Vanliga frågor- hur inverkar coronaviruset på studentens vardag?

Undantagstillståndet som coronaviruset medfört har inverkat på alla studenters vardag. Funderar du på om fördröjningen av studierna inverkar på ditt studiestöd? Upptas dina tankar av studiernas avläggning på distans? Eller om du kan äta på studentrestaurangen? Läs svaren på dessa och många fler frågor.
Opiskelija kirjastossa

Studier

Var informerar universitetet om undantagen för studenterna?

Studierelaterade ärenden informeras i Into. På Aalto.fi informeras om ärenden som gäller alla aaltoiter. Kursrelaterade ärenden informeras i allmänhet på MyCourse. Följ även din epost.

Jag önskar få bättre information om vad som händer i fortsättningen.

För tillfället förändras situationen ständigt.  Det inverkar på en tydlig och förutseende kommunikation och tyvärr har ingen ännu svar på allt. Osäkerhet orsakar stress hos studenterna och inverkar på välbefinnandet. Om du inte hittar svar på din fråga, tveka inte att skicka meddelande till kursläraren eller personalen vid ditt utbildningsprogram. Vid behov kan du ta kontakt med AUS påverkansexperter som försöker utreda ärendet.

Kan böcker fås på biblioteket?

Aalto-universitetets studerande och personal kan reservera tryckt material som kan avhämtas i Lärandecentret. Se mer information på Lärcentrets websida.

Jag behöver komma åt och läsa lärdomsprov. 

Information om lärdomsprov hittar du i Aaltodoc. En del lärdomsprov är direkt tillgängliga som PDF-filer i Aaltodoc. Om det inte finns någon PDF-fil i Aaltodoc kan du be om att få den per e-post via adressen [email protected].  Om lärdomsprovet finns i PDF-format vid lärcentret får du filen som bilaga per e-post.  Om lärdomsprovet endast finns i form av ett tryckt arkivexemplar är det tyvärr inte möjligt att få tillgång till det så länge undantagstillståndet är i kraft. För mer information skicka epost till [email protected] eller läs mer i Into.  

Jag vet inte hur kursprestationer och tentamina ordnas.

I första hand ska du ta kontakt med kursens ansvarslärare. Om ärendet inte löses så ta kontakt med utbildningsprogramchefen och studieansvariga för din förening. Vid Aalto är det möjligt att arrangera  elektroniska tentamina på MyCourses, som kan göras hemma. Tentamensarrangemangen har samlats i Into.

Kursarbetsmängden har ökat i och med övergången till distansundervisning.

Kursarbetsmängden torde inte öka eftersom arbetsmängden borde vara dimensionerad enligt antalet studiepoäng. Om det ändå blivit så, kontakta först kursens ansvarslärare. Om ärendet inte löses så ta kontakt med utbildningsprogramchefen och studieansvariga för din förening.

Kan kursbedömningsskalan ändras?

Ja. För vårens del är det möjligt att på beslut av högskolan ändra bedömningsskalan för en kurs från 1–5 till godkänd/underkänd.  Detta undantagsarrangemang till följd av coronaepidemin gäller fram till 31.7.2020.  Om en studerande skriver en omtentamen på höstterminen 2020 gäller den bedömningsskala som fastställts i undervisningsplanen, d.v.s. 1–5, och vitsord ges enligt denna skala Sifferskalan ersätter då skalan godkänd/underkänd, och den studerande har inte möjlighet att välja vilken bedömningsskala som används. Läs mer på Into.

Kan kurstidtabellen göras flexiblare på grund av min livssituation?

Fråga om möjlighet av kursens ansvarslärare i tid. Aalto förhåller sig positivt till flexibilitet.

Jag behöver universitetslokaler för mina studier. Hur kommer jag åt dem?

För tillfället är lokalerna på campus stängda. Kursens ansvarslärare har till uppgift att berätta hur kursen avläggs.

Hur arrangeras omtentamina?

Det finns nödvändigtvis inte information om allt, så undantagsarrangemangen klarläggs kontinuerligt. Vid Aalto är det möjligt att ordna  elektroniska tentamina på MyCourses, som kan göras hemma. Följ MyCourses och Into, där finns samlad, uppdaterad information om tentamensarrangemangen.

Hur inverkar situationen på min utexamineringstidtabell?

Målet är att utexamineringen inte fördröjs för någon. Följ eventuell ändringsinformation i Into och eposten. Ta kontakt med studerandeservicen vid behov.

Inverkar situationen på diplomarbetet, gradun eller doktorsavhandlingen?

Följ universitetets information och ta kontakt med handledaren eller övervakaren vid behov.

Hur inverkar situationen på ansökandet av tilläggstid?

Det är möjligt att ansöka om tilläggstid i god tid på det sätt som universitetet fastställt. Information i Into. I oklara fall ta kontakt med studerandeservicen.

