Aalto-universitetets studentkår inhiberar höstens massevenemang

Aalto-universitetets studentkårs styrelse inhiberar höstens stora studentevenemang på grund av coronaviruset. Sitsar, fester, appron och festivaler ordnas inte som fysiska evenemang. AUS utreder möjligheten att ordna alternativa trygga evenemang.
Kuvapankki_Sitsit_1

AUS styrelse har beslutat att inhibera majoriteten av höstens evenemang på grund av coronaviruset. Från och med den 28 augusti ordnas publikevenemang endast om THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis kan beaktas. Sistar, fester, massorienteringsevenemang och festivaler ordnas inte som fysiska evenemang eftersom smittorisken är stor på grund av evenemangens karaktär. AUS anvisar även studentföreningarna att följa myndighetsanvisningar.

AUS meddelade tidigare i augusti att AUS10-årsfesten och årsfestveckan flyttas till maj nästa år och att de fysiska evenemangen  Aalto Afterparty och Otnäsorienteringen inhiberas. Dessutom inhiberas följande av höstens evenemang:

Poli & Dipoli Appro

Stadsorienteringen

ISOsits, International sits, Gulnäbbarnas festsits och sångtävlingssitsen.

Teknologtraditionsfesten och sillfrukosten

Mössnedläggning i Dipoli

Hugogalan

Supersillis

Otnäs natt

AUS utreder möjligheten att ordna alternativa trygga evenemang. Under hösten 2020 ordnar AUS enbart sådana evenemang  som till  konceptet, evenemangsplatsen, storleksklassen och deltagarantalet är trygga och möjliggör att evenemangsarrangörer och deltagare kan följa aktuella myndighetsanvisningar.

På AUS evenemang kommer att undvikas  situationer som gör det utmanande att följa säkerhetsavstånd och upprätthålla god handhygien.  Sådana evenemang är till exempel evenemang med riklig alkoholkonsumtion, sjungande nära varandra samt stora folkmassors sammankomster inomhus.  

”Deltagarnas och evenemangsarrangörernas trygghet är av största vikt för oss. Inhiberingar är förargliga men vi vill inte ta risken att någon skulle insjukna på vårt evenemang. Vi utreder alternativa sätt för  att ordna  trygga evenemang och upprätthålla gemenskaplighet”, berättar AUS styrelsemedlem Christian Segercrantz.

Tilläggsinformation:

Christian Segercrantz, styrelsemedlem, ansvarsområden gemenskapen, frivilliga, kommunikation, digitalisering / [email protected] / +358 40 056 6668

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.