Maailman kestävintä opiskelijan elämää?

AYY:n strategian mukaisesti ylioppilaskunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mutta riittääkö pelkkä hiilineutraaliuden tavoittelu? Toimintamme kestävyyttä ei voida arvioida vain yhdellä mittarilla.
Sampo Sainio

AYY on ylioppilaskuntien joukossa erityislaatuinen organisaatio, koska rakennutamme ja omistamme itse asuntoja suuressa mittakaavassa. Lisäksi Teekkarikylä avoimine pihoineen muodostaa merkittävän osan kampuksen lähiluonnosta. Asuntokohteiden joukossa on sekä vanhaa että uutta tuotantoa, mikä aiheuttaa omat haasteensa kiinteistökannan kehitykselle. Varsinkin vanhojen kohteiden osalta joudutaan jatkuvasti tasapainottelemaan modernien menetelmien ja rakennushistoriallisten arvojen kanssa, mikä on paikoitellen turhauttavaakin. 

Vuonna 2019 AYY arvioi ensimmäistä kertaa omaa hiilijalanjälkeään, ja selvityksen tuloksena ilmeni, että 97,8 prosenttia ylioppilaskunnan päästöistä on peräisin kiinteistöjen ostoenergiasta. Havainnon seurauksena kiinteistöpuolella siirryttiin kaikissa kohteissa uusiutuvaan sähköön ja lämpöön. Siirtymän seurauksena kiinteistökantamme laskennalliset hiilidioksidipäästöt romahtivat, mikä on erinomainen asia. Tästä huolimatta matka kohti aidosti hiilineutraalia ylioppilaskuntaa on yhä pitkä. 

Kiinteistökannan kehittäminen on osa AYY:n jatkuvaa toimintaa. Keväällä 2022 Atlantinkadulla ja Rummunlyöjänkadulla toteutettiin rakennusautomaation parannushankkeet, joiden tuloksena kohteiden lämmönkulutus laski edelliseen vuoteen nähden noin 15 prosenttia. Vedensäästökalusteet otettiin kaikissa asuntokohteissa käyttöön jo kymmenisen vuotta sitten ja kampusympäristöä kehitetään parhaillaan käynnissä olevalla niittyhankkeella neljässä eri kohteessa. Monipuoliset hankkeet ovat tärkeitä ja parhaimmillaan parantavat asuinympäristöjen viihtyisyyttä. Onkin hyvä muistaa, että kestävää elämäntapaa ei voida mitata vain hiilidioksidipäästöinä, vaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja resurssien kestävä käyttö tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. 

Tänä keväänä ylioppilaskunta käynnisti yhteistyössä Green Building Partnersin (GBP) kanssa selvitystyön, jonka tavoitteena on auttaa luomaan laajempi kuva kiinteistökantamme kehittämiskohteista kestävän kehityksen näkökulmasta pitkällä tähtäimellä. Keskusteluissa GBP:n kanssa ovat nousseet esiin erityisesti erilaiset mahdollisuudet paikallisen energiatuotannon lisäämiseen kiinteistöillämme. Käytännössä tämä tarkoittaisi aurinkopaneeleita ja erilaisia lämpöpumppujärjestelmiä. 

Ylioppilaskunnan tulee jatkossakin edistää kunnianhimoisesti jäsentensä tahtoa ja olla yhä aktiivisemmin mukana luomassa kestävämpiä käytänteitä. AYY:n resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten kyse on myös rahasta. Niukkojen resurssien käyttöä ohjaavat lopulta yhteisömme arvovalinnat. Näissä valinnoissa jäsenistön – viime kädessä edustajiston – on päätettävä, mitä ylioppilaskunnan tulee kiinteistötoiminnassaan priorisoida sekä vaatia tietoa päätöstensä tueksi. Tavoitteiden toteutumista täytyy seurata nykyistä enemmän ja tarvittaessa tarkastella uudelleen. Ylioppilaskunnan täytyy lunastaa yhteiskuntavastuunsa teoilla ja käyttää kompensaatioita vasta viimeisenä keinona. Maailman parhaan opiskelijaelämän rakentaminen ei voi tapahtua tulevien opiskelijapolvien kustannuksella. 

Sampo Sainio 

Hallituksen jäsen: kiinteistöt, asuminen, kampus, kestävä kehitys 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Vakuusmaksuihin tulossa muutoksia syksyllä

Vakuusmaksuihin on tulossa muutoksia, joiden myötä kaikilta ei jatkossa peritä vakuusmaksua, vaan vakuuksia peritään ainoastaan tietyissä tilanteissa
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Miksi äänestän EU-vaaleissa?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Mantė Žygelytė kirjoitti blogiin siitä, miksi hän aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Julkaistu:

EU pähkinänkuoressa

Tärkeimmät asiat Euroopan unionista (EU), jotka jokaisen opiskelijan tulisi tietää.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Julkaistu:

Tervetuloa vastamaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkyselyyn

Tapahtumia, tiloja ja asuntoja. Vaikuttamista, viestintää ja vapaaehtoistoimintaa. Mitä kaikkia ylioppilaskunnan palveluita olet käyttänyt? Entä mitä mieltä olet niistä?