Jag behöver Adobe-programvaror.

De kan laddas på den egna datorn. Mer information.

Jag behöver andra programvaror.

Kontrollera om det är möjligt att använda dem via virtualskrivbordet. Mer information fås på aalto.fi som inloggad. Om ärendet inte löses, ta kontakt [email protected], +358 50 513 2000. Om programvaran inte erbjuds men är nödvändig för studierna, ta kontakt med AUS påverkansexperter så utreder vi ärendet med universitetet.

Jag har ingen dator hemma.

För tillfället lånar universitetet inte ut datorer till studenterna. Undersök om du har möjlighet att skaffa en dator till exempel genom dessa rabatter. Den senare fås 5 % rabatt via Frank.

Jag bor i Otnäs och min internetuppkoppling är för långsam för distansstudier.

Det finns säkert en tillräcklig internetuppkoppling i alla AUS hus. Problemet är ofta i routern som  det lönar sig att granska.

Var kan jag skriva ut?

Det är nu möjligt att skriva ut på campus. 

Arbetssätt

Jag bekymrar mig för hur det går för mitt redan överenskomna sommarjobb.

I arbetsavtalsrelaterade ärenden kan fackföreningarna ge de bästa råden. Du kan bli medlem i fackföreningen redan under studietiden.

TEK

Ekonomer

Ornamo

SAFA

Taku

Jag har inte sommarjobb och vet inte vad jag kommer att göra under sommaren.

Alla sommarjobbsplatser kommer inte att annulleras så det lönar sig att fortsätta söka. Det kan ändå vara klokt att ha en reservplan såsom sommarstudier vid Aalto eller en annan högskola. För tillfället måste studiestödet ansökas separat för sommarstudier. Om du inte kan lyfta studiestöd kan du vara berättigad till utkomststöd (läs om utkomststödet nedan). Information om Aaltos sommarstudier finns i de normala kanalerna och situationen gällande dem kan ännu utvecklas.

Länkar till avgiftsfria sommarstudier vid andra högskolor för examensstuderande:

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/avoimet-yliopistot

https://fitech.io/en/studies/

Försörgning och välbefinnande

Jag är bekymrad för min försörjning, inverkar situationen på mitt studiestöd och mitt bostadsbidrag?

Om du är berättigad till FPA:s  studiestöd fortsätter utbetalningen som normalt. Du eller din läroinrättning behöver inte meddela FPA om dina studier skulle avbrytas på grund av den undantagssituation som coronaviruset medför.

Läs mer om studiestödet på FPA:s webbplats.

Om du är berättigad till allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen som normalt. Om du eller din makas/makes inkomster minskar kan du  kontrollera om bostadsbidraget kan höjas eller om du kan ansöka om det, om du inte varit  berättigad redan tidigare.

Hur går det med studielånskompensationen om mina studier fördröjs på grund av coronapandemin?

Studietiden som berättigar till studielånskompensation kan eventuellt förlängas på beslut av FPA. Du kan läsa mer om studietidsförlängningen på FPA:s webbplats.

Jag får inte studiestöd eller mitt studiestöd har avbrutits, vad kan jag göra?

Du kan ansöka om utkomststöd hos FPA om du har använt upp alla dina stödmånader eller ditt studiestöd har avbrutits. Bekanta dig med om du är berättigad till stödet på FPA:s webbplats.

Flexar FPA med studiestödet under undantagsförhållandena?

Flexibilitet är på kommande.

Kan jag få arbetslöshetsförmån? Kan jag studera och få arbetslöshetsförmån?

Studiestödet är studenternas främsta stödform och den som får studiestöd kan inte få arbetslöshetsförmån. Alla studenter får ändå inte studiestöd. Flera faktorer inverkar på arbetslöshetsförmånen så kontrollera om du är berättigad.  Fram till den 31 juli 2020 behövs undantagsvis inte en utredning över studierna när arbetslöshetsförmån ansöks, under en permittering kan man  till exempel studera fritt.  Situationerna är individuella så läs mer på FPA:s och TE-tjänsternas webbplatser.

Vart ska jag vända mig om jag misstänker coronavirussymptom?

Helsingfors och Esbo stads hälsovårdsservice anvisar (uppdaterad 30.3.2020)

Om du har lindriga luftvägssymptom såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber, vila och var sjuk hemma i lugn och ro. Du behöver inte ta kontakt med hälsostationen. Håll dig hemma tills symptomen har gått över. Se Institutet för hälsa och välfärds anvisningar. Om du har symptom på akut luftvägsinfektion ta kontakt med din egen hälsostation eller hälsostationsjour per telefon. Av yrkeskunniga vid hälsovården får du anvisningar för hur du ska agera.

