Användningen av AUS gästrum för inkvartering upphör

Från och med den 1 maj 2020 hyrs gästrummen inte ut för inkvartering.
Otakaari 20

AUS utför konditionskartläggningar av sina fastigheter och går samtidigt igenom  lokalernas användningsändamål. I och med kartläggningen finns det behov av att utföra ändringar för en del lokalers användning.

Lokalerna på Otsvängen 20 som använts som gästrum har ursprungligen inte planerats för inkvarteringsbruk. Bland annat motsvarar lokalerna inte de säkerhetsbestämmelser som vi vill följa i fortsättningen. Därför beslutade AUS styrelse på sitt möte den 28 april att  gästrummens  inkvarteringsbruk upphör den 30 april 2020. Från och med den 1 maj 2020 hyrs gästrummen inte ut för inkvartering.

Vi vet att den här förmånliga inkvarteringen har varit en viktig tilläggsservice i samband med flera evenemang och därför kan linjeringen försvåra evenemangsarrangemangshelheten.  Vi vill ändå agera ansvarsfullt och precisera användningen av våra lokaler att enbart gälla  sådan användning som de är ämnade till. I framtiden strävar vi att öppet begrunda olika alternativ för att svara på inkvarteringsbehovet. Vi hör gärna även era idéer. Gästrummen har även använts för nödinkvartering i början av läsåret. Nya  nödinkvarterings- och rådgivningskoncept utreds under våren och sommaren.

Tilläggsinformation: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.