Yleinen asumistuki on haastanut kaverin kanssa asumista - se voi silti olla sinulle hyvä vaihtoehto

Yleisen asumistuen piiriin siirtyminen vuonna 2017 on tarkoittanut yhdessä asuvien opiskelijoiden tilanteen vaikeutumista. Yhdessä yhteisellä vuokrasopimuksella asuvat opiskelijat tulkitaan Kelalla yhdeksi ruokakunnaksi. Tämä tarkoittaa, että yhdessä asuvat hakevat yhdessä asumistukea ja asumistuki määräytyy sen perusteella, kuinka paljon heillä on yhteensä tuloja. Se voi silti olla sinulle hyvä vaihtoehto.
Atlantinkatu 7_4

Nopeammin asukkaaksi eikä yhteisasuminen välttämättä edes vaikuta tukesi määrään

Kaveriasuntoon voit päästä nopeammin kuin yksiöön. AYY:lla on kavereille sopivia isompia asuntoja, kaksioita, kolmioita ja neliöitä yhteensä noin 430 Otaniemessä ja 120 muualla pääkaupunkiseudulla. Keskimäärin näihin jonotusaika on yksi lyhyimmistä; vain 96 päivää (vrt. kaikki asuntotyypit 186 päivää). Mahdollisesti siis puolet lyhyempi!

"Toki se riippuu hyvin paljon vuodenajasta ja muista jonottajista, minkä pituinen jonotusaika hakemaasi asuntoon on", kommentoi asumisneuvoja Saila Rappumäki. 

"Ja usein perheelliset menevät lapsipisteiden ansiosta isoimpien asuntojen jonossa etusijalle", täydentää Sailan kollega Peppi Reinikka.

Mikäli molemmat ovat oikeutettuja asumistukeen, ei yhdessä asuminen vaikuta asumistukesi määrään. Yleistä asumistukea maksetaan pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Muodostaessanne ruokakunnan voitte saada yhdessä yleistä asumistukea, jos olette molemmat siihen oikeutettuja. Mikäli kummallakaan ei ole rajojen yli meneviä tuloja, olette ruokakuntana oikeutettuja asumistukeen. Kelan sivuilta löytyvällä laskurilla voitte helposti tarkastaa oikeutenne asumistukeen, ja sen paljonko sitä voitte saada.

 

Miksei erillisiä vuokrasopimuksia kavereille?

AYY:n kaveriasunnoissa asuvat tekevät yhteisen vuokrasopimuksen ja tämä koetaan välillä hankalaksi yleisen asumistuen kanssa. Yhteiselle vuokrasopimukselle on silti vankat perusteet, joiden takia AYY ei ole halunnut muuttaa käytäntöjä.

"Opiskelijoiden asumisen oikeuksia tässä on lähtökohtaisesti mietitty. Tämä ratkaisu koetaan opiskelijoiden kannalta ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi. Tällä tavalla mahdollistamme monenlaista asumista ja kaverin kanssa asuminen on mahdollista", sanoo asumisen asiantuntija Kirsi Veijola.

Pääsääntöisesti vaihtoehtoja erillisille vuokrasopimuksille on kaksi, jotka molemmat koetaan huonoksi.

Päävuokralainen–alivuokralainen -järjestelyllä asunto vuokrattaisiin yhdelle päävuokralaiselle, joka voisi ottaa asuntoon alivuokralaisia, joille päävuokralainen tekisi omat vuokrasopimukset. Päävuokralainen on viime kädessä vastuussa siitä, että asunnon vuokra kokonaisuudessaan maksetaan. Päävuokralainen–alivuokralainen -järjestelyssä haasteena voivatkin olla tilanteet, joissa alivuokralaisten vuokranmaksuongelmat kasautuvat päävuokralaiselle – päävuokralaisen on maksettava koko vuokra vuokranantajalleen siitäkin huolimatta, että alivuokralaiset eivät olisi maksaneet hänelle osuuttaan. Myös mahdolliset päävuokralaisen maksuongelmat tulisivat yllätyksenä alivuokralaiselle.

Huoneenvuokralaissa on omat säädökset koskien alivuokrasuhdetta, esimerkiksi irtisanomisajat ja hallintaoikeuteen liittyvät rajoitukset, jotka molempien sopimusosapuolten tulisi tietää ja hallita. Vuokranantajana toimiminen on opiskelijalle aina riski. AYY:n on myös huomioitava sekä ARA:n rajoitukset sekä AYY:n asuntotoiminnan tavoitteet tarjota asunto mahdollisimman monelle AYY:n jäsenelle. ARA:n asukasvalinnan ohjeistuksen mukaan AYY:n asuntoja tulisi tarjota niille, joilla on suurin asunnontarve, pienimmät tulot ja vähiten varallisuutta. AYY:llä ei ole huoneenvuokralain mukaan mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ketä ihmiset ottavat alivuokralaisekseen. Emme myöskään voisi vaikuttaa siihen, ovatko alivuokralaiset AYY:n jäseniä.

