Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Tarinoita kirjastosta

 

Besöket är endast möjligt för nödvändiga studierelaterade ärenden enligt anvisningarna som gäller var och en. Om besöket kan ordnas ska den överenskomna tidpunkten och platsen följas och man kan inte bli kvar och vistas i byggnaderna.  Annan än förutsedd verksamhet i enlighet med anvisningarna orsakar rikligt med tilläggsarbete vilket minskar arbetstiden för studerandenas egna tjänster.

AUS och universitetet har i god anda  diskuterat möjligheten att öppna lokalerna på campuset för mer omfattande bruk på hösten om det med tanke på omständigheterna är möjligt. Det här lyckas ändå inte om gemensamma tillvägagångssätt och anvisningar inte följs. För tillfället är restriktionerna hårda men om de förändras informeras alldeles säkert om det. Syftet med gemensamma regler är att trygga hälsan och  en jämlik behandling av  studenterna.

Sammanfattning om vad man kan göra och inte kan göra på campuset (15.6.2020)

 • IT-klasser, bibliotek, klassrum, grupparbetsrum och föreningslokaler är inte i bruk.
 • Datorerna är inte i bruk.
 • Utskrifter kan beställas via specialarrangemang och avhämtas från en avhämtningspunkt.
 • Utlåning av böcker sker via en förhandsöverenskommen upphämtningsservice.
 • Studerandeservicen, studiepsykologerna, karriärvägledningen och prästerna betjänar på distans.
 • Användningen av ARTS verkstäder och utlåning av verktyg sker mycket begränsat på ett sätt som  skolan anvisar och prioriterar.
 • För en tentamen eller kurs som ordnas på campuset ska man anlända till en förhandsmeddelad plats vid en förhandsmeddelad tidpunkt.
 • Exam- tentamensakvariet används på ett anvisat, förutsagt sätt.
 • På campuset ordnas urvalsprov 12.6. och 16.6., då annan övrig verksamhet undviks
 • För annan  än ovanstående verksamhet som ändå är nödvändig för studierna behövs ansvarslärarens förordande. Om orsaken anses vara tillräcklig överenskommes tidtabellen för besöket  i god tid på förhand.
 • Unisport, Täffä och Bloc har öppet
 • AUS betjänar på distans eller enligt förhandsöverenskommelse i  Otnäs

Mer information: 

Information för studerande: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle

Övrig information om Aaltos campus: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset

Information om AUS tjänster: https://www.ayy.fi/sv/aalto-universitetets-studentkar-forebygger-coronavirusets-spridning-andringar-i-oppettider-och

Frågor eller önskemål om AUS påverkan?

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, [email protected]

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.
Opiskelijakeskuksen sijainti Kemistin korttelissa
Ajankohtaista Publicerat:

Studerandecentrumprojektet pågår

Studerandecentrumet är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin -lärcentret.