Antti Ilmavirta vald till Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare

AUS delegation valde Antti Ilmavirta till AUS verksamhetsledare på sitt möte 20.4.2022. Ilmavirta inleder sin uppgift 3 maj.
Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta, 36, som valdes till Aalto-universitetets studentkårs verksamhetsledare har verkat som LUT-universitetets studentkårs LTKY:s generalsekreterare åren 2016–2021. Han studerar automations- och systemteknik vid Aalto-universitetet och slutför sitt diplomarbete som han gjort för Tekniikan Akateemiset TEK.  Ilmavirta beskriver sig själv som en långvarig föreningsaktiv, sångare och teknolog.

Ilmavirta är mycket glad över sin nya uppgift som AUS verksamhetsledare och väntar på att få göra konkreta saker för att befrämja världens bästa studentliv.

”Det är fantastiskt att få göra arbete för en kär gemenskap. Jag upplever att jag fått väldigt mycket av Aaltogemenskapen så nu är det fint att få ge tillbaka”, gläder sig Ilmavirta.

Gemenskaplighet och mångvetenskaplighet är enligt Ilmavirta Aaltogemenskapens styrkor. Han önskar att alla phuxar skulle hitta sin egen plats i gemenskapen och få kraft vid sidan av studierna, och att studenternas röst skulle höras allt starkare i samhället i framtiden.

”Vi är glada över att vi får Antti i AUS arbetsgemenskap. Han har stark erfarenhet av motsvarande uppgifter och synpunkter om studentkårens ledning”, säger AUS styrelseordförande Otto Usvajärvi.

Rekryteringen av verksamhetsledaren inleddes i årsskiftet 2021–2022. AUS delegation beslutade på sitt möte i februari om rekryteringsprocessen och rekryteringsgruppens sammansättning.  Rekryteringsgruppen som ansvarade för förhandsgallringen bestod av fyra delegationsmedlemmar. Rekryteringsgruppen gick igenom de sökande och intervjuade sex kandidater i början. I och med intervjuerna och lämplighetsbedömningen förslog rekryteringsgruppen två kandidater för fortsättning, vilka delegationen intervjuade i april före beslutet.

Tilläggsinformation:

Otto Usvajärvi, AUS styrelseordförande

+358 50 342 8663

otto.usvajarvi(a)ayy.fi

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 15 000 studerande inom teknik, ekonomi och konst. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.