Väl­kom­men nya studerande!

Hej nya aaltoit och välkommen att studera!

I Finland är alla universitetsstuderande automatiskt även studentkårsmedlemmar. Som studerande på Aalto är vi din studentkår- Aalto-universitetets studentkår, dvs. AUS! Vi kommer säkert att bli mycket bekanta för dig under årens lopp, men till att börja med  har vi samlat den viktigaste informationen som ska hjälpa dig att få ut det bästa möjliga av din studentkår och de tjänster och möjligheter som den erbjuder.

Manta2019_2

Vad är egentligen en studentkår? Citat ur universitetslagen:

”–Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. --" (Universitetslagen, 46§ Studentkår)

AUS representerar alla 14 000 studerande vid Aalto. Alla studentkårens stora beslut fattas genom den 45-manna delegationen som väljs demokratiskt. Det är lite som AUS riksdag. Dessutom tillsätter delegationen en styrelse bestående av tio personer, vars mandatperiod är ett kalenderår.

Hallitus ja pääsihteeri

Utöver delegationen och styrelsen görs världen bästa studentliv av över 40 anställda och 150 frivilliga på AUS. Inom AUS verkar även över 200 föreningar som  samlar studerande för en hobby, ett spel och för att få inspiration. Här kan du gå in och kolla listan på alla våra föreningar, du hittar säkert något intressant och oväntat! 

AUS erbjuder sina medlemmar mångahanda tjänster varav studentboendet är det mest betydande. Över 3500 människor har skapat sig ett hem av våra bostäder och givetvis bygger vi nya bostäder hela tiden. Andra tjänster som vi erbjuder är till exempel uthyrning av lokaler och en paketbil samt rådgivining i studietidens knepiga frågor. Se alla medlemstjänster här!

Atlantinkatu 7_4

En av studentkårens viktigaste uppgifter är påverkningsarbete. Vi gör Aaltostudenternas röst hörd såväl bland universitetets, stadens som hela Finlands beslutsfattare och på så sätt befrämjar vi världens bästa studentliv. Om du är intresserad av studentkårens påverkningsarbete, kan du läsa mera om det här!

Som du redan märker är aaltoiternas liv fullt av möjligheter. Det lönar sig att ha ögonen öppna och ett öppet hjärta för allt som händer omkring och helt enkelt ta ut allt av studieåren! Hoppas den här bloggen hjälpte er att få en liten bild av det som sker i din studentkår. Om du har frågor ska du inte tveka att ta kontakt!

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Välkommen till Aalto-universitetet och studentkåren!

På den här sidan har vi samlat viktig information och tips för studiestarten.

Din studentkår

Det här är AUS

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 14 000 studerande. Studentkårens mål är att möjliggöra världens bästa studentliv genom att främja välbefinnandet och utveckla undervisningen vid Aalto-universitetet.

Studentaktiviteter

Alla studentkårens medlemmar kan delta i verksamheten inom AUS och studentkårens föreningar. I studentkåren kan du delta i evenemang, hobbyer och frivilliguppdrag och representera studenterna i universitetets förvaltning. På den här sidan finns också olika guider och information om bidrag.

Kuvapankki_Opiskelu_3

Intressebevakning och rådgivning

Har du blivit illa behandlad när det gäller dina studier, har du blivit trakasserad eller behöver du hjälp med att orka i studierna?

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.