Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Tarinoita kirjastosta

Besöket är endast möjligt för nödvändiga studierelaterade ärenden enligt anvisningarna som gäller var och en. Om besöket kan ordnas ska den överenskomna tidpunkten och platsen följas och man kan inte bli kvar och vistas i byggnaderna.  Annan än förutsedd verksamhet i enlighet med anvisningarna orsakar rikligt med tilläggsarbete vilket minskar arbetstiden för studerandenas egna tjänster.

AUS och universitetet har i god anda  diskuterat möjligheten att öppna lokalerna på campuset för mer omfattande bruk på hösten om det med tanke på omständigheterna är möjligt. Det här lyckas ändå inte om gemensamma tillvägagångssätt och anvisningar inte följs. För tillfället är restriktionerna hårda men om de förändras informeras alldeles säkert om det. Syftet med gemensamma regler är att trygga hälsan och  en jämlik behandling av  studenterna.

Sammanfattning om vad man kan göra och inte kan göra på campuset (15.6.2020)

 • IT-klasser, bibliotek, klassrum, grupparbetsrum och föreningslokaler är inte i bruk.
 • Datorerna är inte i bruk.
 • Utskrifter kan beställas via specialarrangemang och avhämtas från en avhämtningspunkt.
 • Utlåning av böcker sker via en förhandsöverenskommen upphämtningsservice.
 • Studerandeservicen, studiepsykologerna, karriärvägledningen och prästerna betjänar på distans.
 • Användningen av ARTS verkstäder och utlåning av verktyg sker mycket begränsat på ett sätt som  skolan anvisar och prioriterar.
 • För en tentamen eller kurs som ordnas på campuset ska man anlända till en förhandsmeddelad plats vid en förhandsmeddelad tidpunkt.
 • Exam- tentamensakvariet används på ett anvisat, förutsagt sätt.
 • På campuset ordnas urvalsprov 12.6. och 16.6., då annan övrig verksamhet undviks
 • För annan  än ovanstående verksamhet som ändå är nödvändig för studierna behövs ansvarslärarens förordande. Om orsaken anses vara tillräcklig överenskommes tidtabellen för besöket  i god tid på förhand.
 • Unisport, Täffä och Bloc har öppet
 • AUS betjänar på distans eller enligt förhandsöverenskommelse i  Otnäs

Mer information: 

Information för studerande: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle

Övrig information om Aaltos campus: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset

Information om AUS tjänster: https://www.ayy.fi/sv/aalto-universitetets-studentkar-forebygger-coronavirusets-spridning-andringar-i-oppettider-och

Frågor eller önskemål om AUS påverkan?

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, [email protected]

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.