Huonekohtaiset sopimukset -mallissa kaksiot muuttuisivat soluasunnoiksi. Sopimuksien ollessa erillisiä ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kaikki toimii ensimmäisellä kerralla, kun asunto tarjotaan kimppakämpäksi, mutta haasteet alkavat siinä vaiheessa, kun yksi asukkaista muuttaa pois. Harvemmin käy niin, että molemmat kaverit muuttavat yhtä aikaa pois, jolloin asunto voitaisiin suoraan tarjota seuraavalle kaveriporukalle. Asuntoon voitaisiin tehdä, nykyäänkin mahdollinen, kaverinvaihto, eli asuntoon voisi muuttaa kaveri, joka asuu jo valmiiksi AYY:llä. Hyvin usein tällaista kaveria ei kuitenkaan löydy. Erilliset sopimukset mahdollistaessaan AYY:n olisi pakko tarjota tyhjenevä huone solujonosta seuraavalle, jos kaverinvaihtoa ei tehdä.

AYY punnitsee jatkuvasti miten vuokrasopimukset ja asumisensäännökset toimivat opiskelijoille parhaiten. Näiden vaihtoehtojen ollessa opiskelijoille epäedullisia, AYY on päättänyt jatkaa yhteisten vuokrasopimusten mallilla.

 

Asumisen linjauksia opiskelijoiden parhaaksi

Yleisen asumistuen uudistuksessa ei ruokakunnan määritelmä ole AYY:n mielestä järkevä. Silti on tärkeää, että opiskelijat pääsivät kaikille kansalaisille saman asumistuen piiriin. Tämän ansiosta opiskelijat saavat asumistukea ympäri vuoden eikä pelkästään opiskelukuukausien mukaan.

AYY jatkaa vaikuttamistyötä, jotta Kelan käyttämä ruokakunnan määritelmä muuttuisi. Samalla pyrimme kehittämään omia prosessejamme sekä toimintaamme ohjaavia sääntöjä, jotta voimme mahdollistaa parempaa asumista jäsenille.

 

Muutosehdotuksia asumisen ohjesääntöön hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 11.12. Näiden tarkoituksena on edistää yhteisöllistä asumista sekä nopeuttaa kaverin vaihtamista sekä soluasuntoihin että kaverikämppiin. Muutokset korostettuina:

  • Lisäys pykälään 8§, Poikkeukset hakumenettelyssä:
    Soluasuntokokonaisuudessa asuvalla on oikeus ehdottaa soluasuntokokonaisuudesta vapautuvaan huoneeseen uutta vuokralaista AYY:n asumisoikeutetuista jäsenistä. Ehdotettavalla vuokralaisella on oltava ennestään ensivuokrasuhde AYY:n kanssa. 
  • Lisäys pykälään10 §, Asunnon vastaanottamisen aiheuttama karenssi:
    Kun asunnonhakija ottaa vastaan AYY:n asunnon, hänelle ei tarjota uutta AYY:n asuntoa samasta asuntoryhmästä ennen kuin vuokrasuhde on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Kuuden (6) kuukauden karenssista voidaan poiketa, mikäli kyseessä on kaverinvaihto tai kaverin ehdottaminen soluasuntoon.
     

Nämä muutokset tulevat voimaan 1.2.2020. Lue muutoksista tarkemmin edustajiston kokousmateriaaleista. Tarkemmat ohjeet kaverin ehdottamisesta soluun lisätään nettisivuille ensi vuoden puolella. Mikäli näistä tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä asumisneuvojiin sähköpostitse [email protected] tai piipahda toimistolle käymään.

kerrostalo

Asuntotoimintaa koskevat säännöt ja strategia

Asumisen ohjesääntö, järjestyssäännöt, linjapaperi ja kiinteistöstrategia.

Hallinnolliset asiakirjat
Uusi asukas

Kysy asumisesta

Mietityttääkö joku asia asumiseen tai AYY:n asuntoihin liittyen?

Asuminen
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1

AYY live

AYY:n livestä voit seurata muun muassa edustajiston kokouksia.

Ajankohtaista
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Uudistunut Opiskelijakulttuurimuseo tuo yhteen Aalto-yhteisön opiskelijakulttuurit

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämä museo uudistuu, ja samalla museon nimi vaihtuu. Aiemmin Polyteekkarimuseona toiminut museo on jatkossa nimeltään Opiskelijakulttuurimuseo.
Kartalle sijoitettu Miestentie, Opiskelijakeskus ja Otakaari
Ajankohtaista Julkaistu:

Otaniemen uusia asuntohankkeita työstetään kiinteistösektorilla

Miestentiellä ja Otakaarella on eri vaiheissa eteneviä suunnitelmia opiskelija-asuntojen rakentamiseksi. Yhteensä Otaniemeen on suunnitteilla jopa tuhat uutta asuntoa. Kaavojen ja suunnitelmien etenemisestä riippuen kaikkien kohteiden valmistuminen on mahdollista 2020-luvun aikana.
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Julkaistu:

Usein kysyttyä asumisesta ja jäsenpalveluista kesällä 2021

Täältä löydät vastauksen useimpiin kevään ja kesän aikana opiskelijoita mietityttäviin kysymyksiin koskien asunnonhakua, opiskelijakorttia ja jäsenmaksua.
Otaniemen kampuksella fukseja orientaatioviikolla.
Ajankohtaista Julkaistu:

Turvallisten tapahtumien järjestäminen - ohjeistus AYY:n järjestöille

Tämä ohjeistus sisältää AYY:n ohjeet ja suositukset järjestöille tapahtumien järjestämisestä koronavirusepidemian aikana.