Aalto-universitetets studentkårs moderniserade museum kan besökas på hösten

Aalto-universitetets studentkårs moderniserade museum kan besökas på hösten
Polyteekkarimuseo

Polytekarmuseet som verkar i samband med Aalto-universitetets studentkår moderniseras och likaså dess verksamhet. Moderniseringen skapar ett nutidsmuseum som tjänar och representerar hela gemenskapen. Syftet med museet är att presentera studentkulturen vid Aalto. Efter renoveringen som färdigställs i början av hösten öppnar museet sina dörrar bättre än det var innan renoveringen och museet fungerar också som ett skyltfönster för hela Aaltogemenskapen. Det ger alla intresserade möjlighet att bekanta sig med Aaltos unika och starka studentkultur och presentera sin egen studietids  stolthetsorsaker.

Polytekarmuseet grundades år 1958 på Wanha Poli för att arkivera TH- studenternas känslor och blunder. Verksamheten har fortsatt med frivilligkrafter i redan över sextio år. Under den tiden har museet flyttat från Helsingfors till Otnäs, några gånger inom Otnäs och till sist flyttat in i sina nuvarande lokaler i den gamla kolkällaren på Bistervägen 3. Under årens lopp har samlingarna förkovrats med föremålsdonationer som utställningarna nästan utan undantag består av.

För att grundutställningen ska kunna utvidgas och alla aaltoiter stolt hitta sig representerade är alla nuvarande och tidigare aaltoiter oberoende av studiebakgrund mycket välkomna att dela  med sig av sina erfarenheter! Den nuvarande Aaltogemenskapen är betydligt mångsidigare än den studerandekår som grundade museet och AUS museets uppgift är att tjäna gemenskapen så täckande som möjligt. Samlingarna, utställningarna och rundturerna består av historier som museiaktiva hört och av donationer som museet fått, varför materialet som samlats under åren är teknologbaserat.

Museet som drivs av studenterna själva och som berättar om studentkulturen är världens bästa och den enda av sin art, åtminstone enligt UNESCO:s internationella museiråd. Museet skulle inte kunna verka utan sina hängivna frivilliga som outtröttligt upprätthåller och utvecklar museet. I samband med att grundutställningen utvidgas granskas museiidentiteten på nytt från namnbyte till verksamhetmetoder. Museiverksamheten är öppen för alla intresserade och det finns sätt att vara med  och driva museivardagen för alla.

Om samhällssituationen tillåter firas invigningen av det så gott som nya museet med lokaler i slutet av augusti just innan den nya terminen börjar. Alla aaltoiter med närstående och vem som helst intresserad av världens bästa studentliv är välkommen på besök! Noggrannare information om festligheterna publiceras senare under sommaren på AUS och Polytekarmuseet informationskanaler. Medan vi väntar på festen koncentrerar vi oss på att finslipa museets nya identitet och tillvägagångssätt samt samlar in berättelser från alla studentlivsstigar. Tveka inte att ta kontakt gällande vilket som helst ärende!

Hjälp oss bilda museet genom att svara på en kort enkät!

Förfrågningar och kontakt

Elina Nieminen, Generaldirektör, stf Museidirektör
Rasmus Ruohola, Polytekarmuséets assistent

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.