Aalto-universitetets studentkårs moderniserade museum kan besökas på hösten

Aalto-universitetets studentkårs moderniserade museum kan besökas på hösten
Polyteekkarimuseo

Polytekarmuseet som verkar i samband med Aalto-universitetets studentkår moderniseras och likaså dess verksamhet. Moderniseringen skapar ett nutidsmuseum som tjänar och representerar hela gemenskapen. Syftet med museet är att presentera studentkulturen vid Aalto. Efter renoveringen som färdigställs i början av hösten öppnar museet sina dörrar bättre än det var innan renoveringen och museet fungerar också som ett skyltfönster för hela Aaltogemenskapen. Det ger alla intresserade möjlighet att bekanta sig med Aaltos unika och starka studentkultur och presentera sin egen studietids  stolthetsorsaker.

Polytekarmuseet grundades år 1958 på Wanha Poli för att arkivera TH- studenternas känslor och blunder. Verksamheten har fortsatt med frivilligkrafter i redan över sextio år. Under den tiden har museet flyttat från Helsingfors till Otnäs, några gånger inom Otnäs och till sist flyttat in i sina nuvarande lokaler i den gamla kolkällaren på Bistervägen 3. Under årens lopp har samlingarna förkovrats med föremålsdonationer som utställningarna nästan utan undantag består av.

För att grundutställningen ska kunna utvidgas och alla aaltoiter stolt hitta sig representerade är alla nuvarande och tidigare aaltoiter oberoende av studiebakgrund mycket välkomna att dela  med sig av sina erfarenheter! Den nuvarande Aaltogemenskapen är betydligt mångsidigare än den studerandekår som grundade museet och AUS museets uppgift är att tjäna gemenskapen så täckande som möjligt. Samlingarna, utställningarna och rundturerna består av historier som museiaktiva hört och av donationer som museet fått, varför materialet som samlats under åren är teknologbaserat.

Museet som drivs av studenterna själva och som berättar om studentkulturen är världens bästa och den enda av sin art, åtminstone enligt UNESCO:s internationella museiråd. Museet skulle inte kunna verka utan sina hängivna frivilliga som outtröttligt upprätthåller och utvecklar museet. I samband med att grundutställningen utvidgas granskas museiidentiteten på nytt från namnbyte till verksamhetmetoder. Museiverksamheten är öppen för alla intresserade och det finns sätt att vara med  och driva museivardagen för alla.

Om samhällssituationen tillåter firas invigningen av det så gott som nya museet med lokaler i slutet av augusti just innan den nya terminen börjar. Alla aaltoiter med närstående och vem som helst intresserad av världens bästa studentliv är välkommen på besök! Noggrannare information om festligheterna publiceras senare under sommaren på AUS och Polytekarmuseet informationskanaler. Medan vi väntar på festen koncentrerar vi oss på att finslipa museets nya identitet och tillvägagångssätt samt samlar in berättelser från alla studentlivsstigar. Tveka inte att ta kontakt gällande vilket som helst ärende!

Hjälp oss bilda museet genom att svara på en kort enkät!

Förfrågningar och kontakt

Elina Nieminen, Generaldirektör, stf Museidirektör
Rasmus Ruohola, Polytekarmuséets assistent

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Du kan kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Rantasaunan valmis terassi
Ajankohtaista Publicerat:

Terrass till strandbastun och grill till Byns vardagsrum

Under det gångna året fick vi en terrass framför strandbastun och en grill framför byns vardagsrum. Terrasstalkot organiserades av Elingenjörsgillet för att fira deras 100-årsjubileum, och grillen byggdes av Campussektionen.
Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Det reformerade Museet för studerandekultur för samman Aalto-gemenskapens studerandekulturer

Museet som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller genomgår en omvandling, och samtidigt ändras museets namn. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, är i fortsättningen Museet för studerandekultur.
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2021

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.