Aalto-universitetets studentkår inhiberar höstens massevenemang

Aalto-universitetets studentkårs styrelse inhiberar höstens stora studentevenemang på grund av coronaviruset. Sitsar, fester, appron och festivaler ordnas inte som fysiska evenemang. AUS utreder möjligheten att ordna alternativa trygga evenemang.
Kuvapankki_Sitsit_1

 

AUS styrelse har beslutat att inhibera majoriteten av höstens evenemang på grund av coronaviruset. Från och med den 28 augusti ordnas publikevenemang endast om THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis kan beaktas. Sistar, fester, massorienteringsevenemang och festivaler ordnas inte som fysiska evenemang eftersom smittorisken är stor på grund av evenemangens karaktär. AUS anvisar även studentföreningarna att följa myndighetsanvisningar.

AUS meddelade tidigare i augusti att AUS10-årsfesten och årsfestveckan flyttas till maj nästa år och att de fysiska evenemangen  Aalto Afterparty och Otnäsorienteringen inhiberas. Dessutom inhiberas följande av höstens evenemang:

Poli & Dipoli Appro

Stadsorienteringen

ISOsits, International sits, Gulnäbbarnas festsits och sångtävlingssitsen.

Teknologtraditionsfesten och sillfrukosten

Mössnedläggning i Dipoli

Hugogalan

Supersillis

Otnäs natt

AUS utreder möjligheten att ordna alternativa trygga evenemang. Under hösten 2020 ordnar AUS enbart sådana evenemang  som till  konceptet, evenemangsplatsen, storleksklassen och deltagarantalet är trygga och möjliggör att evenemangsarrangörer och deltagare kan följa aktuella myndighetsanvisningar.

På AUS evenemang kommer att undvikas  situationer som gör det utmanande att följa säkerhetsavstånd och upprätthålla god handhygien.  Sådana evenemang är till exempel evenemang med riklig alkoholkonsumtion, sjungande nära varandra samt stora folkmassors sammankomster inomhus.  

”Deltagarnas och evenemangsarrangörernas trygghet är av största vikt för oss. Inhiberingar är förargliga men vi vill inte ta risken att någon skulle insjukna på vårt evenemang. Vi utreder alternativa sätt för  att ordna  trygga evenemang och upprätthålla gemenskaplighet”, berättar AUS styrelsemedlem Christian Segercrantz.

 

Tilläggsinformation:

Christian Segercrantz, styrelsemedlem, ansvarsområden gemenskapen, frivilliga, kommunikation, digitalisering / [email protected] / +358 40 056 6668

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Fick du flyttarens infobrev till din epost? Om inte, kan du kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Publicerat:

Allmännycklarna tas från slottsvärdarna - ge reservnyckeln till din kompis i grannen

AUS styrelse har idag på sitt möte 06/2021 beslutat ta allmännycklarna av slottsvärdarna och utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande ansökning av studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning

AYY söker de sista studentrepresentanterna för år 2021.
Ajankohtaista Publicerat:

AUS valde studentrepresentanter för 2021

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte den 17 december studentrepresentanterna för år 2021.