Antti Ilmavirta vald till Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare

AUS delegation valde Antti Ilmavirta till AUS verksamhetsledare på sitt möte 20.4.2022. Ilmavirta inleder sin uppgift 3 maj.
Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta, 36, som valdes till Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare har verkat som LUT-universitetets studentkårs LTKY:s generalsekreterare åren 2016–2021. Han studerar automations- och systemteknik vid Aalto-universitetet och slutför sitt diplomarbete som han gjort för Tekniikan Akateemiset TEK.  Ilmavirta beskriver sig själv som en långvarig föreningsaktiv, sångare och teknolog.

Ilmavirta är mycket glad över sin nya uppgift som AUS verksamhetsledare och väntar på att få göra konkreta saker för att befrämja världens bästa studentliv.

”Det är fantastiskt att få göra arbete för en kär gemenskap. Jag upplever att jag fått väldigt mycket av Aaltogemenskapen så nu är det fint att få ge tillbaka”, gläder sig Ilmavirta.

Gemenskaplighet och mångvetenskaplighet är enligt Ilmavirta Aaltogemenskapens styrkor. Han önskar att alla phuxar skulle hitta sin egen plats i gemenskapen och få kraft vid sidan av studierna, och att studenternas röst skulle höras allt starkare i samhället i framtiden.

”Vi är glada över att vi får Antti i AUS arbetsgemenskap. Han har stark erfarenhet av motsvarande uppgifter och synpunkter om studentkårens ledning”, säger AUS styrelseordförande Otto Usvajärvi.

Rekryteringen av verksamhetsledaren inleddes i årsskiftet 2021–2022. AUS delegation beslutade på sitt möte i februari om rekryteringsprocessen och rekryteringsgruppens sammansättning.  Rekryteringsgruppen som ansvarade för förhandsgallringen bestod av fyra delegationsmedlemmar. Rekryteringsgruppen gick igenom de sökande och intervjuade sex kandidater i början. I och med intervjuerna och lämplighetsbedömningen förslog rekryteringsgruppen två kandidater för fortsättning, vilka delegationen intervjuade i april före beslutet.

 

Tilläggsinformation:

Otto Usvajärvi, AUS styrelseordförande

+358 50 342 8663

otto.usvajarvi(a)ayy.fi

 

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 15 000 studerande inom teknik, ekonomi och konst. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
Teemu Palkki blogikuva
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Artsstudenternas budskap får inte förbli ohörd

Den här våren har studenternas demonstrationer i Väre inte kunnat förbli obemärkta. Sakkunniga i utbildningspolitik Teemu Palkki belyser studentkårens synpunkter på högskolan för konst och designs situation.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2022

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 8.8.2022-8.1.2023.
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2022

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.