Allmänt bostadsbidrag har utmanat kompisboende-det kan ändå vara ett gott alternativ för dig

Övergången till allmänt bostadsbidrag år 2017 har försvårat situationen för studenter som bor tillsammans. Studenter som har ett gemensamt hyresavtal tolkas som ett hushåll av FPA. Det betyder att de som bor tillsammans ansöker om bostadsbidrag tillsammans och bostadsbidraget fastställs utifrån deras sammanlagda inkomster. Det kan ändå vara ett gott alternativ för dig.
Atlantinkatu 7_4

Få bostad snabbare, delat boende inverkar nödvändigtvis inte ens på ditt bidragsbelopp

Du kan få en kompisbostad snabbare än en enrummare. AUS har större lägenheter som lämpar sig för kompisar, sammanlagt 430 tvåor, treor och fyror i Otnäs och 120 i övriga huvudstadsregionen. Kötiden för dessa är en av de kortaste; endast 96 dagar (jfr. alla bostadstyper 186 dagar). Möjligtvis alltså hälften så lång!

”  Årstiden och andra som köar inverkar givetvis på hur lång kötiden är till bostaden du söker”, kommenterar boenderådgivare Saila Rappumäki. 

”Och ofta går studenter med familj före i kön för större bostäder tack vare barnpoängen”, ifyller Sallas kollega Peppi Reinikka.

Om båda är berättigade till bostadsbidrag inverkar delat boende nödvändigtvis inte på ditt bostadsbidragsbelopp. Allmänt bostadsbidrag betalas till ett låginkomsthushåll för att underlätta boendekostnaderna. FPA betalar allmänt bostadsbidrag för boendeutgifter. När ni bildar ett hushåll kan ni få allmänt bostadsbidrag tillsammans om ni båda är berättigade till det. Om ingendera har inkomster som överskrider gränserna är ni berättigade till bostadsbidrag som hushåll. Med räknaren på FPA:s webbplats (på finska) kan ni enkelt kontrollera er rätt till bostadsbidrag och hur mycket bidrag ni kan få.

Alternativ för kompisarnas separata hyresavtal/gemensamma hyresavtal

De som bor i AUS kompisbostäder gör upp ett gemensamt hyresavtal, vilket ibland upplevs vara krångligt beträffande allmänt bostadsbidrag. Dock är det gemensamma hyresavtalet  starkt motiverat, varför AUS inte har velat ändra sin praxis.

”Vi har främst tänkt på studenternas  boenderättigheter. Lösningen upplevs som det enda vettiga alternativet ur studenternas perspektiv. På det sättet kan vi möjliggöra många slags boende och kompisboende”, säger boendesakkunniga Kirsi Veijola.

 För separata hyresavtal finns huvudsakligen två alternativ, varav båda upplevs dåliga.

Med huvudhyresgäst-underhyresgäst - arrangemanget skulle bostaden hyras ut för en huvudhyresgäst som skulle kunna ta underhyresgäster för vilka huvudhyresgästen skulle göra upp egna hyresavtal. Huvudhyresgästen är i sista hand ansvarig för att bostadshyran betalas i sin helhet. Utmaningarna med huvudhyresgäst-underhyresgästarrangemanget kan ändå vara situationer där huvudhyresgästen belastas av underhyresgästens hyresbetalningsproblem - huvudhyresgästen måste betala hela hyran till hyresvärden oberoende av om underhyresgästerna skulle ha betalat sin andel till hen. Även huvudhyresgästens eventuella betalningsproblem skulle komma som en överraskning för underhyresgästen.

I hyreslagen finns egna bestämmelser för underhyresförhållande, till exempel uppsägningstider och begränsningar för besittningsrätt som båda avtalsparter borde vara medvetna om och ha kontroll över. Att verka som hyresvärd utgör alltid en risk för studenten. AUS måste även beakta både ARA:s begränsningar och AUS bostadskommittés mål att erbjuda en bostad för så många av AUS medlemmar som möjligt. Enligt ARA:s anvisning om val av hyresgäst borde AUS bostäder erbjudas för dem som har det största bostadsbehovet, de lägsta inkomsterna och minst förmögenhet. AUS har enligt hyreslagen inte möjlighet att påverka vem människorna tar som underhyresgäster. Vi kan inte heller påverka om underhyresgästerna är AUS medlemmar.

I rumsmässiga avtal- modellen skulle tvåor bli studentrum. När avtalen är  separata så är de inte  beroende av varandra. Allt fungerar första gången när bostaden erbjuds som kompisbostad men utmaningarna börjar när en av invånarna flyttar ut. Mer sällan händer att båda kompisarna flyttar ut samtidigt då bostaden skulle kunna erbjudas direkt till följande kompisgäng. Kompisbyte skulle kunna göras till bostaden vilket även i nuläget är möjligt, alltså en kompis som redan bor  i AUS bostad, skulle kunna flytta in. Men ofta finns inte en sådan kompis. Om AUS skulle möjliggöra separata avtal skulle AUS vara tvungen att erbjuda det ledigblivna rummet till följande i  studentrumskön om kompisbyte inte sker.

AUS överväger kontinuerligt hur hyresavtalen och boendebestämmelserna skulle fungera bäst för studenterna. Då de här alternativen är olönsamma för studenterna har AUS beslutat att fortsätta med gemensamt hyresavtal- modellen.
 

Linjeringar för boende för studenternas bästa

Enligt AUS definieras hushåll inte förnuftigt i reformen för allmänt bidrag. Ändå är det viktigt att studenterna får ta del av allmänt bostadsbidrag liksom alla andra medborgare. Tack vare det får studenterna bostadsbidrag året om och inte enbart enligt studiemånader.

AUS fortsätter sitt påverkningsarbete så att FPA:s definition på hushåll skulle förändras. Samtidigt strävar vi att utveckla våra egna processer och verksamhetsstyrande stadgar, så att bättre boende kan möjliggöras för medlemmarna.

Ändringsförslagen gällande reglementet för boende godkändes på delegationsmötet 11.12. Syftet med dem är att befrämja kollektivt boende och försnabba kompisbyte både till studentrum och kompisbostäder. Ändringarna markerade:

  • Tillägg till 8§, Undantag för ansökningsförfarandet:
    En invånare i ett studentrumskomplex har rätt att föreslå en ny hyresgäst för ett ledigslaget studentrum bland de AUS medlemmar som har boenderätt.  Den föreslagna hyresgästen bör ha ett första hyresförhållande med AUS sedan tidigare. 
  • Tillägg till 10 §, Karens vid godkänt bostadserbjudande:
    När en bostadssökande tar emot en av AUS bostäder kommer han/hon inte att bli erbjuden en ny AUS-bostad från samma bostadsgrupp förrän hyresförhållandet varat i minst sex (6) månader.  Karenstiden på  sex (6) månader kan avvikas från om det är fråga om ett kompisbyte eller kompisförslag till ett studentrum.

Ändringarna träder i kraft 1.2.2020. Läs noggrannare om ändringarna i delegationsmötesmaterialet. Noggrannare anvisningar för  kompisförslag till  studentrum läggs till på webbplatsen under nästa år. Om ni har frågor, ta kontakt med boenderådgivarna per e-post [email protected] eller titta in på kontoret.

Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Aktuellt
kerrostalo
Administrativ dokumenten
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.