Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Tarinoita kirjastosta

 

Besöket är endast möjligt för nödvändiga studierelaterade ärenden enligt anvisningarna som gäller var och en. Om besöket kan ordnas ska den överenskomna tidpunkten och platsen följas och man kan inte bli kvar och vistas i byggnaderna.  Annan än förutsedd verksamhet i enlighet med anvisningarna orsakar rikligt med tilläggsarbete vilket minskar arbetstiden för studerandenas egna tjänster.

AUS och universitetet har i god anda  diskuterat möjligheten att öppna lokalerna på campuset för mer omfattande bruk på hösten om det med tanke på omständigheterna är möjligt. Det här lyckas ändå inte om gemensamma tillvägagångssätt och anvisningar inte följs. För tillfället är restriktionerna hårda men om de förändras informeras alldeles säkert om det. Syftet med gemensamma regler är att trygga hälsan och  en jämlik behandling av  studenterna.

Sammanfattning om vad man kan göra och inte kan göra på campuset (15.6.2020)

 • IT-klasser, bibliotek, klassrum, grupparbetsrum och föreningslokaler är inte i bruk.
 • Datorerna är inte i bruk.
 • Utskrifter kan beställas via specialarrangemang och avhämtas från en avhämtningspunkt.
 • Utlåning av böcker sker via en förhandsöverenskommen upphämtningsservice.
 • Studerandeservicen, studiepsykologerna, karriärvägledningen och prästerna betjänar på distans.
 • Användningen av ARTS verkstäder och utlåning av verktyg sker mycket begränsat på ett sätt som  skolan anvisar och prioriterar.
 • För en tentamen eller kurs som ordnas på campuset ska man anlända till en förhandsmeddelad plats vid en förhandsmeddelad tidpunkt.
 • Exam- tentamensakvariet används på ett anvisat, förutsagt sätt.
 • På campuset ordnas urvalsprov 12.6. och 16.6., då annan övrig verksamhet undviks
 • För annan  än ovanstående verksamhet som ändå är nödvändig för studierna behövs ansvarslärarens förordande. Om orsaken anses vara tillräcklig överenskommes tidtabellen för besöket  i god tid på förhand.
 • Unisport, Täffä och Bloc har öppet
 • AUS betjänar på distans eller enligt förhandsöverenskommelse i  Otnäs

Mer information: 

Information för studerande: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle

Övrig information om Aaltos campus: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset

Information om AUS tjänster: https://www.ayy.fi/sv/aalto-universitetets-studentkar-forebygger-coronavirusets-spridning-andringar-i-oppettider-och

Frågor eller önskemål om AUS påverkan?

Minna Mäkitalo, påverkansexpert, [email protected]

Tarmo Kivioja, styrelsemedlem, [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2021. Ansökningstiden börjar den 23 september 2020 kl. 12.00 och löper ut den 7 oktober 2020 kl. 12.00, då ansökningarna ska vara inlämnade.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Hyresanvisningarna för AUS lokaler har uppdaterats

På grund av coronaviruset och gemenskapens trygghet har vi varit tvungna att uppdatera användningsbegränsningarna för AUS evenemangslokaler.