen i den nya versionen är att lösenorden till listorna avskaffas och i stället införs personliga användarkoder. Du kan använda dina Aalto-koder eller andra Microsoft-koder för att logga in i listtjänsten. Det är också möjligt att skapa separata koder, om du inte har en Microsoft-kod eller inte vill använda den.

Bild på inloggningsformuläret där ”Microsoft Graph”-knappen är understreckad med röd färg.
Via Microsoft Graph-knappen kan du logga in med dina Aalto-koder.

Efter att du bekräftat din e-postadress ser du de listor där du är medlem eller administratör.

Användarinstruktioner för de nya Mailman-versionen hittar du här:

GNU Mailman 3.1 - List Member Manual — Mailman Suite 3.3 documentation

Till administratörerna för listorna

Meddelanden och medlemsförfrågningar som väntar på moderering flyttas inte till den nya versionen av programmet. Säkerställ att de listor som ni administrerar inte har några meddelanden eller medlemsförfrågningar i kö senast den 13 december.

Tidigare har listorna kunnat administreras av alla som har lösenordet till listan. Efter uppdateringen innehas administratörsbehörighet endast av dem, vars e-postadress angetts som ägare till den aktuella listan.  Säkerställ alltså att samtliga administratörer angetts som ägare till listan.

Befintliga länkar till listtjänsten, till exempel för registrering i listan eller visning av arkiv, ändras i samband med uppdateringen. Om det till exempel på föreningens webbplats finns länkar till listtjänsten, ska dessa uppdateras för att de ska fungera även efter uppdateringen.

Vissa föreningar har använt omdirigering av e-post från föreningens egen webbadress till AUS listtjänst. Till exempel har meddelanden från adressen [email protected] dirigerats till listan [email protected]. Detta kommer att fungera även framöver, men i den nya versionen finns även ett direkt stöd för andra domäners e-postlistor. Det betyder att det efter uppdateringen är möjligt att skapa listor vars adress är till exempel [email protected].  Kontakta [email protected] om detta intresserar.

Tidsplan för uppdatering

13 december kl. 20:00

Listorna och deras medlemsuppgifter importeras till det nya systemet. Ändringar som gjorts efter denna tidpunkt i inställningarna eller medlemmarna i listorna överförs inte till den uppdaterade versionen.

14 december kl. 20:00 – 21:00

Driftsavbrott: den gamla e-postservern körs ned och den nya servern införs. Under denna tid förmedlar e-postservern inga meddelanden.

Efter driftsavbrottet kan e-postlisttjänsten återigen användas normalt.

Listornas meddelandearkiv visas inte nödvändigtvis genast i den nya versionen, utan kommer att importeras lista för lista under de följande dagarna.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Diversity December
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Diversity December

I kampanjen Diversity December diskuterar vi mångfalden i vår gemenskap och olika former av diskriminering. I denna blog ska vi uppdatera mer information om ämnet under kampanjen.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelle 2022
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS styrelse för år 2022 har valts

På sitt möte den 1 december 2021 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Otto Usvajärvis förslag till styrelsesammansättningen för år 2022. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
A woman with a christmas tree hat giving advices on the desk to a toy elf
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vanliga frågor och svar om medlemsservice under julen och årsskiftet 2021

Medlemsservicen och vår servicebyrå har semester 18.12.2021–2.1.2022 och under den tiden svarar vi inte på meddelanden. Servicebyrån är också stängd på självständighetsdagen den 6.12.2021 samt på fredagen den 7.1.2022 efter trettondagen. Vår telefontjänst är öppen 20.12–22.12 och 29.12–30.12 kl. 12–16 och 31.12 kl. 12–15.
Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.