Mer information om användningen av hälsostationerna i Esbo hittas här och i Helsingfors här. Du hittar mer information på webbplatsen för din egen kommuns hälsovårdstjänster.

Om du är internationell examensstuderandeär din hemort i princip i Finland och du är likväl berättigad till kommunala hälsovårdstjänster.

Mitt ärende gäller inte luftvägsinfektioner, kan jag använda SHVS tjänster?

SHVS mottagningsverksamhet fortsätter normalt för tillfället i enlighet med tidsbokningarna.

Om du är helt symptomfri kan du komma på mottagningen på överenskommen tid. Om du har en mottagningstid eller håller på att boka en, erbjuds du möjlighet till distansmottagning i sådana situationer där det är möjligt.

Om du har luftvägsymptom eller  har återvänt från utlandet för mindre än 14 dygn sedan och har en mottagningstid, läs i SHVS meddelande hur du ska agera.

Jag är symptomfri men coronavirusepidemin och dess inverkan på studierna bekymrar eller orsakar ångest. Med vem kan jag prata?

Studie- och karriärvägledningspsykologerna erbjuder Aaltostudenterna rådgivning per telefon, vardagar kl. 9-15 under den rådande undantagssituationen. Aaltos psykologer stöder studenterna i studierelaterade bekymmer.  I praktiska frågor om till exempel kursarrangemang eller studieplanering får du det bästa stödet av lärandetjänsterna för din skola eller ditt program. Psykologernas telefonjournunmmer är +358 29 44 20 080.

Mer information och anvisningar på Aaltos webbplats.

Även Terveyskylä har gratis material om att uthärda Coronarelaterade bekymmer och osäkerhet och länkar till övrigt material om mentalt välbefinnande (på finska).

Kan jag äta på studentrestaurangerna?

 Restaurangerna i Finland har stängt fram till slutet av maj men de får sälja ut mat.  Så fungerar även campusrestaurangerna. På campusrestaurangerna fås mat till studerandepris som normalt, om restaurangen är öppen. Av restaurangerna är åtminstone Täffä öppen och har take away-service. Aktuell information om restaurangernas öppettider och take away-service finns här.

Internationella studenter och utbytesstudier

Hur inverkar situationen på betalningen av läsårsavgifter?

Läsårsavgiftspliktiga studenter kan ansöka om stipendium för en tilläggstermin (Additional Semester Scholarship) om deras utexaminering fördröjs på grund av coronavirussituationen. Om stipendiet beviljas täcker det 100% av läsårsavgifterna för en extra termin. Mer information här.

Inverkar situationen på mitt uppehållstillstånd?

 Om studierna fördröjs på grund av situationen måste studerande som kommer från länder utanför EU/EES-området ansöka om fortsättningstillstånd om det nuvarande uppehållstillståndet upphör.  Migrationsverkets praxis för beviljandet av fortsättningstillstånd utreds som bäst.

Du följer väl Migrationsverkets information om situationen.

Jag har kommit på studentutbyte till Aalto tidigare. Hur ska jag agera?

En del utbytesstuderande vid Aalto har kallats tillbaka hem.  Den tillsvidare avbrutna närundervisningen strävas att ordnas på distans vid Aalto men störningar i undervisningsarrangemangen kan förekomma. Aaltos eftersträvan är att försäkra att utbytesstudierna även kan avläggas färdigt på distans. Ersättning för avbrutna utbytesstudier kan ansökas av de egna nationella aktörerna.

Jag har åkt på utbyte från Aalto. Hur ska jag agera?

Utbytesstuderande från Aalto har kallats tillbaka till Finland. Vid behov stöder Aalto-universitetet resan från utbytesuniversitetet till Helsingfors eller alternativt till ditt hemland. Redan utbetalda utbytesstipendier behöver inte återbetalas. Om ditt utbytesuniversitet inte ordnar distansstudier kan du anmäla dig till Aaltos kurser. Utgångspunkten är att om kurserna som du inledde vid utbytesmålet inte kan slutföras på distans så tillgodoräknas de redan inhämtade kunskaperna vid Aalto.

Jag har ansökt om studentutbyte för hösten. Förverkligas mitt utbyte?

Tillsvidare framskrider höstens utbytesarrangemang som normalt men det är ännu omöjligt att säga hur coronavirussituationen inverkar på höstens utbyte. Du följer väl aktivt informationen från universitetet och din utbyteskoordinator.

Anvisningarna löste inte mina problem. Vad gör jag?

Ta kontakt med AUS påverkansexperter och berätta om din situation, så hjälper vi dig vidare.

När kan jag ta kontakt med AUS påverkansexperter?

Du kan ta kontakt med AUS påverkansexperter per epost eller telefon. Du hittar experternas  kontaktuppgifter här

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.