Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

Two hands pictured writing in notebooks.

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.

Stipendierna riktar sig i första hand till examensstuderande vid Aalto-universitetet och de som inte är berättigade till socialskyddstöd (till exempel via FPA). I ansökningen beaktas speciellt sökandens ekonomiska situation och undantagstillståndets inverkan på förlusten av försörjningen. För att vara berättigad till bidraget ska den sökande fortsätta sina studier vid Aalto-universitetet höstterminen 2020. Bidragssumman är boendekostnadsbunden och täcker hyran för maximalt tre månader (maximalt upp till 1 500 euro).

Ansökan är öppen 22.6.-30.6. I början av juli fattas beslut och meddelas om bidragen.

Ansökningarna behandlas i en utdelningskommitté som AUS delegation utsett. Ansökningarna bedöms konfidentiellt, behovsprövat och fall för fall.

Hitta stipendieansökningsblanketten här

Dataskyddsbeskrivningen för blanketten

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2021. Ansökningstiden börjar den 23 september 2020 kl. 12.00 och löper ut den 7 oktober 2020 kl. 12.00, då ansökningarna ska vara inlämnade.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Hyresanvisningarna för AUS lokaler har uppdaterats

På grund av coronaviruset och gemenskapens trygghet har vi varit tvungna att uppdatera användningsbegränsningarna för AUS evenemangslokaler.