Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

Two hands pictured writing in notebooks.

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.

Stipendierna riktar sig i första hand till examensstuderande vid Aalto-universitetet och de som inte är berättigade till socialskyddstöd (till exempel via FPA). I ansökningen beaktas speciellt sökandens ekonomiska situation och undantagstillståndets inverkan på förlusten av försörjningen. För att vara berättigad till bidraget ska den sökande fortsätta sina studier vid Aalto-universitetet höstterminen 2020. Bidragssumman är boendekostnadsbunden och täcker hyran för maximalt tre månader (maximalt upp till 1 500 euro).

Ansökan är öppen 22.6.-30.6. I början av juli fattas beslut och meddelas om bidragen.

Ansökningarna behandlas i en utdelningskommitté som AUS delegation utsett. Ansökningarna bedöms konfidentiellt, behovsprövat och fall för fall.

Hitta stipendieansökningsblanketten här

Dataskyddsbeskrivningen för blanketten

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.
Opiskelijakeskuksen sijainti Kemistin korttelissa
Ajankohtaista Publicerat:

Studerandecentrumprojektet pågår

Studerandecentrumet är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin -lärcentret.