Administrativ dokumenten

Administrativ stadgar

Stadgar för Aalto-universitetes studentkår

Delegationens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning

Förvaltnings- och ekonomireglemente

Hallopedreglemente

Valordning

Polytekarmuseets reglemente

Reglemente Hedersrådet

Fastighetsstrategi 2017–2021 (–2026): AUS bostäder – studenternas hem

Language Regulation

Tulkinnat säännöistä

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat